Raadplegingen


Secretariaat Plastische Heelkunde (ZOL)

Telefoon: 089 32 61 91

Email: secretariaat.plastische@zol.be

Openingsuren:

 • Maandag: 08u00 tot 16u30
 • Dinsdag: 08u00 tot 16u30
 • Woensdag: 08u00 tot 16u30
 • Donderdag: 08u00 tot 16u30
 • Vrijdag: 08u00 tot 16u30

U kan hier steeds terecht voor alle informatie en afspraken.

Voor noodgevallen (24/7) kan u terecht via het ZOL (Dienst Spoedgevallen): 089 32 50 50

 

Noorderhart ziekenhuis (Pelt)

Voor informatie/afspraken in verband met de activiteiten van Dr. Bakal en dr. Vermeulen in Pelt:

Telefoon: 0470 06 70 64 (dinsdag en vrijdag)

Email: secretariaat.plastische@mznl.be

Website: www.plastischechirurgieoverpelt.be

 

Belangrijke informatie over het verloop van de consultaties

Voor een eerste consultatie zal u een vragenlijst worden doorgestuurd (per post of mail). We vragen u deze op voorhand in te vullen en ten laatste 1 week voor de eerste consultatie  ingevuld terug te sturen. Hoe meer informatie wij op voorhand hebben, hoe vlotter de consultatie zal verlopen en hoe meer aandacht we kunnen spenderen aan het eigenlijke probleem en uw belangrijkste vragen. 

Omdat elke behandeling erg individueel is, kunnen we de eventuele kostprijs van een behandeling niet langs de telefoon of email bespreken. We vragen hiervoor uw begrip. 

We beschikken over een groot aantal brochures die het verloop van een behandeling schetsen. 
Deze bevatten een schat aan informatie die de meest voorkomende vragen beantwoorden.

 

Tijdens de raadpleging, worden een aantal algemene persoonlijke en medische gegevens overlopen. Op basis van uw klachten en klinische bevindingen, zal u van de plastisch chirurg een overzicht krijgen van de mogelijke oplossingen die er zijn voor uw probleem.

Bij een behandeling die een ingreep vereist zal kort besproken worden hoe een ingreep en hospitalisatie (indien nodig) verloopt, wat de kosten zijn en welke stappen er moeten ondernomen worden alvorens een ingreep zou kunnen doorgaan. Indien er mogelijkheid is tot terugbetaling van een bepaalde ingreep (geheel of gedeeltelijk), zullen de aanvraagpapieren opgesteld worden en u onmiddellijk meegegeven of opgestuurd worden. Er zullen ook enkele klinische foto’s genomen worden. Deze foto's zijn deel van uw dossier en worden in geen geval verspreid zonder voorafgaande instemming.

Wanneer u beslist heeft om een ingreep te laten ondergaan onder een algehele narcose of sedatie (roesje), zult u vooraf door de anesthesist worden gezien. Dit is om de veiligheid van de ingreep te garanderen. 

Wanneer de ingreep wordt vastgelegd, zal de plastisch chirurg met u de ingreep uitgebreid bespreken met de voor- en nadelen, mogelijke complicaties en te verwachten resultaat. Een operatiedatum zal vastgesteld en/of bevestigd worden.

Bij het boeken van de ingreep krijgt u een map mee met daarin alle informatie. Onze praktijkassistente zal deze informatie met u overlopen en de nodige afspraken maken. Indien er nog onduidelijkheden zouden bestaan zal zij u hierin uiteraard verder begeleiden. 

U zal ook enkele papieren moeten ondertekenen die wij verplicht zijn om aan het dossier toe te voegen:

 1. Er zal u een “informed consent” formulier worden voorgelezen. Dit bevat informatie over de ingreep. Het bewijst ook dat de plastisch chirurg u wel degelijk alle informatie over de ingreep heeft gegeven, en dat u de mogelijkheid hebt gehad om vragen te stellen. Met de ondertekening van dit formulier (door zowel de plastisch chirurg als uzelf), wordt bevestigd dat u de nodige informatie heeft verkregen, en dat u met de ingreep wenst door te gaan uit eigen wil. De plastisch chirurg bevestigt op deze manier dat hij alles zal doen om de ingreep zo goed mogelijk te laten verlopen. Eens dit formulier ondertekend is, zal dit ook aan het dossier worden toegevoegd.
   
 2. Indien de ingreep niet of niet volledig door het ziekenfonds / de zorgverzekeraar wordt terugbetaald, krijgt u een formulier waarop het rekeningnummer van het ziekenhuis staat met uw bepaalde code zodat u de betaling kan uitvoeren (minstens 10 dagen voor de ingreep). Dit is geen contract, u kunt te allen tijde beslissen om de ingreep niet te laten uitvoeren, doch wij vragen dan toch dat u dit zo snel mogelijk laat weten aan uw plastisch chirurg zodat er niet voor niets een operatiezaal voor u gereserveerd wordt.

 

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2018

Bereid uw bezoek voor

Bereid het gesprek met uw arts voor. 
Neem een lijstje mee met de geneesmiddelen die u inneemt:  

 • naam van het geneesmiddel
 • dosis
 • hoeveel van deze medicatie u gebruikt per dag (ochtend, middag, avond). 

Gebruik hiervoor best dit voorbeeld medicatieschema. U kan dit schema uitprinten, invullen en meebrengen bij u volgende raadpleging of opname in het ziekenhuis.

Schrijf uw vragen voor de arts op papier of noteer ze in uw telefoon.
Vraag goed na wat de dosis is van de geneesmiddelen die u krijgt voorgeschreven, hoe u die medicatie moet  innemen en hoe lang.

Voorbereiding en tips voor een goed gesprek tijdens een consult

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg