Borstreductie en/of borstlifting

1. Indicaties

Een borstverkleining (borstreductie) kan uitgevoerd worden wanneer de borsten als te groot worden ervaren door de patiënte. In vele gevallen kan er bij deze ingreep een gedeeltelijke terugbetaling gebeuren via de mutualiteit/zorgverzekeraar. Bij een borstverkleining worden de borsten ook automatisch gelift.

Wanneer de borsten enkel afhangen en niet als te groot (of eerder als te klein) worden ervaren, kan er een borstlifting (mastopexie) gebeuren. Soms moet er bijkomend volume geplaatst worden door middel van een borstprothese. Bij een borstlifting is er geen terugbetaling mogelijk via de mutualiteit/zorgverzekeraar.

2. De ingreep

Littekens

Ook bij deze ingreep zullen er littekens zijn. Deze bevinden zich rondom de tepel, van de tepel een lijn vertikaal naar de borstplooi, en meestal nog één in de borstplooi zelf. Wanneer er echter maar een beperkte lifting nodig is, en indien dit verholpen kan worden via het plaatsen van een borstprothese, is er enkel een klein litteken nodig in de borstplooi (zie borstvergroting).

Techniek

Afhankelijk van de grootte van de borsten zijn er diverse technieken mogelijk om een goede verkleining/lifting te verkrijgen. De littekens zijn echter in de meeste gevallen dezelfde (zie boven). De eerste weken na de ingreep zullen er wat rimpeltjes aanwezig zijn over het verloop van de littekens, maw ze zullen niet glad zijn. Na verloop van een zestal weken zullen deze echter volledig verdwijnen en glad trekken.
De eerste weken  na de ingreep zullen de borsten zich ook vrij hoog op de borstkas bevinden (rond en gezwollen bovenaan). Over verloop van een 6-tal weken zal door middel van de zwaartekracht de borst echter zijn natuurlijke vorm herwinnen.

Tepel

Hoewel er zich een litteken rond de tepel bevindt, wordt de tepel er niet "vanaf gehaald". Ze blijft verbonden met het onderliggende klierweefsel en wordt als het ware naar boven verschoven.
Na de ingreep de gevoeligheid van de tepel verminderd kan zijn, vermeerderd kan zijn of volledig weg kan zijn. In de meeste gevallen wordt er wat gevoeligheid herwonnen, doch hiervoor zijn meestal enkele maanden nodig.
Om een goede bevloeiing van de tepel en het tepelhof te behouden, is het niet mogelijk om een borst oneindig te verkleinen en zelfs indien zorgvuldig wordt gewerkt om een goede bevloeiing van de tepel en het tepelhof te behouden, kan deze soms gedeeltelijk en in zeer uitzonderlijke gevallen (gedeeltelijk of geheel) afsterven.

Borstvoeding

In principe is het nog steeds mogelijk om borstvoeding te geven na een borstverkleinende ingreep. Niet elke vrouw kan echter borstvoeding geven, zelfs indien er nooit een operatie is geweest. De onmogelijkheid om borstvoeding te geven na een borstverkleining is meestal niet te wijten aan de ingreep zelf. Vrouwen die borstvoeding willen geven na een dergelijke ingreep moeten gestimuleerd worden om borstvoeding op te starten en niet ontmoedigd worden door dogma's als "er is geen borstvoeding meer mogelijk na een borstingreep". 

Postoperatief (zie ook Thuiszorg na BRD/-<Pexie)

Al de hechtingen worden onderhuids geplaatst, en de wonden zelf worden daarenboven nogmaals gelijmd. Deze huidlijm laat toe om reeds de dag na de ingreep (wanneer de redons zijn verwijderd) een douche te nemen zonder enig ander verband.
Onmiddellijk na de ingreep worden de borsten enkel bedekt door enkele steriele gaasjes en de door u meegebrachte sportbeha (uw arts zal u op voorhand uitleggen welke u best meebrengt). Aan de zijkanten van elke borst zal er een drain 2 drains (redon / buisje) achtergelaten worden om eventuele kleine bloedingen en overtollig vocht te kunnen laten afvloeien uit de borst. Deze worden verwijderd na 1 dag, indien er niet te veel vocht in wordt opgevangen.
In principe kan u de dag zelf het ziekenhuis reeds verlaten en zal u vóór het verlaten van het ziekenhuis een verbandwissel ondergaan. Hierbij worden de gaasjes die in de sportbeha zijn geplaatst vervangen. De sportbeha moet u dag en nacht dragen gedurende een zestal weken en nadien tot een drietal maanden enkel overdag. Het geeft de borsten de mogelijkheid om mooi te helen.
U krijgt formulieren mee om de wonden te laten verzorgen door een thuisverpleegkundige. Zij/hij kan ook de drians verwijderen zo dit nog niet gebeurd is. ER MAG DAGELIJKS EEN DOUCHE GENOMEN WORDEN, zodra de drains zijn verwijderd. Na de douche mogen eventuele wonden verzord worden en moet de sportbeha weer gedragen worden. Hoe groter de borsten waren voor de ingreep, des te meer kans is er op kleine wondjes voornamelijk thv het horizontale litteken. Deze wondjes genezen in 95% van de gevallen vanzelf met goede wondzorg in enkele weken. Uw chirurg zal u hiervoor regelmatig terugzien indien dit optreedt.

Postoperatieve Pijn

Hoewel er vaak op voorhand wordt gedacht dat deze ingreep pijnlijk is, vertellen de meeste patienten ons dat dit zeer goed meevalt. Er is een wat oncomfortabel gevoel de eerste dagen na de ingreep dat bestreden kan worden met een normale pijnstiller (paracetamol/dafalgan/nurofen,...). Er wordt aangeraden om een drietal dagen lang na de ingreep een pijnstiller te nemen om de 6 à 8 uur om eventuele pijnen te voorkomen.

Het is vaak onmogelijk om op voorhand te zeggen naar welke cupmaat de borsten verkleind kunnen worden. Vóór de operatie zal dan ook afgesproken worden tussen chirurg en patiënt wat de mogelijkheden zijn tussen de wensen van de patiënte en de chirurgische mogelijkheden, teneinde een goede tepelbevloeiing te kunnen behouden. Het is steeds onze bedoeling een borstvolume te creëren dat in harmonie blijft met de rest van het lichaam.

Welke activiteiten mag ik doen na een borstreductie?

De eerste twee weken na de ingreep wordt er aangeraden om niet te veel huishoudelijke taken op te nemen. Indien noodzakelijk, dan eerder het licht huishoudelijk werk. Het wordt ontraden om taken of oefeningen uit te voeren waarbij grote armbewegingen noodzakelijk zijn of waarbij de borstspieren sterk aangespannen worden (bv tillen van zware voorwerpen, stofzuigen, etc…). Na 2 weken worden de hechtingen verwijderd en het normale huishoudelijke werk mag hernomen worden mits het dragen van de stevige sportBH. Sporten als wandelen en fietsen kunnen hernomen worden na een zestal weken. Sporten waarbij nogal wat schokkende bewegingen ontstaan als joggen, tennis, paardrijden, squash, golf, etc mogen pas hernomen worden na een drietal maand.

Mag ik baden na een borstreductie?

Onmiddellijk na de borstoperatie mag u douchen wanneer de redons / drains zijn verwijderd. Er bevindt zich immers lijm over de wonden die deze voldoende beschermt. Indien er geen lijm is geplaatst, zal uw chirurg dat meedelen en aangepaste wondzorg voorschrijven. Gedurende de eerste 3 weken na de ingreep wordt afgeraden om te baden waarbij het lichaam wordt ondergedompeld. Een zitbad mag u zonder probleem nemen. Na een 3-tal weken en wanneer volledige wondheling is bekomen, mag er onbeperkt gebaad worden.

Meer vragen?

Zie de rubriek "Veelgestelde vragen".

3. De littekens

U zult steeds een litteken hebben rond het tepelhof (areola) welke vaak in diameter zal verkleind worden. Onder de areola zal u steeds een vertikaal litteken hebben tot aan de plooi onder de borst, en meestal een (klein) horizontaal litteken in deze plooi. Indien er een forse reductie nodig is van de borsten, kan dit litteken (het horizontale) langer zijn. In elk geval kan het aspect van de littekens zoals voordien reeds vermeld, enkel beoordeeld worden vanaf een zestal weken na de ingreep. Zelfs indien de evolutie van de littekens niet perfect is, kunnen deze littekens vrij goed verborgen worden. In bijna alle gevallen zullen de littekens die zich op de borst bevinden verbeteren in de tijd.

Indien de techniek wordt gebruikt, waarbij enkel een vertikaal litteken gemaakt wordt (en eventueel een klein horizontaal littekentje), zullen er onmiddellijk postoperatief diverse huidplooitjes zijn, die verdwijnen over verloop van tijd (6 à 9 weken). Mocht het zijn dat er nog een overblijvend huidplooitje is onder aan de borst na volledige uitheling, kan dit zonder problemen onder lokale verdoving verwijderd worden na een zestal maanden. Het is belangrijk te onthouden dat de borst te hoog geplaatst lijkt onmiddellijk na de operatie. Gedurende de daaropvolgende 6 à 9 weken zakt de borst echter in zijn natuurlijke vorm. Er moet voldoende geduld geoefend worden alvorens het definitieve resultaat kan beoordeeld worden.

4. De gevolgen van de ingreep

Het kan zijn dat u ongerust bent over de gevolgen, voornamelijk op lange termijn van de ingreep op de borst. Vóór de operatie zal duidelijk gevraagd worden of u ooit een of andere borstpathologie heeft gehad. Er zal ook gevraagd worden om een radiologisch onderzoek en echografie van de borst te laten uitvoeren. Het is immers zo dat zich littekenweefsel vormt in de borst, wat nadien verwarrend kan zijn bij verder borstonderzoek. Een preoperatieve mammografie en echografie kunnen zo zorgen voor een referentiepunt. Al het weefsel dat tijdens de ingreep wordt verwijderd zal opgestuurd worden voor anatoompathologisch (microscopisch) onderzoek en indien tijdens de ingreep een verdachte zone wordt ontdekt, zal dit nog eens apart worden opgestuurd. Er zijn wereldwijd belangrijke studies gebeurd om na te kijken of borstchirurgie een invloed heeft op de ontwikkeling van borstkanker. Al deze studies zijn negatief gebleken. Daarentegen heeft men vaak dankzij een dergelijke ingreep een klein borstgezwel verwijderd, dat voordien niet opgemerkt was. Het verwijderen van een bepaalde hoeveelheid borstweefsel vermindert ook het procentuele risico op de ontwikkeling van een borstkanker op lange termijn.

Zware borsten hebben vaak ook het gevolg dat de vrouw voorovergebogen loopt, een slechte houding aanneemt en pijnen ontwikkelt ter hoogte van de rug, hals en schouders. Vaak is er ook een psychologische last. Al deze symptomen zullen verminderen of verdwijnen, tenzij er bepaalde spier- of rugpathologie aan de oorsprong ligt.

Tot slot, indien u zeer ongerust bent over de mogelijke littekens, die noodzakelijk zijn tot het uitvoeren van deze procedures, moet u goed de voor- en nadelen van deze procedure afwegen en eventueel afzien van de operatie, indien u het erger zou vinden om littekens op de borst te hebben, dan wel een te grote of afhangende borst.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2018

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg