Ingrepen

Klik op de desbetreffende link om meer informatie te vinden over een specifieke ingreep:

 

Actuele informatie omtrent borstimplantaten

 • Geen PIP-borstimplantaten in het ZOL - 10/01/2012
  Naar aanleiding van de polemiek rond borstimplantaten van de firma PIP (Poly Implant Prothèse) laten de plastisch chirurgen weten dat de implantaten van deze firma nooit geplaatst zijn in het Ziekenhuis Oost-Limburg. De borstimplantaten die in het ZOL gebruikt worden, worden steeds geregistreerd in het patiëntendossier en bij de leverancier. Daarbij krijgt elke patiënt die een borstimplantaat kreeg, een persoonlijke ID-kaart waarop het type van implantaat vermeld is, de naam van de firma en het serienummer.
   
 • Allergan antwoordt op veelgestelde vragen van patiënten rond de PIP-problematiek

 

Gemeenschappelijke kenmerken van ingrepen aan de borst

 • Algemene verdoving
 • Een hospitalisatie o.v.v. daghospitaal, of één tot meerdere overnachting(en)
 • Zichtbare littekens
   

De anesthesie / narcose

Bij ingrepen aan de borst wordt een overschot aan huid en/of onderhuids vet- en borstklierweefsel verwijderd. Het zijn dus ingrepen waar voornamelijk gewerkt wordt met de oppervlakkig gelegen zachte weefsels. Ze zijn dus niet vergelijkbaar met ingrepen waarbij het buikvlies wordt geopend of waarbij gewerkt wordt aan het skelet of de inwendige organen. Desalniettemin blijven het heelkundige ingrepen, die een herstelperiode hebben en waarbij een complicatie kan optreden.

Voor een ingreep aan de borst wordt u doorgaans volledig in slaap gebracht, nadat er een bilan is opgesteld van uw gezondheidstoestand door de anesthesist / narcotiseur tijdens een preoperatieve raadpleging. Elke operatie vraagt de nodige hersteltijd (een recuperatietijd van 2 tot soms 6 weken na de ingreep).
 

De postoperatieve evolutie en de littekens

De insneden - en dus de uiteindelijke littekens - kunnen zodanig geplaatst worden dat deze maximaal gepositioneerd worden in de natuurlijke huidplooien, of verborgen kunnen worden door klederdracht, badpak of bikini. Er zal u uitgelegd worden waar de littekens zich bevinden.

We krijgen vaak de vraag of en hoe lang de littekens zichtbaar zullen zijn. Dit is een vrij delicaat onderwerp. Men dient goed te  begrijpen dat een operatie zonder litteken niet mogelijk is. Men kan op voorhand ook nooit zeker zijn over de kwaliteit van het litteken, vermits littekenvorming deels aangeboren is, afhankelijk is van uw type huid en de manier waarop u geneest. Wij stellen alles in het werk om de meest optimale helingcondities te creëren, dit wil zeggen, zorgvuldige wondhechting met zo veel mogelijk intradermale hechtingen (d.i. onder het huidoppervlak), die minimale sporen nalaten. Daarenboven zal er vrij vaak gebruik gemaakt worden van kleefpleisters. Dit zijn strips die op het litteken worden aangebracht om de spanning op het litteken te verminderen. Littekenheling is echter een proces dat meer dan een jaar duurt, dus we hebben ook uw hulp nodig om dit proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Respecteer de richtlijnen die uw arts u voorschrijft na de operatie. Vaak zal uw arts vragen om de eerste zes weken geen zware lasten te tillen, te duwen of te sporten. Dit is omdat littekens de eerste zes weken nog moeten aansterken. Nadien vindt er een versoepeling van de littekens plaats.

Een litteken dat zich de eerste weken na de operatie presenteert als een zeer fijn lijntje, kan naderhand immers breder of dikker worden. Bij optimale heling blijft het litteken fijn en verkleurt het bijna niet. Na enkele maanden zal het volledig verbleken en quasi onzichtbaar worden. Het is echter ook mogelijk dat het litteken sterk verkleurt en een harde band vormt, die zich kan versoepelen en ontkleuren over een periode van 16 à 18 maanden. Het merendeel van de littekenheling situeert zich tussen deze twee extremen. Het litteken is wat zichtbaar en een beetje rood gedurende enkele maanden, om dat stilaan te verbleven vanaf de zesde maand.

Samengevat, een litteken zal op lange termijn vervagen, niet volledig verdwijnen. Alvorens dit bereikt wordt, is het dus belangrijk dat u geduld oefent.

Elke heelkundige ingreep waarbij de huidbarrière wordt doorbroken, resulteert in littekens. Het is dus belangrijk om in overweging te nemen wat u het meest stoort. Als het litteken een belangrijk obstakel vormt voor u, kan het beter zijn om de ingreep uit te stellen of ervan af te zien.

Indien u meer informatie wenst over een bepaalde ingreep, kan u klikken op de desbetreffende ingreep die vermeld staat bovenaan deze pagina.

 
Lees hier meer over de mogelijke risico's en complicaties na een operatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2018

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg