Raadplegingen

Wenst u een afspraak? 

 

  ZOL Genk, campus Sint-Jan, Genk ZOL Maas en Kempen, Maaseik
Dr. Margot Den Hondt

Dinsdag, vrijdag

-
Dr. Michelle Ryx Woensdag  
Dr. Nicolas Verhelle Dinsdag (4 weken)  

Dr. Bob Vermeulen

Dinsdag (2 weken), maandag (2 weken)  

 

U kan telefonisch een afspraak maken bij de plastisch chirurg via onderstaande nummers.

Secretariaat Plastische Heelkunde (ZOL)

Telefoon: 089 32 61 91

Email: secretariaat.plastische@zol.be

Openingsuren:

 • Maandag: 08u00 tot 16u00
 • Dinsdag: 08u00 tot 16u00
 • Woensdag: 08u00 tot 16u00
 • Donderdag: 08u00 tot 16u00
 • Vrijdag: 08u00 tot 16u00

Ons secretariaat is gevestigd in ZOL Genk, campus Sint-Jan te Genk (locatie G00.20). U kan hier terecht voor alle informatie en afspraken die doorgaan in ZOL Genk, campus Sint-Jan te Genk (alle chirurgen) en ZOL Maas en Kempen te Maaseik (Dr. Den Hondt).

Voor noodgevallen kan u ook buiten de kantooruren (24/7) terecht via het ZOL Genk, campus Sint-Jan, Genk, Dienst Spoedgevallen: 089 32 50 50. Contacteer de dienst Spoedgevallen eerst telefonisch en vermeld hierbij uw behandelend arts. U wordt vervolgens doorverbonden.

 

Noorderhart ziekenhuis (Pelt)

Voor informatie en afspraken in verband met de activiteiten van Dr. Vermeulen te Pelt:

Telefoon: 0470 06 77 64 (dinsdag)

Email: secretariaat.plastische@mznl.be

Website: www.plastischechirurgieoverpelt.be

 

Belangrijke informatie i.v.m. het verloop van de consultaties

Voor een eerste consultatie zal u een vragenlijst worden doorgestuurd (per post of mail). We vragen u deze op voorhand in te vullen en ten laatste één week voor de eerste consultatie ingevuld terug te sturen. Hoe meer informatie wij op voorhand hebben, hoe vlotter de consultatie zal verlopen en hoe meer aandacht we kunnen spenderen aan het eigenlijke probleem en uw belangrijkste vragen. 

Omdat elke behandeling individueel en op maat is, kunnen we de eventuele kostprijs van een behandeling niet langs de telefoon of email bespreken. We vragen hiervoor uw begrip. 

We beschikken over een groot aantal brochures die het verloop van een behandeling schetsen. Deze bevatten een schat aan informatie die de meest voorkomende vragen beantwoorden. Vraag hiernaar bij uw afspraak.

Tijdens de raadpleging worden een aantal algemene persoonlijke en medische gegevens overlopen. Op basis van uw klachten en klinische bevindingen zal u van de plastisch chirurg een overzicht krijgen van de mogelijke oplossingen die er zijn voor uw vraag.

Bij een behandeling die een ingreep vereist, zal kort besproken worden hoe de operatie en hospitalisatie (indien nodig) verloopt, wat de kosten zijn en welke stappen er moeten ondernomen worden alvorens een ingreep kan doorgaan. Indien er mogelijkheid is tot terugbetaling van een bepaalde ingreep (geheel of gedeeltelijk), zullen de aanvraagpapieren opgesteld worden en u onmiddellijk meegegeven of opgestuurd worden. Er zullen ook klinische foto’s genomen worden. Deze foto's zijn deel van uw dossier en worden in geen geval verspreid zonder voorafgaande instemming.

Wanneer u beslist heeft om een ingreep te laten doorgaan onder algemene verdoving of sedatie (roesje), zult u vooraf door de anesthesist worden gezien. Dit is om de veiligheid van de ingreep te garanderen. 

Wanneer de ingreep wordt vastgelegd, zal de plastisch chirurg met u de ingreep uitgebreid bespreken met de voor- en nadelen, mogelijke complicaties en te verwachten resultaat. Een operatiedatum zal vastgesteld en/of bevestigd worden.

Bij het boeken van de ingreep krijgt u een map mee met daarin alle informatie. Onze praktijkassistente zal deze informatie met u overlopen en de nodige afspraken maken. Indien er nog onduidelijkheden zouden bestaan, zal zij u hierin uiteraard verder begeleiden. 

Bij akkoord zal u ook enkele papieren ondertekenen die wij verplicht aan het dossier dienen toe te voegen:

 1. Er zal u een “informed consent” formulier worden voorgelezen. Dit bevat informatie over de ingreep. Het bewijst ook dat de plastisch chirurg u wel degelijk alle informatie over de ingreep heeft gegeven, en dat u de mogelijkheid hebt gehad om vragen te stellen. Met de ondertekening van dit formulier (door zowel de plastisch chirurg als uzelf), wordt bevestigd dat u de nodige informatie heeft verkregen, en dat u met de ingreep wenst door te gaan uit eigen wil. De plastisch chirurg bevestigt op deze manier dat hij alles zal doen om de ingreep zo goed mogelijk te laten verlopen. Eens dit formulier ondertekend is, zal dit ook aan het dossier worden toegevoegd.
   
 2. Indien de ingreep niet of niet volledig door het ziekenfonds / de zorgverzekeraar wordt terugbetaald, krijgt u een formulier waarop het rekeningnummer van het ziekenhuis staat met uw bepaalde code, zodat u de betaling kan uitvoeren (minstens 10 dagen voor de ingreep). Dit is geen contract, u kan te allen tijde beslissen om de ingreep niet te laten uitvoeren, doch wij vragen dat u dit zo snel mogelijk laat weten aan uw plastisch chirurg zodat er niet voor niets een operatiezaal voor u gereserveerd wordt.
 
 
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2018

Bereid uw bezoek voor

Bereid het gesprek met uw arts voor. 
Neem een lijstje mee met de geneesmiddelen die u inneemt:

 • naam van het geneesmiddel
 • dosis
 • hoeveel van deze medicatie u gebruikt per dag (ochtend, middag, avond). 

Gebruik hiervoor best dit voorbeeld medicatieschema. U kan dit schema uitprinten, invullen en meebrengen bij u volgende raadpleging of opname in het ziekenhuis.

Schrijf uw vragen voor de arts op papier of noteer ze in uw telefoon.
Vraag goed na wat de dosis is van de geneesmiddelen die u krijgt voorgeschreven, hoe u die medicatie moet innemen en hoe lang.

Voorbereiding en tips voor een goed gesprek tijdens een consult

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg