Hersentrauma bij kinderen

Wanneer je kind betrokken is bij een verkeersongeval of ander ongeval waarbij er sprake is van een hersentrauma, is het soms nodig dat hij/zij langdurige intensieve zorgen nodig heeft. Soms is er nood aan neurochirurgische operaties. Hieronder een opsomming van wat een craniocerebraal trauma bij kinderen allemaal kan inhouden.

Commotio cerebri of hersenschudding

Wanneer je kind moet braken, lichtschuw is en hoofdpijn heeft, maar er geen afwijkingen bestaan op CT of MRI van de hersenen, heeft hij/zij een hersenschudding. Vaak volstaat het in dit geval om je kind een of meerdere nachten te observeren op de afdeling pediatrie.

Schedelbreuk

Wanneer je kind een schedelbreuk heeft opgelopen, is dit zichtbaar op een CT van de schedel. Hiervoor is meestal geen bijkomende behandeling nodig. De breuk zal vanzelf genezen.

Soms is er sprake van een schedelbasisfractuur (breuk in de basis van de schedel). Dit kan soms doorlopen in het bot achter het oor, waardoor soms bloederig vocht loopt uit het oor. Hierbij zal onderzocht worden of er met zekerheid geen hersenvocht lekt. Indien dit het geval zou zijn, is soms een neurochirurgische interventie nodig om de lek te dichten.

RX schedel met fraktuur van voor naar achter (frontopariëtaal)

Figuur: RX schedel met fraktuur van voor naar achter (frontopariëtaal)

Shaken Baby Syndroom

Wanneer jonge baby`s hevig door elkaar worden geschud, kan het voorkomen dat er hersenbloedingen ontstaan tussen de hersenen en de hersenvliezen. Hierbij is het soms nodig om deze te spoelen met een operatie via boorgaten, waarna 2 buisjes nadien achtergelaten worden om de eerste dagen nadien verder te draineren.  Soms is een definitieve afvoer nodig, zodat een subduro-peritoneale drainage (shunt) moet worden geplaatst. Dit is een buisje dat onderhuids naar de buik loopt, om daar het vocht af te voeren.

Mechanisme van hersenbeschadiging bij een Shaken Baby Syndrome: de hersenen botsen tegen de voor -en achterkant van de schedel

Figuur: Mechanisme van hersenbeschadiging bij een Shaken Baby Syndrome: de hersenen botsen tegen de voor -en achterkant van de schedel

Hersenbloedingen

1. Epiduraal hematoom

Meest voorkomende bloeding bij kinderen. Bloeding tussen de schedel en het hersenvlies. Een operatie middels trepanatie is vaak nodig.

CT schedel bij een kind met en groot epiduraal hematoom (hyperdense witte zone) met verdringen van de hersenen

Figuur: CT schedel bij een kind met en groot epiduraal hematoom (hyperdense witte zone) met verdringen van de hersenen

2. Subduraal hematoom

Een bloeding tussen de hersenvliezen en de hersenen. Een operatie middels trepanatie is vaak nodig.

3. Subarachnoïdaal hematoom

Is extreem zeldzaam bij kinderen.Kan zijn oorsprong vinden in een aneurysma, vene van Galen malformatie, AVM (ArterioVeneuzeMalformatie), angiomen,… Dit vereist de nodige aanpak van onze vasculaire neurochirurgen en/of interventionele neuroradiologen. (link naar de volwasenen)

4. Intracerebraal hematoom

Is zeer zeldzaam bij kinderen.

5. Intraventriculaire bloedingen

Komt vaak voor bij prematuren (te vroeg geboren baby`s), gezien de ventriculaire matrix nog immatuur is  en erg friabel, zodat er gemakkelijk bloedingen kunnen ontstaan.  Deze bloedingen moet niet verwijderd worden op zich, maar de bloedklonter zorgt voor obstructie van de normale liquorflow (beweging van het hersenvocht), zodat er een opstapeling ontstaat van hersenvocht, waardoor er hydrocephalie (waterhoofd) ontstaat. Dit laatste moet vaak tijdelijk, of definitief behandeld worden, middels het aflaten van het overtollige hersenvocht via een uitwendige (ventriculoexterne drain) of inwendige (ventriculoperitoneale) catheter (buisje).  

Drukmeting

Wanneer uw kind in coma is, willen we iets weten over de hersenfuncties, zodat we de druk in het hoofd meten. Meestal gebeurt dit met een ventriculoexterne catheter (buisje in de hersenen), soms met een microsensor.

Schematische tekening van een intracraniële drukmeting

Figuur: Schematische tekening van een intracraniële drukmeting

Decompressieve craniëctomie

Wanneer de druk in de hersenen te hoog wordt, is het soms nodig de hersenen ruimte te kunnen geven om te kunnen opzwellen. Hierbij dient de schedel te worden geopend. Er wordt dan een trepanatie verricht, waarbij een groot deel van de schedel wordt verwijderd. Dit schedelluik wordt dan bewaard om later, in betere klinische conditie, terug te kunnen plaatsen.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan Wuyts, Neurochirurgie - 2016

Contact

Voor het plannen van een afspraak, opvragen van attesten of verslagen of meer informatie kan u terecht op ons hoofdsecretariaat te Genk.
Bereikbaar alle werkdagen van 08.30 u tem 16.30 u.

Tel. 0032 (0)89/32 60 40
E-mailadres: secretariaat.neurochirurgie@zol.be

Symposia

Hieronder kan u een overzicht raadplegen van de symposia van onze groep.

Publicaties

Hieronder kan u een overzicht raadplegen van de wetenschappelijke publicaties en professionele activiteiten van onze groep.

Bekijk alle publicaties

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg