Spoedopname

Spoedopname

Een opname op de dienst Spoedgevallen is een gebeurtenis die onverwacht en nooit gelegen komt. Via deze rubriek hopen we u zo goed mogelijk te informeren.

Het ziekenhuis Maas en Kempen beschikt over een gespecialiseerde spoedgevallendienst op campus Maaseik.

Gespecialiseerde spoedgevallen
Patiënten die in een dringende of levensbedreigende situatie verkeren, dringende medische verzorging nodig hebben of na verwijzing van de huisarts worden 24 uur op 24 uur efficiënt opgevangen en verzorgd door een gespecialiseerd team van verpleegkundigen en spoedartsen.
Deze campus beschikt over een MUG-team in de regio Noordoost Limburg.
De dienst bevindt zich aan de achterkant van het ziekenhuis en heeft een aparte ingang (zie plan).

Dienst Spoedgevallen
ZOL Maas en Kempen
Diestersteenweg 425
3680 Maaseik
Tel. 089 506 000
Fax. 089 561 207

Wat meebrengen voor een spoedopname?

Een correcte administratie ligt aan de basis van een goede zorg- en dienstverlening.
Bij een spoedopname meldt u zich aan via het onthaal van de dienst spoedgevallen.

Gelieve dan het volgende klaar te houden:

 • identiteitskaart:zonder uw identiteitskaart, kunnen de medewerkers van het onthaal u niet inschrijven.
 • ISI+ of kids ID voor kinderen onder 12 jaar
 • telefoon en GSM-nummer
 • naam van de huisdokter
 • verwijsbrief van de huisdokter
 • Thuismedicatie: lijstje en medicatie in verpakking
 • Bij werkongeval: naam en adres van de werkgever, evenals ongevalsaangifte (verzekering +  polisnummer)

Voor buitenlande patiënten:

 • De Europese ziekteverzekeringskaart of het E 112 formulier
 • Indien u verzekerd bent bij CZ-Nederland: CZ-pas

Indien u zich aanbiedt op de dienst spoedgevallen zonder verwijsbrief van uw huisarts of zonder tussenkomst van de dienst 100 moet u meer remgeld betalen.
Bij niet urgente situaties, wordt u verondersteld eerst de huisarts van wacht te contacteren.

Hieronder vindt u een overzicht van de wachtdiensten:
www.mediwacht.be
http://www.tandarts.be/index.php?ID=33037

http://www.apotheek.be/apotheker/apotheek-van-wacht

Breng bij opname in het ziekenhuis geen geld of waardevolle voorwerpen mee of geef ze aan familie mee naar huis.

U wordt opgevangen door een ervaren spoedgevallenteam dat de eerste behandeling start en zo nodig beroep doet op artsen van andere specialiteiten voor bijkomend advies.
Hebt u een verwijsbrief mee van de huisarts? De geneesheer, voor wie u bent verwezen, zal worden gecontacteerd, zodat deze u verder kan behandelen op de dienst spoedgevallen.

Hoe inschrijven voor een spoedopname?

U meldt zich aan bij de balie van de dienst Spoedgevallen. Een medewerker zal uw inschrijving afhandelen. Naargelang uw problematiek zal u onmiddellijk begeleid worden naar een behandelkamer, of zal u naar de wachtzaal verwezen worden.

Indien vooraf inschrijven niet mogelijk is omwille van de dringendheid van uw verzorging, zal een medewerker uw inschrijving in orde maken tijdens uw verzorging.

 • Wat moet u zeker melden tijdens uw inschrijving?
 • Indien uw bezoek aan de dienst spoedgevallen verwant is aan een school-, sport- of arbeidsongeval dient u dit te melden.
 • Indien u niet permanent in België woont dient u dit te melden.

Wie verwittigen bij een spoedopname?

Wij brengen uw huisarts op de hoogte van uw bezoek aan de spoedgevallendienst. Er zijn echter partijen die u zelf op de hoogte moet brengen:

Uw ziekenfonds
Door uw opname kunt u tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. In dit geval moet u uw ziekenfonds tijdig en op correcte wijze verwittigen. Zoniet verliest u een deel van uw ziektevergoeding. Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt steeds via het formulier 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid', ook bekend als 'Vertrouwelijk'. Het attest wordt ingevuld door de behandelende arts. Het ingevulde attest stuur je of bezorg je tegen ontvangstbewijs aan de adviserend geneesheer. De poststempel of het ontvangstbewijs geldt als bewijs van een tijdige indiening.

Uw verzekeringsmaatschappij
Patiënten met een particuliere verzekering verwittigen best hun verzekeringsmaatschappij.

Uw werkgever
Breng uw werkgever op de hoogte van een eventuele arbeidsongeschiktheid.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg