Multidisciplinaire aanpak

Om een kwaliteitsvolle Neuropediatrische dienst uit te bouwen is er een intensieve multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk. Dit zowel intern tussen de verschillende betrokken disciplines in het ziekenhuis zelf als over de grenzen van het ziekenhuis heen (Universitaire samenwerking, samenwerking met de eerste lijn, samenwerking met de paramedici). Enkele van deze samenwerkingen zijn hieronder meer gespecifieerd.

Multidisciplinaire raadpleging neurochirurgie-pediatrie-revalidatie.

Om de zorg voor onze jonge patiëntjes zo comfortabel mogelijk te maken hebben we een multidisciplinaire raadpleging ontworpen, waarbij zowel de neuropediater, als de neurochirurg aanwezig zijn. 

Op deze manier hoeft het kind zich maar een keer uit te kleden, moet je als ouders maar eenmalig naar het ziekenhuis en win je als patient veel tijd en comfort.

Er is echter meer dan alleen comfort, het stelt ons als behandelend arts in staat om nieuwe problemen in één tijd rechtstreeks met onze collega te bespreken, zodat medische beslissingen beter afgestemd zijn op elkaar.

Eén maal per maand voorzien we ook een raadpleging in de aanwezigheid van een pediatrische revalidatiearts, zodat ook deze specifieke zorg kan worden toegespitst in eigen regio.

Bijkomend voorzien we ook in paramedische hulp, met o.m. een kinesist, een logopedist, een verpleegkundige, een sondagespecialist, een bandagist, … dit in functie van de noodzaak bij het specifieke kind.

Preoperatieve raadpleging anaesthesie

Wanneer je kind in slaap moet voor een operatie, leg je je kind in de handen van artsen die de zorg volledig overnemen. Een narcose is dan ook erg belangrijk, net als de mogelijke intensieve zorgen na de operatie.

Daarom dat wij er heel erg veel belang aan hechten dat jullie kennis kunnen maken met de pediatrische anesthesist-intensivist Dr. Joris Vundelinckx. Dr. Vundelinckx heeft een bijkomende opleiding gevolgd in het Verenigd Koninkrijk, uitsluitend toegespitst op de specifieke aspecten rond anesthesie bij kinderen. Hij zal jullie uitvoerig inlichten over de narcose en intensieve zorgen. Maar hij zal ook het kind onderzoeken , zodat hij jullie kind reeds kent. 

Multidisciplinaire hospitalisatie bij een neurochirurgische operatie 

Wanneer je kind een neurochirurgische operatie dient te ondergaan, wordt hij/zij steeds opgenomen op de dienst pediatrie, olv de neuropediater, Dr. Leen Wouters. Zij voorziet in de nodige pediatrische ondersteuning, zowel voor als na de operatie.

Preoperatief dient het kind te worden onderzocht of het goed gezond is en het veilig is om een narcose te kunnen ondergaan. Er zal een bloedname gebeuren en eventueel dient ook bloed besteld te worden. De neurochirurg komt nog langs op de kamer om de laatste vragen te stellen voor de operatie. Het kind moet nuchter blijven vanaf middernacht, tenzij anders aangegeven door de anesthesist.

Op de dag van de operatie mag één ouder het kind mee begeleiden tot in de operatiezaal, zodat uw kind rustig kan inslapen. Een verpleegkundige zal u nadien terug begeleiden naar de uitgang. Na de operatie zal de neurochirurg u opbellen om het operatieverloop kort toe te lichten. Daarna gaat uw kind naar de dienst intensieve zorgen/neonatologie, om daar de eerste nacht de nodige intensieve zorgen te krijgen.

Eén ouder kan het kind ook `s nachts begeleiden, indien gewenst, maar dit is niet strikt noodzakelijk, gezien het kind meestal nog half verdoofd is en dit amper zal beseffen.

Daags na de operatie kan uw kind normaal gesproken terug naar de afdeling, tenzij er noodzaak is aan een verlengde opname op intensieve zorgen/ neonatologie. Op de afdeling is het uiteraard mogelijk om bij uw kind te blijven slapen.

Zowel de neuropediater, als de neurochirurg (of hun assistenten) komen dagelijks langs op de kamer en volgen het welzijn verder op. Er zal gezamenlijk besloten worden wanneer uw kind ontslagklaar is en naar huis mag.

Revalidatie

Sommige kinderen hebben nood aan een revalidatietraject na bepaalde chirurgische interventies. Maandelijks is er een revalidatiearts aanwezig die deze kinderen ambulant kan opvolgen en adviezen geven. Wanneer langdurige revalidatie nodig is, wordt gezocht naar een aangepast centrum dat past bij de behoeften van uw kind. 

Universitaire samenwerking

Soms is het nodig dat uw kind aanvullende universitaire zorgen nodig heeft, dit kan onder meer het geval zijn bij bepaalde syndromen, waarbij specifieke, gesubsidieerde teams bestaan die het kind verder begeleiden. Dit is ook het geval indien een verdere nabehandeling met bvb chemotherapie of bestraling nodig is bij kinderen na resectie van een hersentumor. 

Onze dienst heeft een goede samenwerking met alle Universitaire diensten van het land. Uiteraard kijken we bij een doorverwijzing in de eerste plaats wat de beste plaats is voor het kind.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan Wuyts, Neurochirurgie - 2016

Contact

Voor het plannen van een afspraak, opvragen van attesten of verslagen of meer informatie kan u terecht op ons hoofdsecretariaat te Genk.
Bereikbaar alle werkdagen van 08.30 u tem 16.30 u.

Tel. 0032 (0)89/32 60 40
E-mailadres: secretariaat.neurochirurgie@zol.be

Symposia

Hieronder kan u een overzicht raadplegen van de symposia van onze groep.

Publicaties

Hieronder kan u een overzicht raadplegen van de wetenschappelijke publicaties en professionele activiteiten van onze groep.

Bekijk alle publicaties

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg