De opname zelf

Kamerkeuze

In overleg met uw neurochirurg kreeg u een afspraak voor opname en behandeling. Deze afspraak wordt meestal gemaakt op de raadpleging neurochirurgie. Hier wordt uw voorkeur naar een éénpersoonskamer bevraagd. We houden zo goed als mogelijk rekening met uw wens maar weet wel dat het aantal éénpersoonskamers beperkt is en dat we hierdoor niet altijd aan uw vraag kunnen voldoen. We rekenen op uw begrip.

De dag van de opname moet u zich melden aan het onthaal op het gelijkvloers om de opname administratief in orde te brengen. U wordt verder begeleid naar de afdeling neurochirurgie.

Wat brengt u mee?

Administratief:

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
 • SIS-kaart of documenten van uw ziekenfonds of zorgverzekeraar
 • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon
 • Naam en adres van de huisarts
 • Formulier of kaart van uw hospitalisatieverzekering

Gelieve verzekeringsformulieren of attesten voor werkonbekwaamheid of andere attesten die door de neurochirurg dienen ingevuld te worden zo vlug mogelijk aan de balie van de verpleegafdeling te bezorgen

Medisch:

 • Resultaten van de pre-operatieve onderzoeken en CD van CT of NMR (indien niet uitgevoerd in ziekenhuis van opname)
 • Anti-emboolkousen indien u deze heeft
 • Medicatie en informatie over de medicatie die u momenteel neemt (soort, dosering en tijdstip van inname)

Gelieve de medicatie mee te brengen in de originele verpakking zodat ze goed herkenbaar is voor de verpleegkundige. Gelieve nooit medicatie in een pillendoos voor verschillende dagen mee te brengen.

Persoonlijk:

 • Toiletgerief: washandjes en handdoeken, zeep, tandenborstel, kam, tandpasta, scheerapparaat, deodorant, ...
 • Slaapkledij, kamerjas
 • Stevig schoeisel
 • Leesbril, hoorapparaten, ...

Breng zeker geen waardevolle voorwerpen mee om het risico op verlies of diefstal te beperken.

Opnamegesprek

Op de afdeling zal u opgevangen worden door één van onze verpleegkundigen. Zij/hij zal een opnamegesprek met u voeren en verdere informatie verstrekken over het verloop van de opname. We starten nu al met de ontslagplanning omdat de opnameduur voor bepaalde neurochirurgische ingrepen zeer kort is. Op deze manier kunnen we tijdig de nodige acties ondernemen naar het ontslag toe.
U mag aan deze verpleegkundige alle onderzoeken en attesten overhandigen.
Er zal u een informatiebrochure over de afdeling overhandigd worden (of een verwijzing naar de ZOL website).

Thrombose preventie

Immobilisatie (door pijn of na een ingreep) en een operatieve ingreep op zich zijn twee belangrijke faktoren die leiden tot een verhoogde kans op een diepe veneuze thrombose (DVT). Dit komt vooral voor t.h.v. de benen maar kan zelfs in de armen voorkomen. Dergelijke bloedklonters in het veneuze systeem kunnen embolen afschieten naar de long met longembolen als gevolg. Om dit maximaal te voorkomen zullen de patiënten bij opname anti-thrombose kousen krijgen in combinatie met subcutane injecties met laag-moleculair-gewichts-heparines afgestemd op het gewicht van de patiënt. In de meeste gevallen adviseren we deze maatregelen verder te zetten tot minstens tien dagen na de ingreep. De nodige voorschriften voor het bekomen van de subcutane spuitjes en de toediening ervan, worden bij ontslag meegegeven.

Bijkomende preoperatieve onderzoeken bij opname

Voor bijna alle hersenoperaties dienen er de dag van opname nog een aantal onderzoeken te gebeuren ter voorbereiding op de operatie. Meestal gaat het hier over een specifieke bloedafname en een NMR (MRI) voor de neuronavigatie. Voor deze laatste scan krijgt de patiënt een zevental kleine ronde "nopjes" of "fiducials" op de schedel gekleefd op verschillende plaatsen. Het is de bedoeling dat deze tot in het operatiekwartier ter plaatse blijven (zie: nieuwe technieken > neuronavigatie).

In sommige gevallen dienen de patiënten een drietal uren voor de operatie een vloeistof te drinken. Dit heet 5-ALA (5-amino-levulinezuur) en wordt bij bepaalde specifieke hersentumoren gegeven. Na het drinken van deze vloeistof worden de patiënten gedurende 24u beschermd tegen (zon)licht, omdat (zon)licht een huidreactie kan teweeg brengen vergelijkbaar met zonnebrand. Deze vloeistof stelt ons in staat om de grenzen van de tumor onder speciaal UV licht beter te zien (zie: nieuwe technieken > 5-ALA).

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan Wuyts, Neurochirurgie - 2016

Contact

Voor het plannen van een afspraak, opvragen van attesten of verslagen of meer informatie kan u terecht op ons hoofdsecretariaat te Genk.
Bereikbaar alle werkdagen van 08.30 u tem 16.30 u.

Tel. 0032 (0)89/32 60 40
E-mailadres: secretariaat.neurochirurgie@zol.be

Symposia

Hieronder kan u een overzicht raadplegen van de symposia van onze groep.

Publicaties

Hieronder kan u een overzicht raadplegen van de wetenschappelijke publicaties en professionele activiteiten van onze groep.

Bekijk alle publicaties

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg