Research

Future Health

Future Health is het ZOL-platform waar klinische zorg de brug slaat met onderzoek, opleiding en ondernemerschap met het oog op de ontwikkeling en de toepassing van klinische zorginnovatie.

Met Future Health geeft ZOL structuur aan de innovatie die haar kenmerkt.

Future Health stimuleert en ondersteunt klinische studies, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en business development om patiëntenzorg - in en buiten ZOL - te verbeteren:
Door expertises binnen het ZOL samen te brengen en te consolideren.
Door het uitbouwen van een breed netwerk van zorgactoren, onderzoekers en ondernemers, zoals onze structurele samenwerking met de UHasselt binnen het Limburg Clinical Research Center, met KULeuven binnen TRACE, met onderzoekscentrum Imec, BlueHealth Innovation Center en QBIC.
Door de vinger aan de pols te houden wat betreft technologie, digitalisering en nieuwe medische inzichten.
Door waardevolle onderzoeksresultaten te vertalen in betere zorg.

Bij Future Health kan je terecht voor:

  • [innovatoren, startups, onderzoeksinstellingen] ​klinische kennis, ervaring en een proeftuin om zorginnovaties te ontwikkelen en te testen.
  • [bedrijven] centraal aanspreekpunt voor klinische studies via de Clinical Trial Unit, Proof-of-Concept, pilootprojecten.
  • [artsen en onderzoekers] vorming, ondersteuning bij klinische studies via de Clinical Trial Unit, ondersteuning bij opzetten en financieren van projecten, matching met partners, delen van best practices.
  • [studenten] stages in klinisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • [patiënten] informatie over (deelname aan) onderzoek en innovatie in ZOL.

 

Limburg Clinical Research Center - Mobile Health Unit 

Na bijna tien jaar patiëntgedreven, medisch wetenschappelijk onderzoek in Limburg onder de naam Limburg Clinical Research Program gaat het onderzoek vanaf 2019 verder onder een nieuwe impuls. Het LCRP wordt Limburg Clinical Research Center. Een onderzoekscentrum dat meer dan ooit inzet op het versterken van topmedische en wetenschappelijke gezondheidszorg in het belang van de patiënt.

Het Limburg Clinical Research Program (LCRP) ging in 2010 van start. Het gaat om een samenwerking tussen het Ziekenhuis Oost-Limburg, het Jessa Ziekenhuis en Universiteit Hasselt. De samenwerking telt een 100-tal academische onderzoekers met research & development activiteiten in de domeinen cardiologie, gynaecologie/fertiliteit, infectieziekten, oncologie, anesthesie/neuro en orthopedie.

De opstart en uitbouw van het LCRP was mogelijk dankzij financiële steun van onder meer Limburg Sterk Merk (LSM) en het Strategisch Actieplan Limburg in het kwadraat (SALK). Nadat de toegekende impulsmiddelen ten einde liepen, engageerden de drie partners – ZOL, Jessa en UHasselt – zich in het voorjaar van 2019 om het LCRC verder uit te bouwen tot een academisch, klinisch onderzoekscentrum waarbij er ook expliciet gekeken wordt naar samenwerkingen en dienstverleningsprojecten met het bedrijfsleven in Limburg en Vlaanderen.

Voor UHasselt zorgt LCRC voor de belangrijke academische onderbouwing van de huidige en toekomstige opleidingen in het domein van de (bio)medische wetenschappen. De ziekenhuizen zien hun topmedische zorg ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, waarbij ook de onderzoeksambities van hun artsen gerealiseerd worden en jonge, talentvolle artsen en wetenschappers aangetrokken en opgeleid worden.

Naast het wetenschappelijk onderzoek wordt er eveneens geïnvesteerd in toegepast onderzoek, vooral rond digitalisering en de inzet van technologie in de gezondheidszorg. Dit gebeurt o.a. binnen het LCRC in het  Mobile Health Unit platform. De MHU is vooral actief is binnen de domeinen cardiologiepneumologie en gynaecologie & fertiliteit. De onderzoekers concentreren zich op nieuwe zorginnovaties binnen de mobiele wereld met als doel het opvolgen van patiënten in hun thuissituatie. De Mobile Health Unit treedt geregeld buiten de muren van de eigen onderzoekslokalen om de ontwikkelde technologie uit te testen. De live cardio-monitoring tijdens Genk Loopt is hier een mooi voorbeeld van.

 

Trace

TRACE is een joint venture tussen het Ziekenhuis Oost-Limburg en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Kerndoel is de uitvoering van translationeel gezondheidspsychologisch onderzoek te overbruggen.

In de voorbije jaren heeft TRACE zich ontwikkeld tot een translationeel centrum voor gepersonaliseerde psychologische en medische zorg. Resultaten en ontdekkingen uit het experimenteel medisch psychologisch onderzoek worden vertaald naar de praktijk, en nieuwe oplossingen voor vragen uit de praktijk worden gegenereerd. TRACE wil een voortrekkersrol spelen in de evidence-based gepersonaliseerde zorg in het domein van psychologie en geneeskunde.

De onderzoeksprojecten binnen TRACE worden gekaderd binnen drie innovatieve projectlijnen: TraceLab, TraceCare en TraceNorm. Voor meer informatie zie https://www.zol.be/trace

 

© 2019 Ziekenhuis Oost-Limburg