Aanvraagformulier inzage van het medisch dossier van een overleden familielid

U als familie kan met vele vragen zitten met betrekking tot de behandeling en het overlijden van uw dierbare. Deze vragen kunnen aanleiding geven tot de wens om het patiëntendossier van de overledene in te kijken.

Deze inzage is echter beperkt door een aantal regels die door de wet bepaald zijn.

De echtgeno(o)t(e), de partner, de ouders, de kinderen, de broers en zussen, de grootouders en de kleinkinderen die geldige redenen inroepen (bv. vermoeden van een medische fout, opsporen van familiale antecedenten) kunnen een beroepsbeoefenaar aanwijzen (bv. de huisarts van het gezin) die het patiëntendossier van de overledene met de persoonlijke notities inziet.

De beroepsbeoefenaar mag het dossier inkijken en notities nemen. Hij mag hierbij geen kopieën nemen of foto’s trekken.

De inzage is dus onrechtstreeks, dit om de persoonlijke levenssfeer van de overleden patiënt te beschermen. Daarnaast wordt de inzage beperkt tot de gegevens die rechtstreeks verband houden met de redenen die de naasten inroepen.

Om een inzage door een beroepsbeoefenaar aan te vragen, dient u zelf contact te leggen met een beroepsbeoefenaar en het onderstaande formulier in te vullen en te bezorgen op de ombudsdienst. Wij nemen dan contact op met de door u aangestelde beroepsbeoefenaar om een afspraak voor inzage te regelen. De kosten die de aangestelde beroepsbeoefenaar aanrekent, zijn voor de aanvrager zelf.

Identiteit van de overleden patiënt
Identiteit van de aanvrager
Gevraagde gegevens
Identiteit van de beroepsbeoefenaar die u aanstelt om het patiëntendossier in te kijken

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg