Patiëntenverenigingen & Zelfhulpgroepen

Algemeen

Patiëntenverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in de aanvaarding van een bepaalde diagnose, in het aanleveren van informatie over het leven met een bepaalde ziekte of aandoening en een mogelijkheid zijn om contact te hebben met lotgenoten. De website www.zelfhulp.be van Trefpunt Zelfhulp vzw biedt een actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Patiëntenverenigingen

Onze medische diensten werken actief samen met een aantal patiëntenverenigingen. Van sommige verenigingen zijn regelmatig vrijwilligers actief op onze afdelingen. Hierbij vindt u een overzicht van de patiëntenverenigingen waarmee wordt samengewerkt. Als u vragen heeft hierover, aarzel dan niet om uw arts of een verpleegkundige aan te spreken.

Algemeen

Actief WW
http://www.actiefww.com

Limburgse weduwen en weduwnaars die samen met andere lotgenoten op een actieve manier het rouwproces verwerken en waar steeds een luisterend oor aanwezig is.

 

Verloskunde

Cozapo (=contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek)
www.cozapo.org

Cozapo is een contactgroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beëindigd omdat prenatale diagnostiek ernstige afwijkingen bij het kind aan het licht bracht. Patiënten met vragen voor lotgenoten worden naar Cozapo verwezen. Informatie wordt steeds ter beschikking gesteld.

Met lege handen (= zelfhulpgroep voor ouders van een overleden baby)
www.metlegehanden.be

Met Lege Handen is een zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby ontstaan vanuit de behoefte om te praten met ouders die ook een baby verloren voor, tijdens of na de geboorte. Zij geven regelmatig vormingssessies in het ZOL.

FARA: Luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes
Farafoon: 016/386950
Faramail: vragen@faranet.be

Bij Fara kunnen zwangeren terecht voor begeleiding en gesprekken omtrent de prenatale diagnose en moeilijke keuzes. Vroedvrouwen van het ZOL maken deel uit van de werkgroep van Fara. Zij staan patiënten bij wanneer nodig.

Neonatologie

VVOC
Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen. Vrijwilligers nemen deel aan activiteiten van de afdeling neonatologie van het ZOL.
Meer info: www.vvoc.be
E-mail: contact@vvoc.be

Kanker

www.borstkanker.net: borstkanker informatiepagina´s over onder andere symptomen, zelfonderzoek, diagnose, prognose, behandeling, verenigingen voornamelijk in België, een woordenboek en een vraag en antwoord forum.

www.tegenkanker.be: website van de Vlaamse liga tegen kanker, de organisatie achter Kom op tegen kanker. Vrijwilligers zijn regelmatig aanwezig in het ziekenhuis. Informatie wordt steeds ter beschikking gesteld.

http://users.skynet.be/boratie: Boratie & Partners: zelfhulpgroep en onthaalcentrum voor patiënten die geconfronteerd worden met een borstoperatie. Zowel voorafgaand aan de ingreep als erna. 

Boratie & Partner vzw: geven psychologische, morele en praktische begeleiding aan vrouwen die getroffen zijn door borstkanker. Patiënten die nood hebben aan lotgenotencontact worden verwezen.
 

Plastische heelkunde

www.bra-day.com/

Bra-day is een internationale dag, gewijd aan de voorlichting en sensibilisering van vrouwen die een borstreconstructie overwegen na de gedeeltelijke of volledige amputatie van een borst. De plastisch chirurgen van het ZOL nemen hieraan deel en organiseren regelmatig infosessies in het ziekenhuis.

Oncologie

Kom op Tegen Kanker

http://www.komoptegenkanker.be

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Vrijwilligers zijn regelmatig aanwezig in het ZOL. Informatie wordt steeds ter beschikking gesteld.

Stichting tegen Kanker
www.kanker.be

Stichting tegen Kanker begeleidt de patiënten en hun familie. Ze bieden informatie aan en ondernemen gerichte sociale acties om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Vrijwilligers zijn regelmatig aanwezig in het ziekenhuis. Informatie wordt steeds ter beschikking gesteld.

KNO
Limburgse Zelfhulpgroep voor gelaryngectomeerden
http://www.lzvg.be

Zelfhulpgroep voor mensen bij wie de stembanden weggenomen werden. Patiënten ondervinden heel wat hinder om zich na de operatie opnieuw verstaanbaar te maken.

Gastro-enterologie

​Stoma Ilco vzw
http://www.stomailco.be

Stoma-Ilco wil stomapatiënten in de eerste plaats bijstaan bij het opnieuw opnemen van een normaal leven. Ze bieden informatie over stomaverzorging en sociale en psychologische begeleiding.

Chronische pijn

Vereniging voor mensen met chronische pijn

http://www.facebook.com/VerenigingVoorMensenMetChronischePijn

VMCP richt zich naar chronische pijnpatiënten en biedt individuele contacten, informatie- en gespreksbijeenkomsten, een ledenfeest en tweemaal per jaar een infokrant. 

 

© 2018 Ziekenhuis Oost-Limburg