Bezoekuren

Bezoekregeling

Algemeen

Voor iedere patiënt die in het ziekenhuis verblijft, wordt dagelijks één bezoeker toegestaan.

De vaste bezoeker mag de patiënt dagelijks bezoeken gedurende maximaal één uur.

  • De patiënt duidt één vaste bezoeker aan en geeft dit door aan de verpleging.
  • De naam van de bezoeker mag wekelijks wijzigen.
  • Patiënten op een twee- of meerpersoonskamer ontvangen nooit gelijktijdig bezoek.
  • Op de afdeling worden concrete afspraken gemaakt over het exacte uur waarop het bezoek kan plaatsvinden.
    De patiënt informeert zijn vaste bezoeker over het afgesproken bezoekuur.

Voor patiënten die opgenomen zijn op een COVID-afdeling of die in kamerisolatie verzorgd worden o.w.v. COVID of een vermoeden van COVID is er geen bezoek toegelaten.

Elke bezoeker draagt verplicht een eigen mondmasker en ontsmet de handen bij het betreden van het ziekenhuis.
Mondmaskers met een ventiel zijn niet toegestaan. Ook bandana’s of sjaals kunnen niet als mondmasker dienen.

Social distancing: hou 1,5m afstand:

  • In de gangen, liften en andere openbare ruimtes van het ziekenhuis.
  • Ook ten opzichte van een eventuele kamergenoot van de patiënt die u bezoekt.

Besteed aandacht aan nies- en hoesthygiëne. Gebruik een papieren zakdoek of eventueel uw elleboog en ontsmet de handen.

Bezoekers jonger dan 18 jaar mogen niet op bezoek komen.

Op de kamer

Ontsmet de handen bij het betreden en verlaten van de kamer.

Tijdens het bezoek de kamer niet verlaten:

  • Wandel niet rond in het ziekenhuis ook niet om te gaan roken.
  • Maak geen gebruik van de dagzalen van de afdeling tenzij u hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft.

Maak geen gebruik van de badkamer op de patiëntenkamer.

De vaste bezoeker mag hulp bieden aan de patiënt, bijvoorbeeld tijdens het maaltijdmoment.

De vaste bezoeker mag de was van de patiënt meenemen en terug meebrengen naar het ziekenhuis.

Er mag enkel droge, industrieel bereide voeding van thuis worden meegebracht.

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg