Ingrepen

  • Reconstructieve heelkunde
  • Tuba-reanastomose
  • Huidtumoren
  • Resectie en reconstructie huidtumoren
  • Littekencorrecties
  • Huidgreffen
  • Gesteelde flappen
  • Vrije flappen
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2018

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg