De kostprijs

De kostprijs

Algemeen

De totale prijs van behandeling en verzorging tijdens uw verblijf is samengesteld uit verschillende componenten:

  • De ligdagprijs: de kosten van uw verblijf en verpleegkundige verzorging
  • De erelonen van de artsen en paramedici (b.v. kinesist)
  • Materialen: kosten voor materialen die niet inbegrepen zijn in de ligdagprijs
  • Geneesmiddelen en andere leveringen (bloed, bloedplasma, gipsmateriaal,…)
  • Diversen (telefoon, …) Lees meer

Deze prijs valt voor het grootste gedeelte ten laste van uw ziekenfonds. Zelf betaalt u ook een beperkt deel (het remgeld).

U kunt hierover meer informatie krijgen van uw behandelende arts of tijdens het opnamegesprek. Voor meer informatie kunt u ook steeds terecht bij de dienst facturatie (telefoonnummer 089 50 50 50). U kunt zich ook steeds wenden tot uw ziekenfonds.

Tarief van de kamers

De ligdagprijs valt voor het grootste deel ten laste van uw ziekenfonds. Zelf betaalt u van deze prijs enkel een beperkt remgeld.

Kiest u voor een éénpersoonskamer, dan betaalt u extra supplementen bovenop het remgeld, bestaande uit een supplement voor de kamer:

  • € 50,00 voor een standaard individuele kamer zonder douche (enkel dagziekenhuis)
  • € 84,00 voor een individuele kamer met douche
  • € 92,00 voor een luxe individuele kamer (enkel dienst materniteit)
  • € 125,00 voor een grote, luxe individuele kamer (enkel dienst materniteit)

en een supplement voor de geneesheer: Bij een verblijf op een éénpersoonskamer kan de behandelende geneesheer tot maximaal 150 % ereloonsupplementen aanrekenen.

Indien een éénpersoonskamer om medische redenen noodzakelijk is, wordt geen supplement aangerekend. Hiervoor is een schriftelijke verklaring van uw behandelende geneesheer nodig.

Voorschotten

Tijdens het opnamegesprek wordt u gevraagd een voorschot te betalen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van uw factuur. Het te betalen voorschot bedraagt:

  Rechthebbende met voorkeurtarief Kinderen als persoon ten laste Andere rechthebbende Patienten zonder Belgisch ziekenfonds
Gemeenschappelijk € 0 € 0 € 0 € 400
Individuele kamer met douche € 150 € 150 € 150 € 800
Luxe, individuele kamer en grote, luxe individuele kamer € 200 € 270 € 200 € 900

Kinderen en patiënten voor het dagziekenhuis betalen geen voorschot.

Voorlopige afrekening

De voorlopige afrekening bij ontslag is afhankelijk van uw verzekeringsstatus en het aantal dagen van uw verblijf. De juiste bedragen kunt u opvragen aan het onthaal.

Factuur

De factuur wordt u na ontslag zo snel mogelijk toegestuurd. Hierop zijn het betaalde voorschot en de voorlopige afrekening in mindering gebracht. Deze factuur heeft u eveneens nodig om via een hospitalisatieverzekering terugbetaling van de ziekenhuiskosten te bekomen.  Hier vindt u een overzicht met privé-verzekeringen waarmee het ZMK een overeenkomst heeft.

Info over de financiële aspecten

Voor meer informatie over de inhoud van de factuur, kunt u best contact opnemen met onze dienst facturatie: 089 50 50 50 of facturatiedienst@zmk.be.

Voor meer informatie over de betaling, kan u best contact opnemen met onze financiële dienst: 089 50 50 50 of facturatiedienst@zmk.be.

Onze diensten zijn iedere werkdag open van 8u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00.
Onze diensten zijn zater-, zon-, feest- en brugdagen gesloten.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg