Ombudsdienst

De organisatie van een ziekenhuis is een complex gebeuren waar heel wat medewerkers bij betrokken zijn. Centraal hierin staat de patiënt, die omwille van zijn ziekte bijzonder kwetsbaar is. Hij wordt omringd door zijn familie die voortdurend vragen stelt over de ziekte en de opname en die bekommerd is. Zowel patiënt als familie hopen continu op beterschap en zoeken naar uitleg en verklaringen. Het is onvermijdelijk dat er zich soms situaties voordoen in het ziekenhuis, die voor verbetering of aanpassing vatbaar zijn. Bovendien zijn er soms ook klachten over zaken of situaties die de patiënt en/of familie niet aanvaardbaar vinden.

Als u klachten of problemen zou hebben, willen wij u adviseren om deze zo vlug mogelijk met de rechtstreeks betrokkenen - arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers - te bespreken.

Onder een klacht verstaan we een uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces of een meningsverschil.

Indien het niet mogelijk is om de klacht rechtstreeks op te nemen met de betrokkenen, kan u zich met uw klacht richten tot onze ombudsdienst (Kim Moors en Sandra Seelen). De ombudsdienst is steeds te bereiken via e-mail (ombudspersoon@zol.be). Telefonisch (089 32 15 21) is de ombudsdienst te bereiken van maandag tot en met donderdag van 09u00 tot 11u00. U kan ook contact opnemen via dit contactformulier. Voor een persoonlijk gesprek maakt u best vooraf een afspraak. De ombudsdienst bevindt zich in lokaal J0.30, campus Sint-Jan.

Hier vindt u meer info over de ombudsdienst op campus Maas en Kempen.

Indien u vindt dat u de directie zelf van bepaalde feiten op de hoogte moet brengen of een expliciete klacht wil uiten, kan dit via de klachtencommissie. Een expliciete klacht richt u best aan dr. Griet Vander Velpen, medisch directeur, voorzitter van de klachtencommissie, Ziekenhuis Oost-Limburg, Schiepse Bos 6, 3600 Genk.

Het ZOL gaat alleszins de formele verbintenis aan om alle schriftelijk geformuleerde klachten te onderzoeken.

Meer informatie vindt u in het huishoudelijk reglement.

Wil u echter een medisch (bijna)incident melden of heeft u een algemene of financiële vraag dan kan u deze best via volgende kanalen doorgeven:

  • Voor algemene vragen of suggesties kan u telefonisch contact opnemen met 089 32 50 50 of faxen naar 089 32 79 00. U kan ook een e-mail sturen naar info@zol.be of uw vraag of suggestie invullen op dit contactformulier. Een medewerker zal uw vraag of suggestie afhankelijk van de inhoud doorgeven aan de betrokken medewerker(s).
  • Met een medisch (bijna)incident bedoelen we een onbedoelde gebeurtenis in het zorgproces waarbij u schade heeft opgelopen of had kunnen lopen.
    Om een medisch (bijna)incident te melden, kan u een e-mail sturen naar kwaliteit@zol.be. De dienst Kwaliteit en Patiëntveiligheid zal de melding doorgeven aan de betrokken medewerkers afhankelijk van de inhoud van de melding.
  • Voor financiële informatie of klachten over een factuur kan u steeds terecht bij de ‘dienst Facturatie’ op het telefoonnummer 089 32 19 50, via een e-mail aan facturatie@zol.be of via dit contactformulier.
    U kan ook terecht bij de debiteurenadministratie in lokaal A0.50, vlakbij de inschrijvingen. Dit van maandag tot vrijdag steeds van 8 tot 17 uur.

Medisch dossier

Indien u een afschrift van uw medisch dossier wenst en er een klacht aan verbonden is, kunt u dit aanvragen door dit aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen aan de Ombudsdienst.

Indien u een inzage wenst in het dossier van een overleden familielid, kunt u dit aanvragen door dit aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen aan de ombudsdienst.

Indien u een afschrift van uw medisch dossier wenst en er geen klacht aan verbonden is, kunt u dit aanvragen via de pagina Medisch dossier.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg