Facelift en Mini-facelift

  1. Vóór de ingreep
  2. De operatie zelf
  3. Na de ingreep
  4. Lange termijn
  5. Risico's en complicaties
  6. Contact en meer info na een operatie

 

Vóór de ingreep

Er bestaat geen ideale leeftijd waarop een facelift uitgevoerd kan worden. Het verouderingsproces van het gelaat is zeer variabel van persoon tot persoon. Het is het resultaat van dunner worden van onderliggende botstructuren in het gelaat, het aspect van de huid, gewichtsveranderingen, zonblootstelling en erfelijkheid.

Ons inziens is het geïndiceerd om een facelift uit te voeren wanneer zich een belangrijke huidplooi begint te vormen in de regio tussen de mondhoek en de wang, alwaar zich bij iedereen een natuurlijke plooi bevindt. Ook het ontstaan van zogenaamde 'hamsterwangen' kan een goede indicatie zijn voor een facelift. Door een ingreep kunnen de onderhuidse zachte weefsels terug onder spanning gebracht worden, om zo de plooien uit te vlakken. De plooi tussen de neus en mondhoek veroudert het gelaat sterk. Wanneer ze reeds lange tijd bestaat, is ze vaak moeilijk te corrigeren met behulp van een facelift.

Tijdens de consultatie zal de kwaliteit van uw huid, de hoeveelheid van het onderliggende vetweefsel en de toestand en verdeling van de spieren van het gelaat en de hals beoordeeld worden. Soms is het enkel nodig om een ingreep uit te voeren ter hoogte van de wangen, zonder een ingreep aan de hals. Het omgekeerde is echter uitzonderlijk.

Indien u rookt, dient u weten dat tabak een bijzonder negatief effect heeft op de doorbloeding van de huid. Roken kan leiden tot een afsterven van bepaalde zones van de huid, voornamelijk rond het oor. Wij vragen u dan ook met aandrang om te stoppen met roken, op zijn minst een maand vóór de ingreep.

 

De heelkundige ingreep

De littekens worden meestal geplaatst in de haarlijn ter hoogte van de slaap, aan de voorkant van het oor, tot net achter de oorlel. Indien ook een halslift wordt uitgevoerd, wordt het litteken achter het oor verlengd, tot in de haargrens. Zeer snel zal het enige litteken dat nog zichtbaar zal zijn, zich bevinden achter het oor. Daar bevinden zich immers enkele plooitjes, die echter vervagen na een aantal maanden. U hoeft uw haarstijl in principe niet aan te passen. Na zes maanden tot een jaar kunnen vrouwen de haren opnieuw in een paardenstaart dragen.

Wanneer er een hoeveelheid vetweefsel aanwezig is ter hoogte van de hals, onder de kin, zal dit verwijderd worden via een bijkomend litteken onder de kin. Dit kan via een open techniek of via liposuctie, afhankelijk van de locatie van het vetweefsel en de kwaliteit van de spier in de hals. Dit littekentje geneest vlot, zal praktisch onzichtbaar worden en zich bevinden in een natuurlijke plooi.

Bij een facelift wordt er gewerkt t.h.v. de onderhuidse zachte weefsels, die het ophangsysteem vormen van de gelaatsspieren (de zogenaamde SMAS wordt gelift, dit is het superficieel musculo-aponeurotisch systeem). Het teveel aan huid wordt vervolgens zonder spanning verwijderd.

De haren worden normaliter niet geschoren. Het is belangrijk dat u de avond vóór de ingreep de haren goed reinigt met een neutrale shampoo. Om het risico op bloeding te verminderen, wordt op het einde van de ingreep een hemostatisch net aangelegd. Dit zijn doorlopende hechtingen doorheen de huid t.h.v. beide gelaatshelften +/- de hals die na 48 uur verwijderd worden. Hierover wordt een beperkt verband aangelegd. Soms is het noodzakelijk om de huid onder een gematigde spanning te houden en zal er dus een lokaal compressief verband aangehecht worden.

 

Na de ingreep

Na de ingreep is het belangrijk dat u een goede positie van het hoofd en de hals behoudt. Een goed positie betekent het hoofd rechtop houden, met de kin in de lucht, en een gestrekte hals.  Plooien van de hals, of de kin naar de borstkas toebrengen, dient u te vermijden. Het is dus niet wenselijk om op een dik kussen te liggen. Extra steun onder de schouders en de nek is wel goed. Ook slapen in zijligging dient u te vermijden. Wanneer u rechtzit of staat, dient u de schouders te draaien i.p.v. het hoofd of de hals. In elk geval, welke beweging u ook doet, doe ze voorzichtig!

Het is tevens van groot belang om het rustig aan te doen de eerste dagen na de ingreep, voornamelijk de eerste 48 uren. Zoniet kan u een hematoom of bloeduitstorting veroorzaken. Deze zal voornamelijk ontstaan wanneer u zich opwindt (dit geeft een bloeddrukverhoging), als u snelle bewegingen maakt, het hoofd voorover buigt of inspanningen doet.

Pijn en discomfort na een facelift is gewoonlijk minimaal en van voorbijgaande aard. U zal voornamelijk een gevoel van spanning ervaren in het gelaat. Dit voelt initieel onbekend en misschien beangstigend aan. Weet dat dit van voorbijgaande aard is. Zelfs als u dit zeer sterk voelt, probeer toch rustig te blijven om bloeduitstortingen te vermijden en het postoperatieve verloop gunstig te beïnvloeden. Focussen op uw ademhaling en pijnstillers kunnen u helpen om het onaangename gevoel van spanning te doen verminderen.

De tweede dag na de operatie kan u reeds de haren wassen met een neutrale shampoo. De mate waarin bloeduitstorting en zwelling aanwezig is, is sterk afhankelijk van persoon tot persoon. Mogelijks kan u zich reeds na een tiental dagen onder de mensen begeven. Mogelijks duurt dit wat langer. Reken er op dat de zwelling en bloeduitstorting tot een viertal weken na de operatie zichtbaar kunnen blijven. Het is ook aan te raden om een drietal weken te wachten alvorens u de haren opnieuw kunt laten kleuren.

Zoals reeds vermeld, dient u een zestal maanden tot een jaar te wachten alvorens de littekens volledig vlak, soepel en ontkleurd zijn. Ook de soepelheid in het gelaat, en het gevoel van de huid zal dan pas stilaan terugkeren.

 

Lange termijn

Het effect van een facelift is nooit definitief. De klok wordt teruggedraaid, niet stilgezet. Over het algemeen is het zo dat over een periode van 8 à 10 jaar de huid weer kan uitrekken en uitzakken en uw gelaat hetzelfde aspect krijgt als van voor de eerste operatie. Bij sommige personen is de vorm van het onderliggende bot van die aard, dat de huid sneller zal uitzakken met als gevolg dat er nieuwe verouderingsverschijnselen zichtbaar zijn over 8 à 10 jaar na de eerste ingreep.

Het is mogelijk om een volgende facelift uit te voeren. Het is zo dat wanneer een facelift uitgevoerd wordt op een niet te late leeftijd, de huid niet beschadigd wordt, maar integendeel de kwaliteit van de huid verbetert door deze weer onder spanning te brengen en te vermijden dat er diepe rimpels ontstaan. Diverse studies, waarbij men de huid heeft onderzocht, toonden zelfs aan dat een facelift het verjongingseffect van de huid onderhoudt.

 

Risico's en complicaties

Ondanks een zorgvuldige chirurgische techniek, kunnen zich na elke operatie complicaties voordoen. Over de algemene risico's en complicaties na een operatie lees je hier meer. 

Specifiek voor een face- en halslift, geven we graag extra aandacht aan volgende risico's:

Nabloeding

Bloeding is één van de meest frequente complicaties na een facelift. Het gelaat heeft een rijke bloedvoorziening, wat de genezing bevordert, maar ook het risoco op een nabloeding. Dit risico is verhoogd bij mannen en bij mensen met een hoge bloeddruk. 

Zwelling

Zwelling na een facelift kan meerdere maanden persisteren. Dit kan het resultaat initieel een asymmetrisch aspect geven.

Wondproblemen

De huid t.h.v. de wangen en/of hals volledig wordt losgemaakt bij een face- en halslift. Het is dus belangrijk dat de huid in de meest optimale omstandigheden kan genezen. Wondproblemen worden het meest gezien bij mensen met extra risicofactoren, zoals diabetes mellitus. Om deze reden wordt deze ingreep niet bij rokers uitgevoerd. 

Zenuwschade

Meest frequent treden gevoelsstoornissen op o.v.v. een gevoelloze zone t.h.v. de oorlel, de hals en/of de wang. In zeldzame gevallen treedt schade op aan de aangezichtszenuw of nervus facialis. Deze zenuw stuurt de mimiekspieren in ons gelaat aan. Schade aan de zenuw kan vb. leiden tot het afhangen van een mondhoek. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door tractie op de zenuw, en is dit van tijdelijke aard. Zeer zeldzaam is de schade permanent.

 
 
 
 
 
 
 
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2018

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg