Ingrepen

Actuele informatie omtrent borstimplantaten

  • Geen PIP-borstimplantaten in het ZOL - 10/01/2012
    Naar aanleiding van de recente polemiek rond borstimplantaten van de firma PIP (Poly Implant Prothèse) laten de plastisch chirurgen weten dat de implantaten van deze firma nooit geplaatst zijn in het Ziekenhuis Oost-Limburg. De borstimplantaten die in het ZOL gebruikt worden, worden steeds geregistreerd in het patiëntendossier en bij de leverancier. Daarbij krijgt elke patiënt die een borstimplantaat kreeg, een persoonlijke ID-kaart waarop het type van implantaat vermeld is, de naam van de firma en het serienummer.
  • Allergan antwoordt op veelgestelde vragen van patiënten rond de PIP-problematiek

Gemeenschappelijke karakteristieken

  • Algemene verdoving;
  • Een hospitalisatie o.v.v. daghospitaal of 1 tot meerdere overnachting(en);
  • Zichtbare littekens.

We bekijken hieronder deze punten van nabij.

 

De anesthesie / narcose

Bij ingrepen aan de borst wordt een overschot aan huid en/of onderhuids vet- en borstklierweefsel verwijderd. Het zijn dus ingrepen waar voornamelijk gewerkt wordt met zachte weefsels. Ze zijn dus niet vergelijkbaar met ingrepen waarbij het buikvlies wordt geopend of waarbij gewerkt wordt aan het skelet. Desalniettemin blijven het heelkundige ingrepen, die niet te onderschatten zijn. Een operatie vraagt wel degelijk de nodige hersteltijd (een recuperatietijd van 2 tot soms 6 weken na de ingreep). Voor deze ingrepen wordt u meestal volledig in slaap gebracht, nadat er een bilan is opgesteld van uw gezondheidstoestand door de anesthesist/narcotiseur tijdens een preoperatieve raadpleging.

De postoperatieve evolutie en de littekens

De insneden en dus de uiteindelijke littekens kunnen zodanig geplaatst worden dat deze vallen in de natuurlijke huidplooien, of verborgen worden door klederdracht, badpak of bikini. Er zal u uitgelegd worden waar de littekens zich bevinden. We krijgen vaak de vraag of en hoe lang de littekens zichtbaar zullen zijn. Dit is een vrij delicaat onderwerp. Men moet goed begrijpen dat hier een belangrijke overweging ligt bij een plastische ingreep: een operatie zonder litteken is niet mogelijk. Men kan op voorhand nooit zeker zijn over de kwaliteit van het litteken, vermits littekenvorming deels aangeboren is, afhankelijk is van uw type huid en de manier waarop u geneest. Wij stellen alles in het werk om de meest optimale helingcondities te creëren, dit wil zeggen, zorgvuldige wondhechting met zo veel mogelijk intradermale hechtingen (d.i. onder het huidoppervlak), die minimale sporen nalaten. Daarenboven zal er vrij vaak gebruik gemaakt worden van kleefpleisters. Dit zijn strips die op het litteken worden aangebracht om de spanning op het litteken te verminderen. Toch kan een litteken, dat zich de eerste weken na de operatie presenteert als een zeer fijn lijntje, naderhand breder of dikker worden. Bij optimale heling blijft het litteken zeer fijn en verkleurt het bijna niet. Na enkele maanden zal het volledig verbleken en quasi onzichtbaar worden. Het is echter ook mogelijk dat het litteken sterk verkleurt en een harde band vormt, die zich kan versoepelen en ontkleuren over een periode van 16 à 18 maanden. Het merendeel van de littekenheling situeert zich tussen deze twee extremen. Het litteken is wat zichtbaar, doch een beetje rood gedurende enkele maanden. Het verbleekt stilaan vanaf de zesde maand. Samengevat, een litteken zal op lange termijn vervagen, niet volledig verdwijnen.

In de meeste gevallen eindigt men met een weinig zichtbaar litteken. Alvorens dit bereikt wordt, is het dus belangrijk dat u geduld oefent. Elke heelkundige ingreep waarbij de huidbarrière wordt doorbroken, resulteert in littekens. Het is dus belangrijk om in overweging te nemen wat u het meest stoort. Als het litteken een belangrijk obstakel vormt voor u, kan het beter zijn om de ingreep uit te stellen of ervan af te zien.

Indien u meer informatie wenst over een bepaalde ingreep, kan u klikken op de desbetreffende ingreep die vermeld staat bovenaan deze pagina.

 
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2018

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg