Research

LCRP

Het Limburg Clinical Research Program (LCRP) werd in 2011 opgericht en is een samenwerkingsverband tussen de UHasselt, het ZOL en het Jessa ziekenhuis. Doelstelling is het verrichten van klinisch onderzoek in 6 medische domeinen: cardiologie, anesthesie, oncologie, obesitas, infectieziekten en gynaecologie & fertiliteit. Binnen elke pijler treden artsen van het ZOL op als promotoren van doctoraatsstudenten.

Horizontaal op deze pijlers staan 3 programma’s vanuit de UHasselt: de universitaire biobank van Limburg (UBILim), assistieve technologie en de Mobile Health Unit (MHU). Het LCRP project binnen het ZOL focust zich voornamelijk op dit laatste programma.

In 2014 waren 17 doctoraatsstudenten actief in het ZOL. De sterke groei die gerealiseerd werd sinds de opstart van het LCRP in 2010 hangt nauw samen met een nieuwe kapitaalsinjectie die vanuit SALK² in 2014 werd doorgevoerd en die geldt voor een periode van 4 jaar. De cofinanciering gebeurt nog steeds door de participerende ziekenhuizen. Het is de bedoeling om aan de hand van verworven projecten op termijn zelfbedruipend te worden. De eerste stappen in die richting zijn reeds gezet met 6 doctoraatsstudenten die voor een termijn van 4 jaar aangeworven werden via externe financiering.

We spreken dan over een bedrag van 40.000 euro per jaar en per doctoraat (960.000 euro in totaal).

Iedere doctoraatsstudent krijgt één of meerdere projecten toegewezen. Ze worden daarbij ondersteund door studenten op masterniveau van UHasselt, UCLL en PXL die multidisciplinair onderzoek verrichten binnen de domeinen waarin het LCRP actief is.

Mobile Health Unit

Naast het wetenschappelijk onderzoek wordt er eveneens geïnvesteerd in toegepast onderzoek. Dit concentreert zich binnen de reeds aangehaalde Mobile Health Unit. De MHU is een onderzoeksgroep die vooral actief is binnen de domeinen cardiologie, pneumologie en gynaecologie & fertiliteit. De onderzoekers concentreren zich op nieuwe zorginnovaties binnen de mobiele wereld met als doel het opvolgen van patiënten in hun thuissituatie.

Op 18 augustus 2014 gebeurde een eerste valorisatie van het onderzoek met de Cardimoni smartphone app. Cardimoni slaagde er in financiële support te verwerven met als doel de applicatie te vermarkten. In totaal werd in 2014 50.000 euro opgehaald om de app verder te verfijnen. Cardimoni is zo goed op weg om de eerste ‘spin-out’ van het ZOL te worden. In totaal werd voor alle projecten samen een bedrag van 340.000 euro aan projectgelden verworven. De MHU activiteiten concentreren zich op 3 domeinen: research, technology en business.

  • Research: 3 doctoraatsstudenten trachten aan te tonen dat het onderzoek toegevoegde waarde heeft.
  • Technology: samenwerking met R&D centers zoals IMEC. Deze Vlaams gesubsidieerde onderzoeksinstelling heeft een specifieke poot voor wearable technologies binnen de klinische wereld. Het ZOL heeft in dit kader een strategische samenwerking met IMECopgezet. Van de kruisbestuiving tussen IMEC en MHU worden beide organisaties beter.
  • Business: samenwerking met startende bedrijven waaronder Bloom Technologies en het Amerikaanse Scanadu.

De Mobile Health Unit treedt geregeld buiten de muren van de eigen onderzoekslokalen om de ontwikkelde technologie uit te testen. De live cardio-monitoring tijdens Genk Loopt is hier een mooi voorbeeld van.

Cijfers 2014

  • 17 LCRP Doctorandi
  • 36 Publicaties in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften
  • 32 Posterpresentaties op (inter)nationale congressen
  • 30 Voordrachten op (inter)nationale congressen

TRACE

TRACE is een joint venture tussen het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Kerndoel is de uitvoering van translationeel gezondheidspsychologisch onderzoek te overbruggen.

In de voorbije jaren heeft TRACE zich ontwikkeld tot een translationeel centrum voor gepersonaliseerde psychologische en medische zorg. Resultaten en ontdekkingen uit het experimenteel medisch psychologisch onderzoek worden vertaald naar de praktijk, en nieuwe oplossingen voor vragen uit de praktijk worden gegenereerd. TRACE wil een voortrekkersrol spelen in de evidence-based gepersonaliseerde zorg in het domein van psychologie en geneeskunde.

De onderzoeksprojecten binnen TRACE worden gekaderd binnen drie innovatieve projectlijnen: TraceLab, TraceCare en TraceNorm. Voor meer informatie zie https://www.zol.be/trace

 

© 2019 Ziekenhuis Oost-Limburg