De kostprijs

De kostprijs

Algemeen
De totale prijs van behandeling en verzorging tijdens uw verblijf is samengesteld uit verschillende componenten:
- De ligdagprijs: de kosten van uw verblijf en verpleegkundige verzorging
- De erelonen van de artsen en paramedici (b.v. kinesist)
- Materialen: kosten voor materialen die niet inbegrepen zijn in de ligdagprijs
- Geneesmiddelen en andere leveringen (bloed, bloedplasma, gipsmateriaal,…)
- Diversen (telefoon, …) Lees meer

Deze prijs valt voor het grootste gedeelte ten laste van uw ziekenfonds. Zelf betaalt u ook een beperkt deel (het remgeld).

U kunt hierover meer informatie krijgen van uw behandelende arts of tijdens het opnamegesprek. Voor meer informatie kunt u ook steeds terecht bij de dienst facturatie (telefoonnummer 089 50 50 50). U kunt zich ook steeds wenden tot uw ziekenfonds.

Kamersupplementen
Kiest u voor een eenpersoons standaard, standaard+ of een luxekamer of luxe+kamer dan betaalt u een extra kamersupplement. De opnamedienst deelt u mee hoeveel dat supplement bedraagt, vooraleer u een keuze maakt.

- Supplementen voor een éénpersoonskamer: tussen 53 euro en 70 euro
- Supplementen voor een luxekamer en luxe+kamer: tussen 80 euro en 100 euro

Indien een eenpersoonskamer om medische redenen noodzakelijk is, dan wordt geen supplement aangerekend. Hiervoor is echter een schriftelijke verklaring van uw behandelende geneesheer vereist. Het verschil in prijs betreft alleen een groter kamercomfort. Er is geen verschil met betrekking tot verzorging en behandeling.

Ereloonsupplementen
Indien u voor een eenpersoonskamer kiest, betaalt u bovenop het kamersupplement een extra supplement op de erelonen van de artsen. Dit ereloonsupplement bedraagt maximaal 150 % van de honoraria die de artsen u aanrekenen bij toepassing van de officiële tarieven van de ziekteverzekering en is volledig ten uwe laste. Indien een eenpersoonskamer om medische redenen noodzakelijk is, dan wordt geen supplement aangerekend.

Opgelet: deze supplementen (zowel kamer- als ereloonsupplement) moet u, indien u hiervoor niet afzonderlijk verzekerd bent, zelf betalen. Noch de ziekteverzekering noch de arbeidsongevallenverzekering komt hier in tussen.

Voorschotten
Tijdens het opnamegesprek wordt u gevraagd een voorschot te betalen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van uw factuur. Het te betalen voorschot bedraagt:

  rechthebbende met voorkeurtarief Kinderen als persoon ten laste Andere rechthebbende Patienten zonder Belgisch ziekenfonds
Meerpersoonskamer € 0 € 0 € 0 € 400
1-persoonskamer (standaard en standaard+) € 150 € 150 € 150 € 800
Individuele luxekamer en luxe+kamer € 200 € 270 € 200 € 900

Kinderen en patiënten voor het dagziekenhuis betalen geen voorschot.

Voorlopige afrekening
De voorlopige afrekening bij ontslag is afhankelijk van uw verzekeringsstatus en het aantal dagen van uw verblijf. De juiste bedragen kunt u opvragen aan het onthaal.

Factuur
De factuur wordt u na ontslag zo snel mogelijk toegestuurd. Hierop zijn het betaalde voorschot en de voorlopige afrekening in mindering gebracht. Deze factuur heeft u eveneens nodig om via een hospitalisatieverzekering terugbetaling van de ziekenhuiskosten te bekomen.  Hier vindt u een overzicht met privé-verzekeringen waarmee het ZMK een overeenkomst heeft.

Info over de financiële aspecten
Voor meer informatie over de inhoud van de factuur, kunt u best contact opnemen met onze dienst facturatie: 089 50 50 50 of facturatiedienst@zmk.be.

Voor meer informatie over de betaling, kan u best contact opnemen met onze financiële dienst: 089 50 50 50 of facturatiedienst@zmk.be.

Onze diensten zijn iedere werkdag open van 8u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00.
Onze diensten zijn zater-, zon-, feest- en brugdagen gesloten.

 

 

Agenda

Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 22 augustus, 2023 - 19:30
Informatieavond Borstreconstructie
woensdag, 18 oktober, 2023 - 17:00
Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 12 december, 2023 - 19:30

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg