Pers

Perscontacten

Alle persvragen verlopen via de communicatiedienst van het ziekenhuis. U kan de communicatiedienst bereiken via het nummer 089/32 17 60 of via GSM op het nummer 0477/61 66 42. Het is strikt verboden om zonder toestemming van de communicatiedienst interviews af te nemen of beeldmateriaal te maken op het domein van het ziekenhuis.

Boilerplate

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is opgericht in 1995, na de fusie van drie regionale ziekenhuizen. Het ZOL telt 811 bedden, verspreid over twee campussen in de provincie Limburg: campus Sint-Barbara (Lanaken) en campus Sint-Jan (Genk). Op de derde campus, het Medisch Centrum André Dumont, vinden raadplegingen, medische beeldvorming en bloedafnames plaats. Naast algemene basiszorg verzorgt het ZOL een aantal expertfuncties in de Euregio (Maternele Intensive Care, Neonatale Intensive Care, hartchirurgie, neurochirurgie, IVF, robotchirurgie…). Een team van 300 artsen en meer dan 3.000 professionals zetten zich elke dag in om de missie van het ziekenhuis te bereiken: het bieden van patiëntvriendelijke, hoogkwalitatieve gezondheidszorg.

 

Ziekenhuis Oost-Limburg was established in 1995, after the merger of three regional hospitals. The health facility offers 811 beds, scattered over two campuses in the Belgian province of Limburg: campus St.-Barbara (Lanaken) and campus St.-Jan (Genk). The third campus, Medisch Centrum André Dumont, is reserved for consultations, radiology and blood sampling. In adition to general, regional health services, ZOL also fulfills a series of important medical expertises within a euregional context (Maternal Intensive Care, Neonative Intensive Care, heartsurgery, neurosurgery, centre of fertility, robotic surgery...). A team of 300 doctors and more than 3000 professionals, work each day to achieve the mission of the hospital: offering patientfriendly, high qualitative healthcare.

Logo

Sociale media

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg