Elektronische identiteitskaart

Communicatiecampagne in de ziekenhuizen - “Je identiteitskaart: breng ze altijd mee!”

De ziekenfondsen, de ziekenhuizen en het RIZIV starten een communicatiecampagne om patiënten eraan te herinneren hun elektronische identiteitskaart (eID) mee te brengen naar een raadpleging of (spoed)opname in het ziekenhuis. Kinderen kunnen geïdentificeerd worden aan de hand van hun Kids-ID of ISI+-kaart. Het identiteitsbewijs is nodig om patiënten correct te identificeren, wat belangrijk is voor de facturatie en terugbetaling.

In de toekomst zal een ziekenhuis verplicht zijn om de identiteit van de patiënt te verifiëren bij de toepassing van de elektronische derdebetalersregeling. Deze verplichting bestaat sinds 1 oktober 2017 voor de sector thuisverpleegkunde en breidt na een testperiode uit naar de ziekenhuizen. De datum van de inwerkingtreding is nog niet bekend.

Waarom vragen we de elektronische identiteitskaart?

Met deze maatregel willen we administratieve en facturatiefouten vermijden. Het is een administratieve vereenvoudiging die zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen ziekenhuizen en ziekenfondsen. Ze helpt eventuele fraude te voorkomen, ook al past de grote meerderheid van de ziekenhuizen en de zorgverleners die er werken de regels van de ziekteverzekering correct toe. Ook identiteitsfraude van de patiënt kan hiermee voorkomen worden.    

Communicatiecampagne EID

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg