Programma groepsbezoek

Om praktische redenen worden groepsbezoeken na 18 uur georganiseerd.
Het standaardprogramma start met een voorstelling van het ZOL met slideshow, een geleid bezoek aan enkele ziekenhuisdiensten en een nabespreking met drink (koffie, frisdrank).
De totale duur van het programma bedraagt ongeveer 2 uur, afhankelijk van de tijd die besteed wordt aan de nabespreking of eventuele andere uitbreidingen van het programma.
Op aanvraag van de groep kan er – in onderling overleg en voor zover dat mogelijk is – afgeweken worden van het standaard programma.

Kostprijs

Een standaard groepsbezoek aan het ziekenhuis wordt gratis aangeboden. 
Ook de gids(en) moet(en) niet vergoed worden.
Bezoekers die met de auto komen kunnen parkeren op de bezoekersparking en krijgen van de gids een ticket om de parking gratis te verlaten.
Indien uw vereniging of bedrijf toch een financiële bijdrage wenst te leveren, vragen wij ons project 'ZOL-Bokonzi' te steunen.
Meer informatie: www.zol.be/bokonzi

Opgave aantal deelnemers

Voor een vlotte organisatie is het noodzakelijk dat het vermoedelijke aantal deelnemers vooraf meegedeeld wordt.  Op basis van dit aantal wordt het vergaderlokaal gekozen en wordt het aantal gidsen voor de rondleiding bepaald.

Evaluatie bezoek - klachten

Eventuele opmerkingen of suggesties kan u mondeling of schriftelijk overmaken aan:

De heer Jurgen Ritzen
Dienst pers en Communicatie
Schiepse Bos 6, 3600 Genk
Tel. 089/32 17 60 - E-mail: jurgen.ritzen@zol.be

© 2018 Ziekenhuis Oost-Limburg