Patiëntenverenigingen & Zelfhulpgroepen

Algemeen

Patiëntenverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in de aanvaarding van een bepaalde diagnose, in het aanleveren van informatie over het leven met een bepaalde ziekte of aandoening en een mogelijkheid zijn om contact te hebben met lotgenoten. De website www.zelfhulp.be van Trefpunt Zelfhulp vzw biedt een actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Patiëntenverenigingen

Onze medische diensten werken actief samen met patiëntenverenigingen. Van sommige verenigingen zijn regelmatig vrijwilligers aanwezig op onze afdelingen. Hierbij vindt u een overzicht van de patiëntenverenigingen die een samenwerkingsovereenkomst hebben met ZOL. Als u vragen heeft hierover, aarzel dan niet om uw arts of een verpleegkundige aan te spreken.

Algemeen

Osteogenesis Imperfecta (ZOL Genk)
Osteogenesis Imperfecta (broze bottenziekte) is een erfelijke en/of aangeboren aandoening van het collageen. Collageen zit in ons bindweefsel en zorgt voor stevigheid. Zelfhulp Osteogenesis Imperfecta vzw is een belangenvereniging voor en door mensen met OI en hun familie.
www.zoi.be en www.facebook.com/groups/271159326262479

Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten-liga (CIB-liga) (ZOL Genk)
Infokanaal en contactgroep voor patiënten met auto-immune aandoeningen waaronder Lupus, Sclerodermie, Sjögren-Syndroom, Poly- en Dermatomyositis, Vasculitis, MCTD.
www.cibliga.be

MS-Liga Vlaanderen (ZOL Genk)
De MS-liga Vlaanderen richt zich op het algemeen welzijn van personen met MS (multiple sclerose), hun familie en omgeving. Naast een team van maatschappelijk werkers die je op maat begeleiden en ondersteunen is er een team van vrijwilligers waarin ook mensen met MS actief zijn die, vanuit hun ervaringsdeskundigheid, voor jou een waardevolle gesprekspartner kunnen zijn. Ook is er een divers aanbod van activiteiten.
www.ms-vlaanderen.be

AL-Anon (ZOL Maas en Kempen)
Voor familie en vrienden van alcoholisten. De Al-Anon Familiegroepen vormen een gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten. Ze bespreken onderling ervaringen en geven elkaar kracht en hoop. Ze geloven dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat verandering van levenshouding kan bijdragen tot ons herstel.
www.al-anonbl.be

Oncologie

Lotuz vzw (ZOL Genk)
Lotuz vzw is een patiëntenvereniging die mensen en hun naasten die een stamceltransplatatie hebben ondergaan samenbrengt en ondersteunt. Het doel van onze vereniging is lotgenoten, hun partners, familie en vrienden over het ganse land, behandeld in verschillende stamceltransplantatiecentra, in contact te brengen met elkaar en te ondersteunen op sociaal en mentaal vlak.Verdere informatie over ons, onze activiteiten of contacten kunnen jullie steeds terug vinden op deze website, social media en in de meewerkende ziekenhuizen.
www.lotuz.be

SAMENLOT (ZOLGenk en ZOL Maas en Kempen)
SAMENLOT (het vroegere Rozerood) is een Limburgse lotgenotenvereniging van en voor mensen met kanker en hun naasten.
samenlot.be

Wildgroei vzw Limburg (ZOL Genk)
Wildgroei vzw Limburg verleent emotionele steun aan patiënten met een niet-goedaardige hematologische aandoening en hun familieleden, en biedt informatie aan. Verder wil de groep onderlinge communicatie verbeteren door problemen te bespreken en ervaringen over het ziekteproces uit te wisselen, en een schakel zijn tussen de patiënten enerzijds en de deskundigen/professionelen anderzijds.
www.wildgroei-vzw.be

Neovida (ZOL Genk)
Neovida is een lotgenotengroep voor mensen waarvan de blaas is of zal weggenomen worden ten gevolge van blaaskanker. Ze krijgen een neoblaas of een vervangblaas. Wij bevorderen het lotgenotencontact door informatieve en ontspannende activiteiten te organiseren, zowel digitaal als real life.
https://neovida.be

KNO

Limburgse Zelfhulpgroep voor gelaryngectomeerden (ZOL Genk)
Zelfhulpgroep voor mensen bij wie de stembanden weggenomen werden. Patiënten ondervinden heel wat hinder om zich na de operatie opnieuw verstaanbaar te maken.
www.lzvg.be

Gastro-enterologie

Stoma Ilco vzw (ZOL Genk en ZOL Maas en Kempen)
Stoma-Ilco wil stomapatiënten in de eerste plaats bijstaan bij het opnieuw opnemen van een normaal leven. Ze bieden informatie over stomaverzorging en sociale en psychologische begeleiding.
https://www.stomailco.be

De Crohn- en Colitis ulcerosa vereniging (ZOL Genk en ZOL Maas en Kempen)
CCV-vzw is de Vlaamse patiëntenvereniging voor personen met IBD of chronische ontstekingsziekten van het spijsverteringsstelsel.
www.ccv-vzw.be

Chronische pijn

Vereniging voor mensen met chronische pijn (ZOL Genk, campus Sint-Barbara)
VMCP richt zich naar chronische pijnpatiënten en biedt individuele contacten, informatie- en gespreksbijeenkomsten, een ledenfeest en tweemaal per jaar een infokrant.
https://www.facebook.com/VerenigingVoorMensenMetChronischePijn

Pijnpunt vzw, vereningen voor mensen met aanhoudende pijn  (ZOL Genk, pijncentrum campus Lanaken)
Pijnpunt is een onafhankelijke vereniging voor mensen die te maken hebben met chronisch pijn ongeacht het soort pijn of ziektebeeld. Het verstrekken van informatie en het organiseren van lotgenotencontact vormen naast ontspannende activiteiten en het driemaandelijks ledentijdschrift het aanbod.
https://www.pijnpunt.org

 

Nefrologie

Nierpatiënten Sint-Jan (ZOL Genk)
Brengt mensen samen die leven met een nierziekte of die nierfunctievervangende therapie krijgen.
www.zol.be/nierziekten/nierstichting

Endocrinologie

Diabetesliga (ZOL Genk en ZOL Maas en Kempen)
De Diabetes Liga streeft naar de beste zorg en omkadering voor iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt.
www.diabetes.be

Pneumologie

COPDvzw (ZOL Genk en ZOL Maas en Kempen)
Is voor mensen met Chronische Obstructief longlijden en wenst patiënten en familieleden op een begrijpbare en herkenbare manier te informeren over de ziekte en zijn gevolgen.
copdvzw.be

Geriatrie

Alzheimerliga Vlaanderen (ZOL Maas en Kempen)
Alzheimer Liga Vlaanderen is het aanspreekpunt voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen die geraakt wordt door dementie.
www.alzheimerliga.be

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg