Dagopname

Dagopname

Een dagopname is een opname van één dag. Dit wil zeggen dat u binnen komt op de afgesproken datum en dat u diezelfde dag ook het ziekenhuis weer verlaat.

Hou er steeds rekening mee dat een dagopname een hele dag kan duren.

Het is ook mogelijk dat u komt voor een kleine ingreep onder lokale verdoving of een pijnbehandeling.

Een dagopname kan gebeuren op verschillende diensten in het ziekenhuis.

Internistisch dagziekenhuis:
Toedieningen van chemotherapie, bloedtransfusie, allerhande medicatietherapieën, digestieve absorptietesten, onderzoeken, …

Chirurgisch dagziekenhuis:
Chirurgische ingrepen van verschillende disciplines: algemene chirurgie, vaatchirurgie, orhtopedie, urologie, nko, mka, gynaecologie, oftalmologie.

Pediatrisch dagziekenhuis/Dagziekenhuis voor kinderen:
Behandelingen, onderzoeken en ingrepen bij een kind en waarbij het kind dezelfde dag naar huis mag.

Geriatrisch dagziekenhuis:
Onderzoeken en behandelingen bij patiënten ouder dan 75 jaar.

Dagklinische ingrepenzaal (vanaf oktober 2017):

  • pijn behandelingen
  • Ingrepen onder lokale verdoving van volgende disciplines: oftalmologie, algemene chirurgie, orthopedie.

Om uw verblijf op onze dagziekenhuizen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, bezorgen wij u via deze weg de nodige informatie van alle dagziekenhuizen.

Alle medewerkers van het dagziekenhuis wensen u een aangenaam verblijf en een spoedig herstel toe.

Hoe inschrijven voor een dagopname?

U meldt zich op het afgesproken uur en datum aan het onthaal van het ziekenhuis en dit met de nodige gegevens.

Inschrijvingen gebeuren aan de hand van volgnummers.  Hiervan kan afgeweken worden in functie van afspraakuren en operatieplanningen.

Na de inschrijving begeeft u zich met de opnamepapieren naar het desbetreffende dagziekenhuis.

U wordt hier ontvangen en begeleid naar de kamer door de verpleegkundige van het dagziekenhuis.

Wie verwittigen bij een dagopname?

Uw ziekenfonds
Door uw opname kunt u tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. In dit geval moet u uw ziekenfonds tijdig en op correcte wijze verwittigen. Zoniet verliest u een deel van uw ziektevergoeding. Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt steeds via het formulier 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid', ook bekend als 'Vertrouwelijk'. Het attest wordt ingevuld door de behandelende arts. Het ingevulde attest stuur je of bezorg je tegen ontvangstbewijs aan de adviserend geneesheer. De poststempel of het ontvangstbewijs geldt als bewijs van een tijdige indiening.

Uw verzekeringsmaatschappij
Patiënten met een particuliere verzekering verwittigen best hun verzekeringsmaatschappij.

Uw werkgever
Breng uw werkgever op de hoogte van een eventuele arbeidsongeschiktheid.

Vertrek bij een dagopname

Het ontslag gebeurt na toestemming van de geneesheer en als u gedronken en geplast heeft.
HOU ER REKENING MEE DAT EEN DAGOPNAME EEN HELE DAG KAN DUREN.

Indien uw arts beslist dat er verdere zorgen nodig zijn, kan een aansluitende opname in het ziekenhuis noodzakelijk zijn.

De arts bepaalt wanneer de eventuele hechtingen verwijderd mogen worden. Dit is meestal 10 dagen na de ingreep. Dit gebeurt door de huisarts, tenzij anders afgesproken.

Het ontslaguur wordt door de arts bepaald in functie van uw ziektebeeld en narcose.

Gebruik de avond na de ingreep enkel een lichte maaltijd.

Bij het verlaten van het ziekenhuis:

  • Laat u vergezellen door een volwassen persoon.
  • Drink geen alcohol.
  • Rijd niet met de auto, fiets, … .
  • Neem geen belangrijke beslissingen, teken geen documenten de eerstvolgende 24 uur.
  • Blijf niet alleen de eerste nacht.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg