Aanmelden nieuwe studie

  

Aanmeldings- en registratieproces                                                               

Studie starten: de onderzoeksnavigator helpt je op weg! 

 

Elke studie (inclusief retrospectieve studies en bevragingen) uitgevoerd in het ZOL, wordt aangemeld bij de CTU. De aanmeldingsflow bestaat uit 3 fasen: (1) de initiële aanmelding, (2) de voorlopige goedkeuring en (3) de finale goedkeuring.

(1) Het doel van de initiële aanmeldingfase is de studie te registreren bij de CTU. Dit gebeurt van zodra de onderzoeksplannen concrete vorm beginnen te krijgen, maar het protocol hoeft nog niet volledig op punt te staan. Door de registratie bij de CTU krijgt de studie een uniek nummer dat in de verdere communicatie gebruikt wordt en voorwaardelijk is om de studie in te dienen ter goedkeuring bij de CTU.

(2) Het doel van de voorlopige goedkeuringsfase is de contractonderhandelingen op te starten en een aantal kwaliteitscriteria te checken. De voorlopige goedkeuring van de studie door de CTU is voorwaardelijk om het proces bij het Ethisch Comité op te starten.

(3) Het doel van de finale goedkeuringsfase is de contractonderhandelingen af te ronden, de kwaliteitscriteria te behalen en de goedkeuring van het Ethisch Comité te verkrijgen. De finale goedkeuring van de studie door de CTU is voorwaardelijk om te starten met het includeren van deelnemers.

In het geval er bij de academische studies studenten, vrijwilligers of externen komen meewerken in ZOL, dan moeten deze personen - naast de contracten op niveau van de studie - ook een persoonlijk contract met ZOL afsluiten. Alle info daarover vind je hier.

Procedure

Hieronder wordt het volledige aanmeldings- en registratieproces in detail beschreven.

Alle formulieren en templates die nodig zijn voor het aanmelden van een nieuwe studie zijn te vinden onder Formulieren & Templates.

Hoofdonderzoekers van het Ziekenhuis Oost-Limburg kunnen meer informatie vinden op de ZOLnet pagina.

(1) Initiële aanmeldingsfase

De hoofdonderzoeker of een lid van het studieteam vraagt via de onderzoeksnavigator een studienummer aan. Het studienummer moet gebruikt worden in alle communicatie betreffende de studie.

(2) Voorlopige goedkeuringsfase

Eerst verzamelt de onderzoeker gegevens en verplichte documenten en bereidt het indieningspakket voor. Zodra het indieningspakket volledig is en alle formulieren zijn correct ingevuld, bezorgt de onderzoeker het totale indieningspakket per e-mail aan het secretariaat van de CTU (ctu@zol.be) met vermelding van het CTU-nummer in het onderwerp.

Zodra het indieningspakket volledig en correct aangeleverd is, zet de CTU de aanvraag door naar de DPO, de jurist en desgevallend de ondersteunende diensten. Vervolgens evalueren de ondersteunende diensten, de DPO en de jurist de aanvraag en nemen rechtstreeks contact op met de onderzoeker en/of de opdrachtgever als meer informatie gewenst is. In onderling overleg wordt de aanvraag verder afgestemd.

Als het door de hoofdonderzoeker ingediende voorstel haalbaar is en de contractonderhandelingen met de betreffende dienst gestart zijn, brengen de jurist, de DPO en de ondersteunende diensten de CTU hiervan op de hoogte. De CTU kent dan een “voorlopige goedkeuring” toe. De hoofdonderzoeker en de contactpersoon op de dienst van de hoofdonderzoeker worden hiervan via e-mail verwittigd.

Eens de hoofdonderzoeker beschikt over deze voorlopige goedkeuring kan hij de procedure bij het Ethisch Comité (EC) opstarten. De email over de voorlopige goedkeuring moet ingediend worden bij het Ethisch Comité van Ziekenhuis Oost-Limburg.

(3) Finale goedkeuringsfase

Om finale goedkeuring van de CTU te krijgen, moeten er drie goedkeuringen bekomen worden en aan de CTU bezorgd worden;

 • Finale goedkeuring van het centrale EC
  Zodra de hoofdonderzoeker beschikt over de finale goedkeuring van het centrale EC (of het aangestelde EC i.k.v. CTR/MDR procedure) bezorgt hij deze goedkeuring aan de CTU via ctu@zol.be.
   
 • Volledig getekend studiecontract
  Als alle betrokken partijen hun akkoord hebben gegeven, stuurt de hoofdonderzoeker of de contactpersoon op de dienst van de hoofdonderzoeker de finale digitale WORD-versie van het contract naar ctu@zol.be. Daarna mogen de hoofdonderzoeker of de contactpersoon op de dienst van de hoofdonderzoeker de desbetreffende overeenkomsten voorleggen ter ondertekening aan de betrokkenen. De hoofdonderzoeker is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het studiecontract en de onderhandelingsvoortgang bij de ondersteunende diensten.

  Het studiecontract moet ondertekend worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Voor de ziekenhuisdirectie volstaat 1 exemplaar. De handtekeningen worden gecollecteerd door de hoofdonderzoeker in deze volgorde: sponsor, hoofdonderzoeker, ondersteunende diensten en als laatste de ziekenhuisdirectie.

  Voor het bekomen van de handtekeningen van de ziekenhuisdirectie, wordt de papieren versie van het studiecontract binnen gebracht op de CTU (M9.36) of wordt een digitale versie bezorgd aan de CTU voor ondertekening via DocuSign. Indien het studiecontract op papier getekend wordt, wordt de hoofdonderzoeker en de contactpersoon op de dienst van de hoofdonderzoeker gecontacteerd door de CTU zodra het studiecontract volledig getekend is en kan de hoofdonderzoeker of de contactpersoon op de dienst van de hoofdonderzoeker het studiecontract ophalen.

Zodra de CTU beschikt over het volledig getekende studiecontract en de finale goedkeuring van het centrale EC of aangestelde EC i.k.v. CTR/MDR procedure, krijgt uw dossier de finale goedkeuring van de CTU. De hoofdonderzoeker en de contactpersoon op de dienst van de hoofdonderzoeker worden hiervan via e-mail op de hoogte gesteld. Vervolgens kan er gestart worden met de inclusie van patiënten. Indien er een externe opdrachtgever is, kan de inclusie pas starten van het moment dat de opdrachtgever hier ook training en toestemming heeft gegeven.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg