Begeleidingscommissie

Het Comité Medische Ethiek heeft eveneens een raadgevende functie voor alle ethische aspecten van de ziekenhuiszorg en vervult een ondersteunende rol bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek.
Deze opdracht heeft betrekking op begeleidende en raadgevende ethische aspecten van het ziekenhuis. 

Ethiek in de kliniek

Als onderdeel van kwaliteitsvolle patiëntenzorg willen we discussies/gesprekken rond ethische thema’s vergemakkelijken, 
hiervoor wensen we een cultuur van ethisch overleg te creëren op de werkvloer. Om die reden biedt 
het Comité Medische Ethiek in samenwerking met het verpleegkundig departement sessies aan voor 
medewerkers van afdelingen met als titel “Ethiek in de kliniek”.

Tijdens deze sessies worden ethische problemen multidisciplinair en vanuit verschillende invalshoeken besproken, 
onder begeleiding van een externe facilitator. Op deze manier wenst men de communicatie te verbeteren bij een 
ethisch gesprek of overleg en een cultuur van bespreekbaarheid en transparantie te bevorderen. 
Hierbij speelt ethisch reflecteren over waarden en de mogelijke conflicten hiertussen een grote rol.

Hieronder valt onder meer de toepassing van het beperkingsbeleid (=Do Not Resuscitate-protocol), meer informatie hieromtrent kan u vinden in de literatuur onderaan deze pagina. 

Acute begeleidingscommissie

Deze commissie is aanwezig om de behandelende arts/verpleegkundige bij te staan in zijn besluitvormingsproces bij acute klinische dilemma's die na overleg met collega's, experts in de discipline, of raadpleging van de literatuur - blijvende ethische vragen oproepen.

Het is de specifieke taak om samen met de behandelende arts/verpleegkundige de ethische vragen binnen dit besluitvormingsproces te verkennen en zodoende te helpen een beleid te formuleren dat ethisch gefundeerd is.

Als deel van de zorgvuldigheid in de evaluatie van een vraag naar euthanasie zal een ad hoc vergadering bijeengeroepen worden.

Euthanasie door huisarts in het ZOL

Referentiepersonen ethiek

De referentiepersonen ethiek zijn zorgverleners die een initiatieopleiding van 2.5 dagen volgen, onder begeleiding van de Expertisecel Ethiek, van de KHLim. Deze zorgverleners nemen de taak op zich om ethiek op de werkvloer te verspreiden. Dit is mogelijk op allerhande manieren; op sommige afdelingen werd een ethisch (half)uur opgestart, op andere afdelingen wordt met waarden en spreuken gewerkt, casussen worden in groep besproken, telkens op een eigen manier, afgestemd op de eigenheid van de afdeling en van het team. Ze zijn het aanspreekpunt voor collega’s en andere zorgverleners. Ze proberen op een neutrale manier te kijken naar geladen situaties en dit vanuit ieders perspectief.

Ze nemen de verantwoordelijkheid op zich om ethische gesprekken te begeleiden en dilemma’s en casussen bespreekbaar te maken.

Doordat ethiek zowel in de grote, maar ook in de kleine aspecten van de zorg vervat zit, is het belangrijk om dit regelmatig onder de aandacht te brengen of in vraag te stellen. ​

Wilsverklaring

Het document voor een negatieve wilsverklaring, wilsverklaring euthanasie, een verklaring mbt orgaandonatie enz. kan u ook terugvinden op de website van LEIF.
Meer info vindt u ook in onderstaande literatuur.

Literatuur

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg