Hospitalisatie

Elke ziekenhuisopname, ook een dagklinische opname, is een ingrijpende gebeurtenis.

Dit is een belangrijke gids voor patiënten die door de Dienst Plastische Chirurgie een ingreep moeten ondergaan te Genk of Lanaken. U vindt hier de nodige informatie omtrent uw opname. Elke patiënt krijgt deze infromatie ook specifiek mee in een brochure, die meer op maat van de specifieke ingreep is gemaakt. 

Voorbereiding

Elke heelkundige ingreep is een belasting voor het lichaam. We geven u enkele tips om u hierop voor te bereiden.

 • Slaap de week voor de ingreep goed. Wanneer u vermoeid bent voor de ingreep zal dit erna moeilijk in te halen zijn en is het herstel lastiger.
 • Rook niet. Roken is schadelijk voor de wondheling en verhoogt de risico’s tijdens een anesthesie. Om redenen van veiligheid vragen wij onze patiënten om ten laatste 3 weken voor de ingreep het roken te stoppen.
 • Eet gezond en zorg voor een goede conditie. Diëten doe je best niet in de weken voorgaand aan de ingreep, maar een gezond gewicht wordt wel aangeraden.
 • Bij ingrepen in het gelaat raden we het gebruik van Arnica Montana druppeltjes aan. Deze neemt u in langs de mond (met een glas frisdrank of water) vanaf een week voor de ingreep tot een week erna (3x10 druppeltjes/dag). U kan dit bij de apotheek halen. Arnica druppeltjes kunnen ook bij ingrepen elders in het lichaam zorgen voor minder blauwe plekken en wat minder zwelling.
 • Na vele ingrepen dient u een voorgeschreven compressieBH of drukkledij te dragen. De BH dient een sluiting te hebben vooraan, zonder beugel en niet voorgevormd. We raden aan om 2 BH’s/drukpakken te voorzien. Indien gewenst kunnen wij hiervoor zorgen. Laat ons dit ten laatste 2 weken voor de ingreep weten. U krijgt hiervan dan een aparte factuur opgestuurd. 

Wat brengt u mee?

 • Identiteitskaart. 
 • Bloedgroepkaart, allergiekaart. 
 • Pré-operatieve vragenlijst anesthesie (ingevuld). 
 • Drukkledij en/of sportBH
 • Resultaten van de onderzoeken die met uw chirurg of de anesthesist werden besproken
  (vb. bloeduitslagen, RX-foto’s, hartonderzoek).
 • Medicatie die u moet innemen (vb. medicatie voor de bloeddruk, diabetes, pufjesen dergelijke): naam, dosis en produkt noteren.
 • Hospitalisatieverzekering of documenten voor het werk die ingevuld moeten worden. Geef deze af aan de verpleegkundige.
 • Nachtkledij is niet nodig (deze is voorzien in het ziekenhuis). Voor kinderen tot 12 jaar mag een pyjama meegebracht worden.
 • Tijdschrift, krant of tablet, laptop... om de wachttijd vóór uw ingreep op te vullen. 
 • Betalingsbewijs (indien van toepassing). Goedkeuring van de adviserend geneesheer is strikt noodzakelijk bij een borstverkleining. Een borstlift wordt niet vergoed.
 • Laat waardevolle spullen thuis, bv. geld, juwelen, piercings.

Vóór de opname

 • Kom nuchter binnen: d.w.z. niet eten, niet drinken, niet roken en geen kauwgom. Laatste maaltijd dient minstens 8 uur voor de opname te hebben plaatsgehad, Drinken (heldere vloeistof) kan tot 6 uur voor de ingreep. Indien u de avond voor de ingreep wordt opgenomen dient u niet nuchter te zijn. 
 • Indien u vroeger abnormale bloedingsneigingen heeft gehad, spontaan of na een ingreep, meldt dit dan vóór de ingreep. 
 • U mag niet zelf met de auto rijden na de ingreep, zorg dus voor vervoer om u naar huis te brengen! 
 • Geef bij opname een telefoonnummer van de persoon die u komt ophalen aan de verpleging. Zorg dat deze persoon de hele dag beschikbaar is. 
 • Houd er rekening mee dat een dagopname eventueel tot 19u kan duren.
 • Er mogen maximum 2 personen meekomen, liefst geen kleine kinderen.

Verloop van de dagopname

 • Kom tijdig binnen zodat u ingeschreven kan worden. Daarna zal een verpleegkundige u verder helpen. 
 • Na de ingreep blijft u op de ontwaakafdeling tot de anesthesist beslist dat u voldoende wakker bent. Afhankelijk van de ingreep, bent u tenminste 2 uur langer dan de duur van de eigenlijke ingreep weg. 
 • Na de ingreep moet u minstens+/- 2 uur op de afdeling blijven omwille van de narcose of verdoving. Het ontslaguur wordt door de arts bepaald i.f.v. uw ziektebeeld. 
 • De behandelende arts zal u ook komen ontslaan.

Naar huis

 • U krijgt een afspraak mee met de datum waarop u op controle kan komen. 
  • Vragen ivm afspraak te Genk: klik hier
  • Vragen ivm afspraak te Helchteren/Overpelt:
  • Dr. Vermeulen: 0470/06.70.64 (Di en Vr)
  • Dr. Verhelle: 0477/731.131
 • Bij het verlaten van het ziekenhuis dient u door iemand begeleid te worden en is het besturen van een fiets, wagen of enig ander voertuig de eerste 24h verboden. 
 • Zorg voor toezicht ’s nachts. De eerste nacht thuis mag u immers niet alleen blijven. 
 • Gebruik enkel een lichte maaltijd op de dag van de ingreep.
 • Antibiotica die werd voorgeschreven dient de ochtend na de ingreep te worden gestart.
 • Pijnstillers die Acetylsalicylzuur (vb. Aspirine, Dispril, Perdolan Compositum, Aspro) bevatten zijn niet toegelaten, dus informeer u voor het gebruik van de juiste medicatie! 
 • Gebruik enkel de medicatie die uw arts voorschrijft. 
 • Uw huisarts wordt automatisch op de hoogte gebracht van het verloop van uw ingreep.
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, Plastische Heelkunde - 2019

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg