Intra-operatieve angiografie

Intra-operatieve angiografie of "ICG video-angiografie" is een moderne techniek waarbij tijdens vasculaire neurochirurgische procedures de bloedflow door aanvoerende of afvoerende bloedvaten enerzijds of het volledig afdichten van bvb. een aneurysma anderzijds gecontroleerd kunnen worden en dit zonder gebruik te maken van klassieke contraststof en röntgenstralen zoals dit bij een klassieke cerebrale angiografie gebeurt.

ICG of IndoCyanine Groen is een fluorescerende kleurstof die fluorescerend licht uitzendt in het NIR (near infrared of nabij infrarood) spectrum. Tijdens de ingreep kan een kleine hoeveelheid ICG door een verpleegkundige of anesthesist in de bloedbaan ingespoten worden (intraveneus) waarna het zich in gans het lichaam verspreidt en na enkele seconden ook toekomt in de bloedvaten van de hersenen. Dit kan éénmalig of meerdere keren gebeuren, rekening houdend met een maximale dosis. De chirurg maakt op dat ogenblik gebruik van een speciaal daarvoor uitgeruste microscoop om ter hoogte van het operatieveld waar hij bezig is een video-opname te starten. De microscoop beschikt over een speciale lichtbron enerzijds die licht uitzendt in het NIR-spectrum en een hoge resolutie video-camera met een speciale optische filter anderzijds waardoor het omgevingslicht en ook het licht uit de lichtbron zelf weggefilterd wordt tijdens de opname en preferentieel de ICG-fluorescentie gemeten en opgenomen wordt. Het resultaat is een video-opname (die meerdere malen afgespeeld en vergeleken kan worden nadien) die toont hoe de kleurstof in de aanvoerende bloedvaten toekomt (de bloedvaten met de grootste en snelste flow eerst, gevolgd door de rest), vervolgens de bloedvatafwijking die op dat ogenblik behandeld wordt, passeert (AVM (arterioveneuze malformatie) of aneurysma) en dan via de afvoerende bloedvaten terug afgevoerd wordt. Zo kan bvb. tijdens een clipping van een aneurysma gecontroleerd worden of de geplaatste clip ervoor zorgt dat het aneurysma volledig afgesloten is van de bloedbaan, maar ook dat de normale bloedvaten rond het aneurysma niet geheel of gedeeltelijk mee afgesloten zijn door dit maneuver.

Sinds enkele jaren wordt deze techniek standaard toegepast tijdens de vasculaire neurochirurigsche ingrepen in het ZOL hetgeen de veiligheid en controle tijdens deze procedures ten goede komt.

In het voorbeeld hieronder wordt aan de linkerzijde het reële beeld na plaatsen van een metalen clip t.h.v. een a. cerebri media bifurcatie aneurysma (A) getoond met de proximale M1-tak en de 2 distale M2-takken. Aan de rechterzijde wordt een beeld van de ICG video-angiografie getoond waarbij de fluorescerende stof duidelijk de M1 en M2 takken doet oplichten, maar het aneurysma niet.
 

ICG angiografie bij geclipt aneurysma

Figuur: ICG angiografie bij geclipt aneurysma

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan Wuyts, Neurochirurgie - 2016

Contact

Voor het plannen van een afspraak, opvragen van attesten of verslagen of meer informatie kan u terecht op ons hoofdsecretariaat te Genk.
Bereikbaar alle werkdagen van 08.30 u tem 16.30 u.

Tel. 0032 (0)89/32 60 40
E-mailadres: secretariaat.neurochirurgie@zol.be

Symposia

Hieronder kan u een overzicht raadplegen van de symposia van onze groep.

Publicaties

Hieronder kan u een overzicht raadplegen van de wetenschappelijke publicaties en professionele activiteiten van onze groep.

Bekijk alle publicaties

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg