Psychosociaal werk en Interculturele bemiddeling

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kunnen naast lichamelijke problemen, ook sociale en psychologische factoren een rol spelen. Gespecialiseerde hulpverleners willen u graag bijstaan en informeren als u dit wenst.

Sociale dienst

De sociaal verpleegkundigen kunnen gecontacteerd worden:

  • als u vragen heeft over uw ziekenhuisopname,
  • als u zich angstig voelt over uw ingreep, behandeling, terugkeer naar huis,…
  • bij problemen thuis, als gevolg van de ziekenhuisopname. Zij kunnen uw ontslag voorbereiden en afspraken maken voor thuiszorg e.a.,
  • als u vragen heeft over sociale rechten,
  • bij crisismomenten.

U kan dagelijks tussen 8 en 16.30 uur op elke campus een sociaal werker ontmoeten.

Een gesprek kan u aanvragen via de (hoofd)verpleegkundige van de verpleegafdeling of u kan een afspraak maken op het telefoonnummer: 089 32 16 50.

Interculturele bemiddeling

Indien u problemen van culturele aard ondervindt, kan u terecht bij een intercultureel bemiddelaar. Zij/hij kan u helpen bij het communiceren met hulpverleners in ons ziekenhuis. Ook bij taalproblemen kan u bij hen terecht. Dit kan elke werkdag tussen 8 en 16.30 uur.
Een gesprek kan u aanvragen via de (hoofd) verpleegkundige van de verpleegafdeling of u kan een afspraak maken op het telefoonnummer: 089 32 16 50.

Psychologen

De ziekenhuispsychologen staan ter beschikking van elke afdeling in het ziekenhuis. Zij kunnen steeds ingeschakeld worden voor psychologische ondersteuning, psychotherapie of verwijzing. Indien u graag een gesprek wenst met één van de psychologen kan u steeds de (hoofd)verpleegkundige contacteren of kan u een afspraak maken op het telefoonnummer: 089 32 56 80.

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg