Multidisciplinaire werking en preoperatieve voorbereiding

De directie, artsen, verpleegkundigen en de andere leden van ons multidisciplinaire team van ZOL Genk heten U van harte welkom op de afdeling neurochirurgie.

Op de verpleegafdeling neurochirurgie verplegen wij patiënten die een neurochirurgische operatie ondergaan, dat wil zeggen een operatie binnen de schedel of aan de wervelkolom en het zenuwstelsel.

Een heelkundige ingreep is natuurlijk aangrijpend, zeker een neurochirurgische ingreep. Ons voltallig team staat klaar om U en uw familie gedurende het verblijf op onze afdeling te begeleiden.

We werken met een multidisciplinair team

De verpleegkundigen op de afdeling neurochirurgie zijn opgeleid om uw behandeling perfect te laten verlopen, zodat u zich veilig kunt voelen in hun handen. Onze afdeling werkt met het verpleegsysteem van patiëntentoewijzing. Dit betekent dat per shift één verpleegkundige verantwoordelijk is voor de totaalzorg voor één patiënt. Deze verpleegkundige is uw rechtstreeks aanspreekpunt bij vragen of problemen.

De logopedisten zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van neurologische taal- en spraakstoornissen. Dit wil zeggen communicatie- en cognitieve stoornissen die veroorzaakt zijn door o.a. een hersentumor, een hersenbloeding of een hersentrauma. Hiermee wordt vaak al gestart op de afdelingen intensieve zorgen.

De kinesitherapeuten helpen patiënten na rug-, nek- of hersenchirurgie. Bij de rugchirurgie leren zij de patiënten terug functioneel omgaan met hun rug. Er worden allerlei rugsparende oefeningen aangeleerd die de patiënt thuis ook verder moet doen. Bij hersenchirurgie gaat het vooral over motorische revalidatie op maat van iedere patiënt die achteraf thuis of in een revalidatiecentrum ook dient verder gezet te worden.

De ergotherapeuten hebben als hoofddoel de zelfredzaamheid van de patiënt te vrijwaren. Hierbij worden de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) geoefend maar ook worden er huishoudelijke taken en andere taken die behoren tot de maatschappelijke rol van de patiënt opgenomen.

De sociale verpleegkundige kan hulp bieden op vlak van sociale moeilijkheden die samenhangen met de ziektetoestand, het verblijf en de behandeling in het ziekenhuis. U kan bij haar/hem terecht met al uw vragen van administratieve of financiële aard. De sociale verpleegkundige speelt een belangrijke rol in de ontslagprocedure, die opgestart wordt op de dag van opname. Zij regelt ondermeer thuishulp, warme maaltijden, uitleenmateriaal, revlidatie mogelijkheden.

De psycholoog biedt hulp op het vlak van psychische en relationele moeilijkheden die reeds aanwezig zijn of ontstaan door uw ziektebeeld. Ze staat ook ter beschikking van uw familieleden indien hier nood aan is. Voor kinderen hebben we een kinderpsycholoog. Om een afspraak te maken wendt u zich het best tot uw hoofdverpleegkundige.

De andere leden van ons multidisciplinaire team zijn o.a. chirurgen, diëtisten, liason geriatrie verpleegkundige, palliatief support team, studenten verpleegkunde ...

Pre-operatieve voorbereidingen

Omdat de meeste operaties gebeuren onder algemene narcose dient u een aantal onderzoeken hiervoor te laten uitvoeren zodat de narcose op een veilige manier kan gebeuren. Afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis en type operatie zal uw neurochirug beslissen welke pre-operatieve onderzoeken U dient te krijgen. Bij de meeste patiënten gaat het over een bloedafname, radiografie van de longen (RX) en een electrocardiogram (ECG). Deze onderzoeken kan u in het ziekenhuis waar u geopereerd wordt laten uitvoeren ofwel bij de huisarts of een ander medisch centrum. Indien de onderzoeken elders worden uitgevoerd dient u bij opname de resultaten van al deze onderzoeken mee te brengen.

Pre-operatieve beeldvorming: Tijdens de operatie heeft uw neurochirug ook RX, CT of NMR beelden nodig. Indien deze beeldvorming niet gebeurd is in het ziekenhuis waar u geopereerd wordt, dient u deze beelden (CDROM of DVD) ook mee te brengen bij opname. Zonder deze beeldvorming kan geen ingreep uitgevoerd worden, de chirurg moet de beelden net voor de ingreep kunnen inkijken.

Allergie: Verwittig de verpleegkundige bij eventuele allergieën. Als U allergisch bent aan latex of rubber moet u dit zo vlug mogelijk melden zodat de nodige voorbereidingen kunnen gebeuren.

Bloedverdunners: Als u bloedverdunnende medicatie neemt, meld dit dan vooraf op de raadpleging neurochirurgie. Indien bepaalde bloedverdunnende medicamenten niet tijdig gestopt worden, kan dit uitstel van een operatie betekenen.

Opnametijdstip: De meeste patiënten worden de avond voor de operatie opgenomen op de verpleegafdeling, meestal rond 15.00u-16.00u. U mag een bezoek verwachten van de anesthesist, de arts die zal zorgen voor de narcose, die uw volledig medisch dossier zal nakijken om te kunnen beoordelen of de narcose op een veilige manier kan toegediend worden. Aan hem/haar kan u ook alle vragen stellen omtrent de narcose. Er wordt van u verwacht om nuchter te blijven vanaf middernacht (24u): d.w.z. niet eten, drinken of roken.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan Wuyts, Neurochirurgie - 2016

Contact

Voor het plannen van een afspraak, opvragen van attesten of verslagen of meer informatie kan u terecht op ons hoofdsecretariaat te Genk.
Bereikbaar alle werkdagen van 08.30 u tem 16.30 u.

Tel. 0032 (0)89/32 60 40
E-mailadres: secretariaat.neurochirurgie@zol.be

Symposia

Hieronder kan u een overzicht raadplegen van de symposia van onze groep.

Publicaties

Hieronder kan u een overzicht raadplegen van de wetenschappelijke publicaties en professionele activiteiten van onze groep.

Bekijk alle publicaties

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg