Ingrepen

Actuele informatie omtrent borstimplantaten

  • Geen PIP-borstimplantaten in het ZOL - 10/01/2012
    Naar aanleiding van de recente polemiek rond borstimplantaten van de firma PIP (Poly Implant Prothèse) laten de plastisch chirurgen weten dat de implantaten van deze firma nooit geplaatst zijn in het Ziekenhuis Oost-Limburg. De borstimplantaten die in het ZOL gebruikt worden, worden steeds geregistreerd in het patiëntendossier en bij de leverancier. Daarbij krijgt elke patiënt die een borstimplantaat kreeg, een persoonlijke ID-kaart waarop het type van implantaat vermeld is, de naam van de firma en het serienummer.
  • Allergan antwoordt op veelgestelde vragen van patiënten rond de PIP-problematiek

Gemeenschappelijke karakteristieken

  • algemene narcose,
  • een hospitalisatie ovv daghospitaal of 1/meerdere overnachting(en)
  • zichtbare littekens.

Laat ons even de diverse puntjes van nabij bekijken.

De anesthesie / narcose

Bij deze ingrepen moet een overschot aan huid of huid en onderhuids vet of huid- en borstklierweefsel verwijderd worden. Het zijn dus ingrepen waar voornamelijk gewerkt wordt met de weke weefsels. Ze zijn dus niet vergelijkbaar zijn met de ingrepen waarbij het buikvlies wordt geopend of waarbij gewerkt wordt aan het skelet. Desalniettemin blijven het heelkundige ingrepen, die niet te onderschatten zijn omdat ze vaak vermoeiender zijn dan men denkt (een recuperatietijd van 2 tot soms 6 weken na de ingreep). Voor deze ingrepen wordt u meestal volledig in slaap gebracht, nadat er een bilan is opgesteld van uw gezondheidstoestand door de anaesthesist/narcostiseur tijdens een preoperatieve raadpleging.

De postoperatieve evolutie en de littekens

De insneden en dus de uiteindelijke littekens kunnen zodanig geplaatst worden dat deze vallen in de natuurlijke huidplooien, of verborgen kunnen worden door klederdracht, badpak of bikini. Er zal uitgelegd worden waar de littekens zich zullen bevinden en er wordt ons vaak gevraagd of de littekens zichtbaar zullen zijn en zo ja gedurende hoeveel tijd. Dit is een vrij delicaat onderwerp en men moet goed begrijpen dat vaak daar het enige risico ligt bij een plastische ingreep op het lichaam: men kan op voorhand nooit zeker zijn over de kwaliteit van het litteken, vermits dit grotendeels afhankelijk is van persoon tot persoon, de aard van de huid en de manier waarop de patiënt geneest. Wij stellen alles in het werk om de meest optimale helingcondities te creëren, dit wil zeggen, zorgvuldige wondhechting met zo veel mogelijk intradermale hechtingen, die bijna geen sporen nalaten. Daarenboven zal er vrij vaak gebruik gemaakt worden van kleine kleefpleisters, die op het litteken worden aangebracht om de spanning op het litteken te verminderen. Toch kan een litteken, dat zich de eerste weken na de operatie presenteert als een zeer fijn lijntje, naderhand breder of dikker worden, afhankelijk van persoon tot persoon. Bij optimale heling, blijft het litteken zeer fijn en verkleurt het bijna niet.  Na enkele maanden zal het volledig wit worden en bijna onzichtbaar worden. Het is echter ook mogelijk dat het litteken sterk verkleurt en een harde band vormt, die zich zal versoepelen en ontkleuren over een periode van 16 à 18 maanden. Het merendeel van de littekenheling situeert zich tussen deze 2 extremen. Het litteken is wat zichtbaar, doch een beetje rood gedurende de 2de en 3de maand en wordt stilletjes aan wit vanaf de 6de maand. In elk geval is het zeer zeldzaam dat men op lange termijn kan spreken van een onzichtbaar litteken.

In de meeste gevallen eindigt men met een weinig zichtbaar litteken, maar alvorens dit bereikt wordt, zal de patiënt wat geduld moeten oefenen. Het is dus belangrijk te weten dat bij elke heelkundige ingreep op het lichaam littekens zullen gevormd worden en dat het misschien beter is om deze ingreep uit te stellen of ervan af te zien, indien de afwijking aan uw lichaam u minder stoort dan een eventueel litteken.

Wil u meer informatie over een bepaalde ingreep kan u klikken op de desbetreffende ingreep die vermeld staat in het begin van deze pagina.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2018

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg