Huidtumoren

Info voor doorverwijzers

Gelieve het secretariaat Plastische Heelkunde via telefoon (089 32 61 91) of mail (secretariaat.plastische@zol.be) te contacteren. Vermeld steeds naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt(e). Wij doen al het nodige om uw patiënt(e) tijdig te zien en te behandelen, op maat van de te behandelen pathologie.

Melanoom

De dienst Plastische Heelkunde staat in voor de chirurgische behandeling van melanomen in het hoofd-hals gebied en op het lichaam o.v.v.:

  • Diagnostische excisie van een huidletsel
  • Brede excisie van een bioptisch-bewezen melanoom met adequate marges
  • Sentinelklier biopsie (biopsie van de schildwacht lymfeklier)
  • Reconstructie van het ontstane defect met een huidgreffe, lokale flap, regionale flap, vrije flap, ...

Brede excisie en een sentinelklier biopsie gebeuren doorgaans via een dagopname (dagziekenhuis). Dit betekent dat u dezelfde dag het ziekenhuis mag verlaten. Indien enkel een brede excisie wordt uitgevoerd, kan deze plaatsvinden onder lokale of algemene verdoving, afhankelijk van de uitgebreidheid van de reconstructie. Een ingreep met sentinelklier biopsie wordt steeds onder algemene verdoving uitgevoerd.

Elke diagnose van melanoom wordt besproken op het Multidisciplinair overleg (MOC) binnen het Ziekenhuis Oost-Limburg. Vervolgens wordt een adequaat beleid uitgestippeld, waarvan chirurgie een belangrijk deel uitmaakt. Tijdens een eerste gesprek overlopen we met u het chirurgisch plan. Na de operatie zien we u terug om de hechtingen te verwijderen, en een adequate heling van de wonden en littekens te verzekeren.

De verdere opvolging m.b.t. het melanoom gebeurt steeds door uw verwijzend dermatoloog. Uw dermatoloog wordt op de hoogte gehouden van de operatie die u onderging, alsook van de resultaten van het microscopisch onderzoek van de weefselstalen (APO). Uw plastisch chirurg zal dit met u bespreken om te verzekeren dat ook na uw operatie de juiste afspraken vastgelegd zijn. 

Non-melanoma huidtumoren

De dienst Plastische Heelkunde staat ook in voor de chirurgische behandeling van non-melanoma huidtumoren zoals BCC en SCC in het hoofd-hals gebied en op het lichaam o.v.v.:

  • Diagnostische excisie van een huidletsel
  • Excisie van een bioptisch-bewezen BCC met adequate marges en vriescoupe onderzoek door de anatoom-patholoog
  • Reconstructie van het ontstane defect met een huidgreffe, lokale flap, regionale flap, vrije flap, ...

Deze ingrepen vinden doorgaans plaats via een dagopname (dagziekenhuis). U mag dus dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. Afhankelijk van de grootte van het letsel, vindt de ingreep plaats onder lokale of algemene verdoving.

BCC

Een basocellulair carcinoom (BCC) wordt ook wel een "baso" genoemd. Deze huidtumor verspreidt zich gewoonlijk niet naar andere delen van het lichaam, maar kan lokaal wel blijven groeien. Om deze reden wordt een BCC best verwijderd.

SCC

Een spinocellulair carcinoom (SCC) wordt ook wel een plaveiselcel carcinoom of een "spino" genoemd. Er bestaat een kleine kans dat deze huidtumor zich verspreidt naar andere delen van het lichaam. Meestal zijn dit de lymfeklieren.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2021

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg