Medical Need Program

Een medisch noodprogramma kan opgezet worden op verzoek van de arts of op eigen initiatief door een houder van een “Vergunning voor het in Handel Brengen”, ook gekend als VHB. Dit is een try-out van nog niet goedgekeurde medicatie in schrijnende gevallen, d.w.z. er is geen anders medicatie op de markt die een oplossing biedt. De patiënt heeft een chronische, erger wordende of levensbedreigende ziekte. De medicatie wordt wel reeds gebruikt voor andere indicaties en moet in dit geval gratis ter beschikking staan van de patiënt.

Bij aanvraag van een Medical Need Program moeten volgende documenten in het dossier zitten:

  • Begeleidende brief met korte beschrijving en verantwoording
  • Informatie- en toestemmingsformulier voor de patiënt
  • Protocol

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg