Comité Medische Ethiek

Het is onze opdracht om de belangen van de patiënt te bewaken door een cultuur van ethische reflectie en overleg te scheppen zowel in het dagdagelijks klinisch handelen van elkeen als in de formulering en uitvoering van het zorgbeleid.

© 2018 Ziekenhuis Oost-Limburg