Contact

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een dynamisch ziekenhuis met 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken) met ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een medisch centrum voor raadplegingen.

Contact

Zorg

Afspraken en raadplegingen

Afspraken kunnen alleen telefonisch gemaakt worden.

Tel. 089 32 50 50

Algemeen

Er is een verschil tussen het melden van een klacht, het doorgeven van een suggestie en het melden van een medisch (bijna)incident. Hieronder geven we weer wat het verschil is, via welke weg u kan melden en wat er vervolgens met uw melding zal gebeuren.

  • Voor algemene vragen of suggesties kan u telefonisch contact opnemen met 089 32 50 50 of faxen naar 089 32 79 00. U kan ook een e-mail sturen naar info@zol.be of uw vraag of suggestie invullen op dit contactformulier. Een medewerker zal uw vraag of suggestie afhankelijk van de inhoud doorgeven aan de betrokken medewerker(s).
  • Onder een klacht verstaan we een uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces of een meningsverschil.
    Voor het melden van klachten verwijzen we u graag naar de onafhankelijke ombudsdienst. U kan zich van maandag tot en met donderdag tussen 09 u en 11 u telefonisch richten tot onze ombudspersonen Christel Lambregs en Kelly De Haes via het telefoonnummer 089 32 15 21 of elektronisch via dit contactformulier. Voor een persoonlijk gesprek maakt u best vooraf een afspraak (lokaal J0.30, campus Sint-Jan).
  • Met een medisch (bijna)incident bedoelen we een onbedoelde gebeurtenis in het zorgproces waarbij u schade heeft opgelopen of had kunnen lopen.
    Om een medisch (bijna)incident te melden, kan u een e-mail sturen naar kwaliteit@zol.be. De dienst Kwaliteit en Patiëntveiligheid zal de melding doorgeven aan de betrokken medewerkers afhankelijk van de inhoud van de melding.

Financiële info

Voor financiële informatie of klachten over een factuur kan u steeds terecht bij de ‘dienst Facturatie’ op het telefoonnummer 089 32 19 50, via een e-mail aan facturatie@zol.be of via dit contactformulier.
U kan ook terecht bij de debiteurenadministratie in lokaal A0.50, vlakbij de inschrijvingen. Dit van maandag tot vrijdag steeds van 8 tot 17 uur.

Niet-zorg

Dienst Communicatie: deze dienst staat in voor de interne en externe communicatie van het ziekenhuis en voor de perscontacten. U kan de dienst Communicatie bereiken via communicatie@zol.be.

Dienst Technische Zaken: deze dienst staat in voor de oprichting en onderhoud van de infrastructuur en technische installaties van het ziekenhuis. U kan hier de procedures vinden waaraan alle contractanten moeten voldoen. U kan de Dienst Technische Zaken bereiken via technische.zaken@zol.be of op het nummer 089/32 42 01.

Adresgegevens van de verschillende campussen

Campus Sint-Jan

Schiepse Bos 6
3600 Genk

Routebeschrijving

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
3600 Genk

Routebeschrijving

Campus Sint-Barbara

Bessemerstraat 478
3620 Lanaken

Routebeschrijving

Aanvragen vergader- en/of congresaccomodatie

Is uw organisatie op zoek naar een creatieve locatie voor een meeting of een congres? Voortaan kan u hiervoor in het ZOL terecht.
Meer informatie over de vergader- en/of congresaccommodatie.

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg