Geïnformeerde toestemming of Informed Consent

Geïnformeerde toestemming of Informed Consent

Volgens de Wet op de Patiëntenrechten heeft u, als patiënt, het recht op informatie over uw gezondheidstoestand en over de voorgestelde behandeling. Een behandeling kan pas gestart worden nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven. Als u een behandeling weigert, moet dit gerespecteerd worden.

Om aan deze voorwaarden te voldoen, zal uw zorgverlener u een ‘geïnformeerde toestemming’ of ‘informed consent’ vragen. Dit betekent dat de zorgverlener u of uw vertegenwoordiger volledig informeert over de voorgestelde procedures, behandelingen en onderzoeken. Nadat u deze informatie gekregen heeft, zal hij u vragen of u toestemming geeft om deze op te starten.

De zorgverlener ziet er hierbij op toe dat u of uw vertegenwoordiger op een begrijpelijke manier alle relevante informatie over de procedure, behandeling en onderzoeken krijgt en dat de voordelen, nadelen, alternatieven en relevante risico’s worden besproken. Voor sommige procedures, behandelingen en onderzoeken kan u of uw vertegenwoordiger mondeling de toestemming voor een tussenkomst geven.

De zorgverlening kan de toestemming ook aflezen uit uw gedragingen.

De zorgverlener registreert voor sommige procedures, behandelingen of onderzoeken dat u of uw vertegenwoordiger toestemming hebt gegeven in uw patiëntendossier. In sommige gevallen dient u of uw vertegenwoordiger de toestemming voor een tussenkomst schriftelijk te geven. Hierbij zal u gevraagd worden om een toestemmingsformulier te ondertekenen.

Uw arts zal u duidelijk informeren op welke manier u of uw vertegenwoordiger de toestemming voor een tussenkomst kan geven.

In dringende situaties waarbij geen toestemming gevraagd kan worden, zal de zorgverlener steeds handelen in het belang van de gezondheid van de patiënt. De patiënt zal geïnformeerd worden van zodra dit mogelijk is. Als patiënt heeft u het recht om de toestemming voor een tussenkomst te weigeren of in te trekken. Het weigeren of intrekken van toestemming wordt schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het patiëntendossier.

De zorgverlener zal u daarbij op de hoogte brengen van de gevolgen van de eventuele weigering of intrekking van de toestemming.

Gezondheidszorg wordt almaar complexer. Wees daarom betrokken bij uw behandeling, procedure of onderzoek en vraag actief bijkomende informatie aan uw arts of zorgverlener indien u nog vragen hebt.

Voor meer info kan u ook terecht bij de ombudsdienst

Aansprakelijkheid

Het ZOL heeft zijn aansprakelijkheid verzekerd bij Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. Ook de meeste artsen hebben hun aansprakelijkheid verzekerd bij Ethias. Meer info hierover vindt u hier.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg