Ombudsdienst

Ombudsdienst

De artsen en personeelsleden van Ziekenhuis Oost Limburg willen u als patiënt de beste zorgen en diensten aanbieden. Soms gebeurt het echter dat iets niet loopt zoals u verwachtte en kan er ontevredenheid ontstaan.

Het is belangrijk dat u het probleem eerst bespreekt (of probeert te bespreken) met de betrokken persoon of dienst. Komt u hierbij niet tot het gewenste resultaat, kunt u beroep doen op de ombudsdienst (Kim Moors, Sandra Seelen, Els Deneyer).

Wat kunt u van de ombudsdienst verwachten?

De ombudsdienst vormt de schakel tussen de patiënt en zijn familie enerzijds en het ziekenhuis anderzijds.

De ombudsdienst werkt volledig onafhankelijk en is gebonden aan beroepsgeheim. Tijdens de behandeling van uw incidentmelding/klacht, neemt de ombudsdienst een neutrale houding aan.

De ombudsdienst zal de situatie onderzoeken en tracht vervolgens te bemiddelen met alle betrokken partijen om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Indien u niet tevreden bent met dit resultaat, zal de ombudsdienst u voorzien van informatie over andere mogelijkheden voor de afhandeling van uw klacht.

De ombudsdienst zal u verder ook informeren over uw rechten als patiënt, evenals uw suggesties in ontvangst nemen.

Op deze wijze wil de ombudsdienst een bijdrage leveren om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Communicatie blijft één van de belangrijkste schakels om de kwaliteit van de dienstverlening te behouden en te verbeteren.

Meer informatie vindt u in het huishoudelijk reglement.

Hoe kunt u incidenten, klachten en/of suggesties melden?

Onder een klacht verstaan we een uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces of een meningsverschil.
Hiervoor kan u terecht bij de ombudsdienst:

 • Telefonisch op het nummer 089 32 15 21 van maandag tot en met donderdag van 09u00 tot 11u00.
 • Via e-mail: ombudspersoon@zol.be (vermeld steeds over welk ziekenhuis of campus het gaat)
 • Via het contactformulier
 • Persoonlijk gesprek bij voorkeur op afspraak
 • Waar vindt u de ombudsdienst?​
  • ZOL Genk: lokaal J0.30, ZOL Genk, campus Sint-Jan.
   Meld u steeds aan bij het onthaal, de ombudsvrouw zal u daar komen afhalen.
  • ZOL Maas en Kempen: in het hotelgebouw in de B-blok op de tweede verdieping, ZOL Maas en Kempen.
   Meld u steeds aan bij het onthaal, de ombudsvrouw zal u daar komen afhalen.

Wil u echter een medisch (bijna)incident melden of heeft u een algemene of financiële vraag dan kan u deze best via volgende kanalen doorgeven:

 • Voor algemene vragen of suggesties kan u telefonisch contact opnemen met 089 32 50 50 of faxen naar 089 32 79 00. U kan ook een e-mail sturen naar info@zol.be of uw vraag of suggestie invullen op dit contactformulier. Een medewerker zal uw vraag of suggestie afhankelijk van de inhoud doorgeven aan de betrokken medewerker(s).
 • Met een medisch (bijna)incident bedoelen we een onbedoelde gebeurtenis in het zorgproces waarbij u schade heeft opgelopen of had kunnen lopen.
  Om een medisch (bijna)incident te melden, kan u een e-mail sturen naar kwaliteit@zol.be. Dit e-mailadres wordt niet permanent opgevolgd. Gelieve u voor (dringende) medische vragen te richten aan de behandelaar. De dienst Kwaliteit en Patiëntveiligheid zal de melding doorgeven aan de betrokken medewerkers afhankelijk van de inhoud van de melding.
 • Voor financiële informatie of klachten over een factuur kan u steeds terecht bij de ‘dienst Facturatie’ op het telefoonnummer 089 32 19 50, via een e-mail aan facturatie@zol.be of via dit contactformulier.
  • In ZOL Genk kan u ook terecht bij de debiteurenadministratie in lokaal A0.50, vlakbij de inschrijvingen in ZOL Genk, campus Sint-Jan. Dit van maandag tot vrijdag steeds van 8 tot 17 uur.
  • In ZOL Maas en Kempen kan u via het onthaal een medewerker van de debiteurenadministratie laten contacteren.

Medisch dossier

Indien u een afschrift van uw medisch dossier wenst, kunt u dit aanvragen via de pagina Medisch dossier.

Indien u een inzage wenst in het dossier van een overleden familielid, kunt u dit aanvragen door het Aanvraagformulier inzage van het medisch dossier van een overleden familielid in te vullen.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg