Verblijfsopname

Bij opname begeeft u zich op het afgesproken uur naar de centrale inkomhal, waar u een volgnummer kunt nemen voor de dienst inschrijvingen. Na inschrijving begeeft u zich naar de afdeling waar u zal verblijven. De hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke verpleegkundige zal u verder wegwijs maken op de afdeling.

Wat meebrengen bij een gewone opname?

Voor de administratie

Voor patiënten met de Belgische nationaliteit

 • Uw (elektronische) identiteitskaart
 • uw mutualiteitsgegevens (ISI+ kaart, identificatieklever, ...),
 • pasje hospitalisatieverzekering
 • indien het een arbeidsongeval betreft: naam en adres van de werkgever, naam en polisnummer van de arbeidsongevallenverzekering,
 • een telefoonnummer van familie of buren, 
 • geld om een voorschot te betalen, verrichtingen via Bancontact, Maestro, Mastercard, Visa, ... zijn mogelijk,
 • in voorkomend geval: een betalingsverbintenis van het OCMW of van een verzekeringsmaatschappij.

Voor buitenlandse patiënten

 • EZVK-kaart (Europese ziekteverzekeringskaart) of E112,
 • een garantieverklaring van de zorgverzekeraars waarmee het ZOL een contract heeft afgesloten,
 • indien u verzekerd bent bij een Nederlands zorgverzekering: pasje van de verzekering.

Voor uw verblijf

 • Persoonlijk linnen en kledij: nachtkledij, ondergoed, kamerjas en pantoffels
 • Handdoeken, washandjes, zeep, tandenborstel, tandpasta, scheergerief,...

Medische gegevens

 • Eventuele röntgenfoto's, bloeduitslagen, uitslagen van andere onderzoeken (bijvoorbeeld elektrocardiogram),...
 • Geneesmiddelen die u momenteel neemt (indien u geneesmiddelen neemt waarvoor u een goedkeuring voor terugbetaling door het ziekenfonds heeft, dan dient u deze goedkeuring mee te brengen)
 • Bloedgroepkaart (indien u deze bezit)
 • Beschrijving van een eventueel dieet dat u volgt
 • Het vooropnameformulier dat u van uw behandelende arts vooraf gekregen heeft
 • Een ingevulde vragenlijst anesthesie indien uw behandelende arts u deze vooraf ter invulling overhandigde

Belangrijke informatie

Wij raden u aan om geen grote geldsommen of waardevolle voorwerpen mee te brengen. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Mocht er tijdens uw verblijf ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch diefstal worden vastgesteld, verwittig dan zo snel mogelijk een verpleegkundige, zodat de nodige stappen ondernomen kunnen worden.

Hoe inschrijven voor een gewone opname?

Bij opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan het onthaal van het ziekenhuis.  Een volgnummer voor opname kan men nemen aan de dienst inschrijvingen/afsprakenbureau. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. U houdt het infobord in het oog. Wanneer uw volgnummer verschijnt, begeeft u zich naar het aangegeven loket. De medewerker aan het loket helpt u verder. Na inschrijving begeeft u zich naar de afdeling waar u zal verblijven. De hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke verpleegkundige zal u verder wegwijs maken op de afdeling.

In functie van de operatieplanning krijgen sommige patiënten voorrang bij de inschrijvingen.

Keuze van de kamer
Voor uw verblijf in het ziekenhuis heeft u de keuze tussen:

 • een gemeenschappelijke kamer
 • een individuele kamer met douche
 • een luxe, individuele kamer (Dienst materniteit)
 • een grote, luxe individuele kamer (Dienst materniteit)

Kamers kunnen niet vooraf gereserveerd worden. U krijgt steeds een formulier aangeboden waarop u uw kamerkeuze schriftelijk bevestigt. Op de afdeling Kindergeneeskunde kunt u, mits een beperkte vergoeding voor de hotelkosten, steeds bij uw kind overnachten. In uitzonderlijke gevallen is er een mogelijkheid om op de andere afdelingen, eveneens mits een beperkte vergoeding voor de hotelkosten, bij uw familielid te overnachten. Neem hiervoor contact op met de hoofdverpleegkundige.

Kostprijs
De kostprijs van uw ziekenhuisopname is afhankelijk van diverse factoren. Via deze rubriek trachten we u zo goed mogelijk in te lichten over de mogelijke kosten.  Lees meer

Wie verwittigen bij een gewone opname?

Wij brengen uw huisarts op de hoogte van uw opname. Er zijn echter partijen die u zelf op de hoogte moet brengen:

Uw ziekenfonds
Door uw opname kunt u tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. In dit geval moet u uw ziekenfonds tijdig en op correcte wijze verwittigen. Zoniet verliest u een deel van uw ziektevergoeding. Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt steeds via het formulier 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid', ook bekend als 'Vertrouwelijk'. Het attest wordt ingevuld door de behandelende arts. Het ingevulde attest stuur je of bezorg je tegen ontvangstbewijs aan de adviserend geneesheer. De poststempel of het ontvangstbewijs geldt als bewijs van een tijdige indiening.

Uw verzekeringsmaatschappij
Patiënten met een particuliere verzekering verwittigen best hun verzekeringsmaatschappij.

Uw werkgever
Breng uw werkgever op de hoogte van een eventuele arbeidsongeschiktheid.

Uw verblijf

Rookverbod
In het ziekenhuis geldt een algemeen rookverbod op grond van het Koninklijk Besluit van 13 december 2005.

Telefoon / Televisie / Internet
Sinds 1 januari 2023 kunnen alle gehospitaliseerde patiënten gratis bellen met het vaste telefoontoestel op hun kamer. Let wel: de nummers zijn kamergebonden. Als u van kamer of afdeling verandert, verandert ook het telefoonnummer. U kunt via een code gebruikmaken van een rechtstreekse buitenlijn. De code ontvangt u na ondertekening van de opnamedocumenten of kan u opvragen bij de dienst patiëntenadministratie. 
Internationale nummers worden niet ondersteund. Hiervoor is enkel bellen met uw eigen mobiele telefoon mogelijk.

Om uw verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken, is in iedere kamer een televisie voorzien. Het gebruik hiervan is gratis. De afstandsbediening is afgestemd op de tv-toestellen van het ziekenhuis en is elders niet bruikbaar. Het ziekenhuis beschikt tevens over een infokanaal.

Het ziekenhuis beschikt over een draadloos netwerk. U kunt hier gratis gebruik van maken. Hiervoor dient u te connecteren met "ZMK-Guest" en op akkoord te klikken.

Rolstoelen
In de inkomhal en op de bezoekersparking staan rolstoelen ter beschikking. U kunt ze gebruiken door betaling van een waarborg van 1 euro. Deze krijgt u na gebruik terug.

Maaltijden
U heeft iedere dag de keuze tussen 2 menu’s voor uw middagmaal. De keuzemenu’s worden u bezorgd door de verantwoordelijke verpleegkundige of zijn te lezen op het infokanaal van de tv op de kamer. Gelieve uw keuze op het formulier aan te duiden.

Dieetvoeding
Volgt u thuis een dieet, dan dient u dit te melden aan de verantwoordelijke verpleegkundige. Hij/zij verwittigt de diëtiste die verantwoordelijk is voor uw afdeling. U krijgt een aangepaste voeding, naargelang het voorgeschreven dieet. Tijdens uw verblijf zal de diëtiste aan u of aan een familielid het voorgeschreven dieet uitleggen. Voor dieetpatiënten is er geen keuzemenu mogelijk.

Cafetaria
Het cafetaria is gelegen op het gelijkvloers en is toegankelijk voor iedereen. Wel vragen wij u een kamerjas te dragen.
De openingsuren kan u rechts op het scherm raadplegen.

Briefwisseling
Brieven worden dagelijks door de verpleegkundigen op uw kamer bezorgd. Wenst u zelf een brief te verzenden
dan dient u deze zelf te frankeren en kan deze afgegeven worden aan het onthaal of meegegeven worden aan de verpleegkundige van uw afdeling. De kosten hiervan worden u aangerekend. Indien u in het ziekenhuis briefwisseling of uw krant wenst te ontvangen, geef dan steeds het juiste adres op:

ZOL Maas en Kempen
Uw naam en voornaam, kamernummer
Diestersteenweg 425, 3980 Maaseik

Kapper / Kapster / Pedicure
Indien u behoefte heeft aan een bezoek van een kapper of kapster, kunt u contact opnemen met de hoofdverpleegkundige. De kapper of kapster dient contant betaald te worden.
Voor verzorging van voeten en nagels kunt u beroep doen op de diensten van de pedicure. U meldt dit
aan de hoofdverpleegkundige. De pedicure dient contant betaald te worden.

Schoonmaakdienst
Onze schoonmaakdienst zorgt ervoor dat de kamers, de toiletten, de gangen en trappenhallen visueel en
hygiënisch schoon zijn. Zij werken hierbij volgens gestandaardiseerde werkmethodes en regelmatig worden
er kwaliteitscontroles uitgevoerd. Omdat kiemen zich bij voorkeur vermenigvuldigen in een zeer vochtige omgeving, wordt er, in tegenstelling tot vroeger, enkel waar nodig (klam)vochtig gereinigd. Door een juiste dosering van de producten en dankzij moderne materialen (zoals microvezeldoeken), leidt dit tot betere schoonmaakresultaten.

Defecten en schade
Stelt u vast dat er op uw kamer iets stuk of beschadigd is, dan kunt u dat melden aan een verpleegkundige,
die de melding doorgeeft aan onze technische dienst.

De dag dat u het ziekenhuis verlaat

Uw ontslag wordt automatisch geregeld. Indien u formulieren nodig heeft voor het ziekenfonds of aangifteformulieren voor een bijkomende hospitalisatieverzekering, kan u deze bekomen aan de dienst Patiëntenadministratie (gelegen in de inkomhal).
De openingsuren van deze dienst zijn:

ZOL Maas en Kempen

 • Weekdagen: van 6.30 tot 20.30 uur
 • Zaterdag, zondag en feestdag: van 8.30 tot 20.30 uur

Uw factuur wordt ongeveer twee maanden na het ontslag gestuurd naar u en uw ziekenfonds. Hierop staat duidelijk vermeld welk bedrag uzelf en welk bedrag uw ziekenfonds moet betalen.

De factuur heeft u ook nodig om via uw hospitalisatieverzekering een terugbetaling van de ziekenhuiskosten te vragen.
Wij raden u aan o, zeker wanneer het een geplande opname betreft, vooraf uw ziekenfonds te contacteren. Uw persoonlijke bijdrage is immers afhankelijk van uw verzekeringstoestand bij uw ziekenfonds. Bovendien komen sommige ziekenfondsen d.m.v. een hospitalisatieverzekering tegemoet in een deel van de supplementaire kosten.

De verblijfkosten omvatten alles wat verband houdt met de kamer waarin men verblijft en de verpleegkundige zorgen die verstrekt worden tijdens het verblijf in het ziekenhuis.  De kosten zijn afhankelijk van het type kamer dat men kiest en van de duur van de hospitalisatie. De berekening van het persoonlijk aandeel in de verblijfskosten gebeurt op basis van gegevens bepaald door uw ziekenfonds.

Bijkomende kosten

 • het remgeld: een (uw) persoonlijke bijdrage voor bepaalde medische diensten en paramedische prestaties;
 • de niet-vergoedbare bedragen voor geneesmiddelen en synthesemateriaal;
 • vervoerkosten voor een ziekenwagen;
 • bijkomend ereloon voor geneesheren en paramedici bij verblijf in een privaatkamer.
   

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg