Veelgestelde vragen

1. Algemeen

Zal mijn hospitalisatie-verzekering de kosten vergoeden die de mutualiteit/ziekenkas niet vergoedt?

Dit hangt af van de polis die u heeft afgesloten bij de hospitalisatieverzekering. Bij puur esthetische ingrepen (facelift, liposuctie, ooglidcorrectie,…) is dit weinig waarschijnlijk. Het is best dat u uw verzekeringsmakelaar dit voor u laat opzoeken. Wanneer er echter bij de ingreep een gedeeltelijke tussenkomst is van de mutualiteit/ziekenkas/ zorgverzekeraar, kan het zijn dat uw hospitalisatieverzekering gedeeltelijk of geheel tussenkomt voor de bijkomende kosten. Dit laat u best opnieuw door uw verzekeringsmakelaar navragen en schriftelijk bevestigen. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat de boodschap "verkeerd was begrepen" of hij/zij die terugbetaling telefonisch beloofde, nu niet meer voor die maatschappij werkt.

Indien u dus een goedkeuring van de mutualiteit/ziekenkas/zorgerzekeraar bezit, en u wenst een aanvraag te richten aan uw hospitalisatieverzekering, kan u een aanvraagformulier hiervoor verkrijgen via ons secretariaat (zie contact).

2. Met betrekking tot Heelkundige Ingrepen

2.1. In verband met heelkunde in het gelaat

2.1.1. Zal ik grote bloeduitstortingen in het gelaat hebben?

Het gelaat is zeer rijk aan bloedvaatjes en reageert sterk op elke agressie, en een heelkundige ingreep, zelfs uitgevoerd met de grootste voorzichtigheid is een agressie. Deze reactie van het gelaat uit zich op 2 manieren: met bloeduitstortingen en zwellingen.

  1. De bloeduitstortingen zijn het resultaat van diffusie van bloed onder de huid, zoals men ook ziet bij blauwe plekken; deze bloeduitstortingen zullen progressief resorberen en dit verloopt in diverse stadia, waarbij de huid eerst blauw, dan groen en dan geel verkleurt. De uitgebreidheid van deze bloeduitstortingen is moeilijk te voorzien. Het verdwijnen ervan is echter een vaststaand feit, vaak zeer snel en gewoonlijk na 3 weken volledig.
  2. De zwelling, het oedeem, is de andere manier, waarop de weefsels van het gelaat zal reageren. Deze zwelling kan zeer snel ontstaan en is meestal zeer uitgesproken ter hoogte van de oogleden en de wangen. Het ontzwellen gebeurt eveneens vaak zeer snel en wordt meestal bereikt na een aantal dagen met uitzondering van de zone ter hoogte van de jukbeenderen, waar de zwelling enkele weken (6 tot 9) kan blijven bestaan.

Arnica druppeltjes (cfr infra) zullen u voorgeschreven worden om voornamelijk de bloedingen te verminderen. Ondanks dit hulpmiddel is het zeer belangrijk dat u wat geduld oefent (10 dagen tot 1 maand) om uw gelaat de tijd te geven om te recupereren van de 2  bovenvermelde fenomenen.

2.1.2. Hoe lang moet ik de Arnica-druppeltjes innemen?

Om voornamelijk de bloeduitstortingen te verminderen, wordt er aangeraden om een vijftal dagen vòòr de ingreep te starten met Arnica Montana druppeltjes (op basis van kruiden cfr A. Vogel). die u via de mond inneemt. Deze moeten verder doorgenomen worden tot een tweetal weken na de ingreep.

2.1.3. Wat mag ik doen na een ooglidcorrectie?

Vooreerst dient u de richtlijnen te volgen ivm de postoperatieve wondzorg die u overhandigd zullen worden door de plastisch chirurg.
Om de zwelling na de operatie zo veel mogelijk te vermijden, dient u zich gedurende één week aan de volgende richtlijnen te houden:

  • niet bukken;
  • op 2 kussens slapen;
  • niet op de zij slapen;
  • veel rusten;
  • geen werkzaamheden verrichten.

De hechtingen kunnen echter al verwijderd worden een 6 à 7-tal dagen na de ingreep. U kan zich trouwens maquilleren zodra de hechtingen verwijderd zijn. Vergeet niet om een hoeveelheid van de voorgeschreven zalf op de Steri-Strips aan te brengen, wat het verwijderen van de hechtingen vergemakkelijkt en vrij pijnloos maakt. Na het verwijderen van de hechtingen moet men geen zalf meer aanbrengen.U vermijdt het zonnebaden met de ogen gesloten gedurende ongeveer 2 maanden. Met de ogen open en beter nog met een zonnebril riskeert u niets. Men moet rekenen op ongeveer een viertal maanden voordat de littekens volledig soepel en wit zijn geworden en men dus een definitief resultaat heeft.

2.2. In verband met een borstverkleining of borstlift

2.2.1. Zal ik na de operatie dezelfde tepel(-gevoeligheid) behouden?

U behoudt dezelfde tepel van voor de operatie. In vele gevallen zal echter het tepelhof verkleind zijn, vermits ook de borsten verkleind zijn. U kan dit op voorhand bespreken met de chirurg. Vaak is het zo dat de tepel de eerste weken postoperatief wat ingetrokken is. Dit is te wijten aan de operatieve techniek en zal zich normaliseren in de eerste postoperatieve weken tot in uitzonderlijke gevallen na enkele maanden.
Het is belangrijk om te weten dat na de ingreep de gevoeligheid van de tepel verminderd kan zijn, vermeerderd kan zijn of volledig weg kan zijn. In de meeste gevallen wordt er wat gevoeligheid herwonnen, indien deze onmiddellijk postoperatief verdwenen is. Om een goede bevloeiing van de tepel en het tepelhof te behouden, is het niet mogelijk om een borst oneindig te verkleinen en zelfs indien zorgvuldig wordt gewerkt om een goede bevloeiing van de tepel en het tepelhof te behouden, kan deze soms gedeeltelijk en in zeer uitzonderlijke gevallen (gedeeltelijk of geheel) afsterven.

2.2.2. Kan ik nog borstvoeding geven na een borstverkleinings-operatie?

In principe is het nog steeds mogelijk om borstvoeding te geven na een borstverkleinende ingreep. Er zijn echter diverse gevallen beschreven, waar dit niet meer mogelijk was en we raden dan ook aan om een borstverkleinende ingreep enkel te overwegen, wanneer u geen borstvoeding meer vooropstelt. Bovendien moet u weten dat bij elke zwangerschap het borstvolume nog zal veranderen en dit het resultaat op lange termijn kan beïnvloeden.

2.2.3. Welk verband moet ik na de operatie dragen en hoe lang?

Na de ingreep zal een stevig drukverband worden aangelegd en zullen 2 drains (1 in elke borst) achtergelaten worden om eventuele kleine bloedingen te kunnen laten afvloeien. Deze worden verwijderd na 1 dag, indien er niet te veel vocht in wordt opgevangen. In principe kan u na 1 à 2 dagen het ziekenhuis verlaten en zal u vóór het verlaten van het ziekenhuis een verbandwissel ondergaan. Het drukverband wordt verwijderd en er wordt u dan aangeraden om zo snel mogelijk een goed aanpassende sportbeha te dragen. Vaak is het voor de operatie zeer moeilijk om de juiste postoperatieve cupmaat te voorspellen. U kan dan ook best na ontslag uit het ziekenhuis, een sportbeha gaan aanpassen. Let wel, kies een goed spannende beha, want de borsten zullen de daaropvolgende weken nog wat ontzwellen. De sportbeha moet u dag en nacht dragen gedurende een zestal weken tot een drietal maanden. Het geeft de borsten de mogelijkheid om mooi te helen op de nieuwe plaats.

2.2.4. Welke activiteiten mag ik doen na een borstreductie?

De eerste twee weken na de ingreep wordt er aangeraden om niet te veel huishoudelijke taken op te nemen. Indien noodzakelijk, dan eerder het licht huishoudelijk werk. Het wordt ontraden om taken of oefeningen uit te voeren waarbij grote armbewegingen noodzakelijk zijn of waarbij de borstspieren sterk aangespannen worden (bv tillen van zware voorwerpen, stofzuigen, etc…). Na 2 weken worden de hechtingen verwijderd en het normale huishoudelijke werk mag hernomen worden mits het dragen van de stevige sportBH. Sporten als lopen en fietsen kunnen hernomen worden doch slechts na 3 maand kunnen de zwaardere sporten als tennis, squash, golf, zwemmen, etc hernomen worden.

2.2.5. Mag ik baden na een borstreductie?

Gedurende de eerste 2 weken na de ingreep wordt afgeraden om te douchen of baden. Na 2 weken (na verwijdering van het verband) mag er een douche genomen worden. Afhankelijk van de wondheling kan er ook al gestart worden met korte badkuren. Na 4 weken en wanneer volledige wondheling is bekomen mag er onbeperkt gebaad worden.

2.3. In verband met een borstvergroting

2.3.1. Zijn siliconen implantaten wel veilig?

Al meer dan 50 jaar worden siliconen gebruikt verscheidene toepassingen, zowel in het dagelijkse leven als in de geneeskunde. Het is één van de meest onderzochte materialen en de veiligheid is uitgebreid getest en nagekeken. Siliconen worden ook in de farmaceutische en voedselindustrie volop gebruikt. In vele medische hulpmiddelen zoals pacemakers, hartkleppen, hechtingsmateriaal, glijmiddelen en coatings van injectienaalden en spuiten en zelfs bloedzakken worden siliconen gebruikt. Er zitten zelfs siliconen in puddings, frisdranken, lipsticks, bodylotions, zonnebrandcrèmes, deodorants, haarlak, beddengoed, kleding, en babyverzorgingsproducten.

2.3.2. Heb ik meer kans op borstkanker door implantaten?

Medisch onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat er na een borstvergrotingsoperatie geen verhoogde kans op borstkanker bestaat. Het gewone borstonderzoek blijft steeds goed mogelijk, aangezien het borstklierweefsel zich volledig voor het implantaat bevindt. Het radiografisch onderzoek van de borst (mammografie) is ook mogelijk, maar wordt toch wat gehinderd door de aanwezigheid van (voornamelijk gelgevulde) implantaten. De radioloog kan echter wel zijn onderzoek aanpassen. Indien u een verhoogd risico heeft op de ontwikkeling van borstkanker (erfelijkheidsfactoren), zal er ipv een mammografie een NMR (scanner) voorgesteld worden. Dit onderzoek is perfect mogelijk met implantaten. Een echografie van de borsten behoudt zijn waarde en kan een noodzakelijke aanvulling van het onderzoek van uw borsten zijn.

2.3.3. Kan ik nog borstvoeding geven na de ingreep?

Na een borstvergrotende operatie kan u veilig borstvoeding geven: siliconen dringen niet door in de moedermelk. Borstvoeding kan soms veel moeilijker verlopen als de huid insnede aan de rand van het tepelhof of doorheen de tepel gemaakt werd, waardoor schade aan de melkgangen zou kunnen ontstaan.

2.3.4. Heb ik meer kans op systeemziekten (auto-immuunziekten)?

Er werd een verband gesuggereerd tussen borstimplantaten en auto-immuunziekten zoals reuma, sclerodermie, bindweefselziekten en met allerlei klachten zoals chronische vermoeidheid, concentratiestoornissen en rugklachten, Gerenommeerde instituten hebben wetenschappelijke studies uitgevoerd bij duizenden vrouwen met en zonder implantaten, zonder dat een verband kon bewezen worden.

2.3.5. Gaan borstprothesen maar een beperkte periode mee? Moeten ze m.a.w. vervangen worden?

De borst implantaten van de firma's waarmee wij werken geven levenslange garantie op de prothesen. Dat wil zeggen dat indien het implantaat een lek vertoont om onverklaarbare reden, ze terug vergoed zal worden bij een implantaatwissel. De belangrijkste factor is kapselvorming (zie boven). Dit kapsel kan dik en hard worden en samentrekken. Hierdoor kan het implantaat vervormen. Een dergelijk vervormd implantaat moet vervangen worden wanneer het kapsel verwijderd moet worden owv pijn of onesthetisch uitzicht.

2.3.6. Wat is de kostprijs van deze ingreep?

In onze dienst wordt een totaalpakket voorgesteld. In dit pakket zijn de kosten inbegrepen voor de implantaten, de anaesthesist / narcostiseur, de chirurg, de medicatie, het ziekenhuisverblijf, de verpleegkundige zorgen, verbandmateriaal etc… De preoperatieve en postoperatieve raadplegingen en / of onderzoeken zijn hierin niet inbegrepen. Vermits dit pakket "op maat" gemaakt wordt aan de hand van de gekozen implantaten, zal uw chirurg u hierover informeren tijdens de raadpleging.

2.3.7. Zal ik een groot litteken hebben?

Dit hangt voornamelijk af van het type van implantaat en de insnede-plaats die gekozen worden. Tijdens de raadpleging zal uw chirurg u hierover informeren.

2.4. In verband met een abdominoplastie of buikwandcorrectie

2.4.1. Wat mag ik doen na een abdominoplastie en wanneer?

Onmiddellijk na de operatie, zal de chirurg u komen mededelen wat u kan en niet kan. Over het algemeen mag u de eerste twee weken de lichte huishoudelijke taken hernemen. U mag geen taken verrichten waarbij de buikspieren sterk belast worden of waarbij men de rug sterk moet strekken. Er is dagelijkse wondzorg nodig (via thuisverpleegkundige zorgen), en na 2 weken komt u bij ons terug op de consultatie om de hechtingen te verwijderen. Pas vanaf dan mag u douchen. Baden kan een weekje later, tenzij er wondproblemen opgetreden zijn. Een zestal weken na de ingreep mag u weer licht beginnen sporten (joggen, fietsen, zwemmen,…) en na een drietal maand mag u alle sporten hernemen.

2.4.2. Hoe lang zal ik werkongeschikt zijn?

De patiënt(e) zal over het algemeen een viertal weken werkongeschikt zijn. Veel hangt af de activiteiten van de patiënt(e); sommige zelfstandigen kunnen het werk reeds hernemen na een week, zeker als het eerder bureauwerk is. Voor zwaar fysiek werk is er occasioneel een werkongeschiktheid van een 6 tal weken.

2.4.3. Ik heb reeds een keizersnede litteken, wordt dit in de abdominoplastie herwerkt?

Veel hangt af van de wijze waarop de keizersnede incisie is gemaakt. Vroeger werd al eens een vertikaal litteken gemaakt; dit kan volledig verwijderd worden indien er heel wat huidoverschot is tussen de navel en het schaambeen. De recentere keizersnede incisies zijn horizontaal gemaakt; meestal kan dit litteken hernomen worden of verwijderd worden tijdens de abdominoplastie. Dit moet echter preoperatief goed besproken worden met de patiënte en zal afhangen van haar klinische presentatie.

2.4.4. Kan een abdominoplastie zonder liposuctie?

In de meeste gevallen zal er een abdominoplastie gebeuren zonder liposuctie. Indien u echter wat vetoverschot heeft thv de flanken en uw huid is nog van goede kwaliteit (dwz zonder al te veel striemen), zal er zeker een liposuctie voorgesteld worden. Hiermee wordt het silhouet verbeterd wat resulteert in een grotere tevredenheid bij de patiënt(e).

2.4.5. Wat gebeurt er met mijn navel; wordt deze verwijderd en/of krijg ik een nieuwe navel?

De navel is een soort van litteken, die vast hangt aan de buikspieren. Bij een abdominoplastie wordt deze rondom uitgesneden en losgemaakt tot aan de onderliggende spieren. De overtollige buikhuid/-vet wordt verwijderd en de wonde wordt gesloten over de navel heen. Nadien wordt een kleine insnede gemaakt in de huid, ter hoogte van de plaats waar de navel zich bevindt (vastliggend aan de onderliggende spieren). Het naveltje wordt opgevist en vastgehecht.

2.4.6. Is het normaal dat ik een dof gevoel of tintelingen heb in de onderbuik na de operatie?

Na de operatie zal inderdaad de regio tussen de navel en het horizontale litteken vrij gevoelloos zijn. Dit gevoel komt echter terug over het verloop van enkele maanden. Postoperatief kan de navel daarentegen wat overgevoelig zijn wat onprettig aanvoelen bij het verzorgen ervan. Ook dit verbetert tijdens het helingsproces.

2.4.7. Moet ik na de operatie een bepaald drukpak dragen?

Dit hangt af van het type van abdominoplastie dat is uitgevoerd. Indien een "klassieke" abdominoplastie werd uitgevoerd zonder liposuctie van de flanken, is er geen speciaal postoperatief verband dat gedragen moet worden. Indien er echter wel bijkomende liposuctie is gebeurd, zal een spannend verband aangebracht worden (een "buikband" met velcro-strip) dewelke u een zestal weken dient te dragen.

2.4.8. Is het resultaat onmiddellijk postoperatief zichtbaar?

Dit is afhankelijk van de toestand van uw buik voor de ingreep. In de meeste gevallen is echter onmiddellijk na de operatie al goed zichtbaar dat het vet- en huidoverschot, gesitueerd tussen de navel en de schaamstreek, is verminderd. Er moet echter goed beseft worden, dat de buik nog wat gezwollen is tgv het heelkundige ingrijpen, en deze zwelling zal progressief verminderen in de eerste 6 weken tot 3 maand. Daarenboven moet het litteken dan nog versoepelen (volledige littekenheling pas na 1,5 jaar), wat ook nog de vorm van het abdomen zal beïnvloeden.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, Plastische Heelkunde - 2019

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg