Raadplegingen

Secretariaat Plastische Heelkunde (ZOL)

Tel: 089/32 61 91

Email: secretariaat.plastische@zol.be

Openingsuren:
maandag: 08u00 tot 16u30
dinsdag: 8u00 tot 16u30
woensdag: 08u00 tot 16u30
donderdag: 8u00 tot 16u30
vrijdag: 8u00 tot 16u30

U kan hier steeds terecht voor alle informatie en afspraken.

Voor noodgevallen kan u terecht via het ZOL (Dienst Spoedgevallen): 089/32 50 50

Private praktijk

Dr. Vermeulen en Dr. Verhelle consulteren ook buiten het ziekenhuis om de patiënten nog beter van dienst te kunnen zijn, als aanvulling op de activiteiten in het ziekenhuis. 

Locatie: 
Plastische Praktijk Helchteren
Kazernelaan 6
3530 Helchteren
www.plastischechirurgiehelchteren.be

De artsen hebben een separaat secretariaat:

•   Privaat secretariaat Dr. Vermeulen (Helchteren/MZNL Pelt)

Tel:0470/06.70.64 (Di en Vr)
Email: secretariaat@drvermeulen.be

•   Privaat secretariaat Dr. Verhelle (Helchteren)

Tel: 0477/731.131
Email: nverhelle@surplus.be

Mariaziekenhuis Pelt 

Voor informatie/afspraken in verband met de activiteiten van Dr. Bakal en Vermeulen in Pelt:

Tel: 0470/06.70.64 (Di en Vr)

Email: secretariaat@drvermeulen.be
www.plastischechirurgieoverpelt.be

 

Belangrijke informatie over het verloop van de consultaties

Voor een eerste consultatie zal u een vragenlijst worden doorgestuurd (post of mail). We vragen u deze op voorhand in te vullen en ten laatste 1 week vòòr de eerste consultatie  ingevuld terug te sturen. Hoe meer informatie wij op voorhand hebben, hoe vlotter de consultatie zal verlopen en hoe meer aandacht we kunnen spenderen aan het eigenlijke probleem en uw belangrijkste vragen. 

Omdat elke behandeling erg individueel is, kunnen we de eventuele kostprijs van een behandeling niet langs de telefoon of email bespreken. We vragen hiervoor uw begrip. 

We beschikken over een groot aantal brochures die het verloop van een behandeling schetsen. 
Deze bevatten een schat aan informatie die de meest voorkomende vragen beantwoorden.

 

Tijdens de raadpleging, worden een aantal algemene persoonlijke en medische gegevens overlopen. Op basis van uw klachten en klinische bevindingen, zal u van de plastisch chirurg een overzicht krijgen van de mogelijke oplossingen die er zijn voor uw probleem.

Bij een behandeling die een ingreep vereist zal kort besproken worden hoe een ingreep en hospitalisatie (indien nodig) verloopt, wat de kosten zijn en welke stappen er moeten ondernomen worden alvorens een ingreep zou kunnen doorgaan. Indien er mogelijkheid is tot terugbetaling van een bepaalde ingreep (geheel of gedeeltelijk), zullen de aanvraagpapieren opgesteld worden en u onmiddellijk meegegeven of opgestuurd worden. Er zullen ook enkele klinische foto’s genomen worden. Deze foto's zijn deel van uw dossier en worden in geen geval verspreid zonder voorafgaande instemming.

Wanneer u beslist heeft om een ingreep te laten ondergaan onder een algehele narcose of sedatie (roesje), zult u vooraf door de anesthesist worden gezien. Dit is om de veiligheid van de ingreep te garanderen. 

Wanneer de ingreep wordt vastgelegd, zal de plastisch chirurg met u de ingreep uitgebreid bespreken met de voor- en nadelen, mogelijke complicaties en te verwachten resultaat. Een operatiedatum zal vastgesteld en/of bevestigd worden.

Bij het boeken van de ingreep krijgt u een map mee met daarin alle informatie. Onze praktijkassistente zal deze informatie met u overlopen en de nodige afspraken maken. INdien er nog onduidelijkheden zouden bestaan zal zij u hierin uiteraard verder begeleiden. 

U zal ook enkele papieren moeten ondertekenen die wij verplicht zijn om aan het dossier toe te voegen:

  1. Er zal u een “informed consent” formulier worden voorgelezen. Dit bevat informatie over de ingreep en bewijst dat de plastisch chirurg u wel degelijk alle informatie over de ingreep heeft gegeven en u de mogelijkheid heeft gegeven om vragen te stellen. Met de ondertekening van dit formulier (door zowel de plastisch chirurg als u zelf) wordt bevestigd dat u de nodige informatie heeft verkregen en u met de ingreep wil doorgaan uit eigen wil. De plastisch chirurg bevestigt op deze wijze dat hij alles zal doen om de ingreep zo goed mogelijk te laten verlopen. Eens dit formulier ondertekend is, zal dit ook aan het dossier worden toegevoegd.
  2. Indien de ingreep niet of niet volledig door de mutualiteit/zorgverzekeraar wordt terugbetaald, krijgt u een formulier waarop het rekeningnummer van het ziekenhuis staat met uw bepaalde code zodat u de betaling kan uitvoeren (minstens 10 dagen voor de ingreep). Dit is geen contract, u kunt te allen tijde beslissen om de ingreep niet te laten uitvoeren, doch wij vragen dan toch dat u dit zo snel mogelijk nog laat weten aan uw plastisch chirurg zodat er niet voor niets een operatiezaal voor u gereserveerd wordt.

 

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2018

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg