Definitie

Coma is een toestandvan diepe bewusteloosheid waaruit iemand niet kan worden gewekt doordat een deel van de hersenen niet werkt of onvoldoende werkt.

Oorzaak

Een belangrijke oorzaak is een hersenletsel. In het algemeen leidt een letsel van lichaamsdelen tot zwelling van dit lichaamsdeel en voor het herstel hiervan is zuurstof nodig. Doordat de hersenen zich in een door bot begrensde ruimte bevinden, kan de zwelling geen kant op. Hierdoor stijgt de druk in de hersenen, dit leidt tot een verminderde druk in de slagaders, dus minder aanvoer van zuurstof en mindere afvoer van schadelijke stoffen met hersenschade tot gevolg.

Andere oorzaken zijn: bloedingen, tumoren, infecties, intoxicatie.

Diagnose

De diagnose van coma is een klinische vaststelling, gebaseerd op een klinisch neurologisch onderzoek. Een handige schaal om het bewustzijn van de patiënt te beoordelen is de Glasgow Coma Scale (GCS).

De diepte en het herstel uit een coma is te volgen door iemands reacties op externe prikkels te meten via de Glasgow Coma Scale waarbij de patient op drie onderdelen beoordeeld wordt: openen van de ogen, motorische reactie en de spraak.

Behandeling

De behandeling concentreert zich op twee aspecten:

  1. Verminderen van de zwelling door meestal een combinatie van medicatie, plaatsen van een intraventriculaire catheter via een boorgat voor drukmeting en laten afvloeien van hersenvocht, en decompressieve ingrepen (trepanatie) waarbij via een groot luik de bloeding wordt weggenomen of de hersenen de kans krijgen om meer te zwellen zonder dat de druk in de schedelpan stijgt.
  2. Verhogen van het zuurstofaanbod door aanpassen van de beademing, vochtbalans en voeding via infuus op Intensieve Zorgen.

Duur en Evolutie van de coma

Niemand , ook de arts niet kan u zeggen hoelang het coma gaat duren. Er zijn drie mogelijkheden:

Progressief herstel met geleidelijk meer bij bewustzijn komen, vaak is er blijvende lichamelijke en/of geestelijke invaliditeit. Tevens kan er een karakterverandering optreden. Hoe langer het coma duurt, hoe groter de kans is op blijvende gevolgen.

Hersendood en overlijden: hersenen en hersenstam zijn volledig en permanent uitgevallen.

Vegetatieve toestand: Na enkele weken coma kunnen patienten beginnen met het openen van de ogen ook al is de hersenbeschadeging onherstelbaar . Er ontstaat een dag-nachtritme met ongecontroleerde of krampachtige niet gestuurde bewegingen of expressies. Er is geen oogcontact of geen vorm van communicatie mogelijk.

 

Download de informatiebrochure comapatiënten.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan Wuyts, Neurochirurgie - 2016

Contact

Voor het plannen van een afspraak, opvragen van attesten of verslagen of meer informatie kan u terecht op ons hoofdsecretariaat te Genk.
Bereikbaar alle werkdagen van 08.30 u tem 16.30 u.

Tel. 0032 (0)89/32 60 40
E-mailadres: secretariaat.neurochirurgie@zol.be

Symposia

Hieronder kan u een overzicht raadplegen van de symposia van onze groep.

Publicaties

Hieronder kan u een overzicht raadplegen van de wetenschappelijke publicaties en professionele activiteiten van onze groep.

Bekijk alle publicaties

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg