Een hals- en gelaatslift (cervico-faciale lifting)

Voor de ingreep

Er bestaat geen ideale leeftijd waarop een facelift uitgevoerd moet worden. Het verouderingsproces van het gelaat is zeer variabel van persoon tot persoon en gebeurt in functie van de onderliggende botstructuren van het gelaat, het aspect van de huid, gewichtsveranderingen, zonneblootstelling en erfelijkheid. Ons inziens is het wenselijk om een facelift uit te voeren, wanneer zich een belangrijke huidplooi begint te vormen in de regio tussen de mondhoek en de wang, alwaar zich bij iedereen een natuurlijke plooi bevindt. Door een ingreep kan de wang terug onder spanning gebracht worden, om zo te voorkomen dat zich een belangrijke huidplooi gaat vormen van aan de neusbasis over de mondhoek tot naar de kaak toe. Deze plooi veroudert het gelaat sterk en is, wanneer ze reeds lang bestaat, vaak moeilijk te corrigeren met behulp van een facelift.

Tijdens de consultatie zal de toestand van uw huid, de hoeveelheid van het onderliggende vetweefsel en de toestand en verdeling van de spieren van het gelaat en de hals beoordeeld worden. Soms is het enkel nodig om een ingreep uit te voeren ter hoogte van de wangen, zonder te moeten raken aan de hals. Het omgekeerde is echter uitzonderlijk.

Indien u rookt, moet u weten dat tabak een bijzonder negatief effect heeft op de bevloeiing van de huid en kan leiden tot een afsterven van bepaalde zones van de huid, voornamelijk rond het oor. Wij vragen u dan ook met aandrang om te stoppen met roken, op zijn minst een maand vóór de ingreep.

De heelkundige ingreep

De littekens worden meestal geplaatst in de haren, ter hoogte van de slaap, vervolgens ter hoogte van de voorkant van het oor, onder het oorlelletje, achter het oor en terug in de haren achter het oor. Zeer snel postoperatief zal het enige litteken dat nog duidelijk zal zijn, zich bevinden achter het oor. Er zullen zich daar enkele plooitjes bevinden, die echter verdwijnen na een aantal maanden. U hoeft uw haarstijl in principe niet aan te passen en kan na 6 maanden à 1 jaar de haren in een paardenstaart dragen.

Wanneer er een hoeveelheid vet aanwezig is ter hoogte van de hals, zal deze verwijderd worden via een bijkomende incisie enkele millimeters onder de kin via liposuctie. Dit littekentje geneest zeer vlot, zal praktisch onzichtbaar zijn en zich bevinden in een natuurlijke plooi.

In het gelaat zelf, zal het huidoverschot verwijderd worden en soms ook het vet ter hoogte van de hals en onderaan de wangen. Zoals gezegd kan dit gebeuren door wat liposuctie of rechtstreekse excisie. In alle gevallen zal er gewerkt worden ter hoogte van de onderliggende spieren en spierbladeren. Hierna zullen de huidhechtingen aangebracht worden; deze bevinden zich voornamelijk in de haren en er zullen geen haren geschoren worden. Het is voor mij belangrijk dat u de avond vóór de ingreep de haren goed reinigt met een neutrale shampoo. Om te voorkomen dat zich na de ingreep enkele hematomen gaan voordoen, worden voornamelijk in de hals 2 drains geplaatst, die na 1 dag zullen verwijderd worden. Normalerwijze zal er bijna geen verband aangelegd worden. Soms is het echter noodzakelijk om de huid onder een gematigde spanning te houden en zal er dus een klein compressief verband aangehecht worden

Na de ingreep

Na de ingreep is het zeer belangrijk dat u een goede positie onderhoudt van het hoofd en de hals. Men moet vermijden om de hals te plooien, de kin naar de borstkas toe te brengen en men moet proberen het tegenovergestelde te doen, zijnde goed de kin in de lucht houden, zoals men doet om een hals te strekken . Het is dus niet wenselijk om een dik kussen te gebruiken, maar eerder aan te raden om een steun te leggen onder de schouders en de nek. Het ideale zou zijn indien u het hoofd recht kan houden en niet op de zijkant ligt. Als u, wanneer u rechtzit of staat, het hoofd wil draaien, moet u ervoor zorgen dat u namelijk de schouders draait en zo minimaal de hals van links naar rechts draait. In elk geval, welke beweging u ook doet, doe ze voorzichtig!

Over het algemeen is van het uitzonderlijk belang om zo kalm mogelijk te blijven gedurende de eerste dagen na de ingreep, voornamelijk de eerste 48 uren. Zoniet kan u een hematoom (bloeduitstorting) veroorzaken. Deze zal voornamelijk ontstaan, wanneer u zich opwindt, snelle bewegingen maakt, het hoofd voorover buigt en inspanningen doet. De pijnen zijn gewoonlijk minimaal en van voorbijgaande aard. U zult voornamelijk een gevoel van spanning voelen in het gelaat. Zelfs indien u dit zeer sterk voelt, probeer dan toch rustig en kalm te blijven om bloeduitstortingen te vermijden en het postoperatieve verloop gunstig te beïnvloeden. Pijnstillers kunnen u helpen om het onaangename gevoel van spanning te doen verminderen.

De tweede postoperatieve dag kan u reeds de haren wassen met een neutrale shampoo. Indien u het geluk hebt om bijna geen bloeduitstortingen onder de huid te hebben en weinig gezwollen bent, is het goed mogelijk dat u reeds na een tiental dagen zich al zonder problemen onder de mensen kunt begeven. Het is echter zeer belangrijk om voorzichtig te blijven gedurende een drietal weken, want deze tijdspanne is gewoonlijk nodig om volledig te ontzwellen en alle bloeduitstortingen te doen verdwijnen. Het is ook aan te raden om een drietal weken te wachten, alvorens u de haren opnieuw kunt laten kleuren.

Zoals reeds vermeld moet men toch een zestal maanden tot een jaar wachten, alvorens de littekens volledig vlak en wit zijn geworden en u dezelfde soepelheid in de wangen kan voelen, vergelijkbaar met de toestand vóór de operatie. Men moet ook dezelfde tijd rekenen vooral de gevoeligheid in de huid herwonnen wordt. Ter hoogte van de wangen en de hals, daar waar de huid volledig is losgemaakt en terug onder spanning is gezet na het verwijderen van het huidoverschot zal er dus inderdaad een verminderde gevoeligheid zijn, die van voorbijgaande aard is.

Lange termijn

Zoals vermeld, is het effect van een facelift nooit definitief. Over het algemeen is het zo dat over een periode van 8 à 10 jaar de huid weer zal uitrekken en uitzakken en uw gelaat hetzelfde aspect krijgt als van voor de eerste operatie. Bij sommige personen is de vorm van het onderliggende bot van die aard, dat de huid sneller kan uitzakken met als gevolg dat er nieuwe verouderingsverschijnselen zichtbaar zijn over 8 à 10 jaar na de eerste ingreep. Het is steeds mogelijk om een volgende facelift uit te voeren. Het is zo dat wanneer een facelift uitgevoerd wordt op een niet te late leeftijd, de huid helemaal niet beschadigd wordt, maar integendeel de kwaliteit van de huid verbetert door deze weer onder spanning te zetten en te vermijden dat er diepe rimpels ontstaan. Diverse studies, waarbij men de huid heeft onderzocht, hebben recentelijk zelfs aangetoond dat facelift een verjongingseffect van de huid onderhoudt.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2018

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg