Ingrepen

 

Deze ingrepen hebben enkele gemeenschappelijke karakteristieken:

  • in de anesthesie;
  • het type van opname, ambulant of hospitalisatie;
  • de littekens.
     

Laat ons even dieper ingaan op de volgende punten.
 

De anesthesie / narcose

Het merendeel van de ingrepen ter hoogte van het gelaat zullen gebeuren onder lokale verdoving. We raden u aan om alvorens naar het ziekenhuis te komen, het gelaat grondig te reinigen met water en een neutrale zeep. Doe geen make-up op als u een ingreep in het gelaat ondergaat. Eenmaal in het ziekenhuis zal u naar de operatiezaal gebracht worden, waar alles in gereedheid wordt gebracht voor de ingreep: ontsmetting van het gelaat met een zeepachtige oplossing, aanbrengen van steriele doeken, die u niet meer mag aanraken, aftekenen van de te corrigeren letsels of aandoeningen. Om op een pijnloze manier te kunnen insnijden, moet er een lokale verdoving ingespoten worden t.h.v. de te corrigeren zone. Zodra dit gebeurd is, zal de operatie pijnloos verlopen. Mocht u nog iets voelen, dan moet u dit meedelen aan de chirurg, zodat hij of zij lokale verdoving kan toevoegen.

Voor sommige ingrepen in het gelaat is een algemene verdoving noodzakelijk. Deze beslissing zal genomen worden in functie van uw leeftijd, het type ingreep en de angst of nervositeit van de patiënt. De chirurg zal dit op voorhand samen met u bespreken en samen met de anesthesist/narcotiseur de beslissing nemen. Het wordt aangeraden om dit op voorhand uitgebreid te bespreken, ook met de anesthesist/narcotiseur tijdens de preoperatieve raadpleging.

De hospitalisatie

Voor de meeste kleinere ingrepen in het gelaat is er geen hospitalisatie nodig. Deze ingrepen verlopen ambulant, dit wil zeggen dat u bij de inschrijving vermeldt dat u komt voor een ambulante ingreep en dat u dus geen hospitaalbed nodig heeft.  Na de ingreep is er de mogelijkheid om even tot rust te komen, alvorens u terug naar huis vertrekt.

Indien u een volledige verdoving heeft ondergaan, zal u gehospitaliseerd worden. Bij een daghospitalisatie kan u in de late namiddag het ziekenhuis verlaten. Bij een normale hospitalisatie, zal u meestal in de loop van de volgende voormiddag het ziekenhuis kunnen verlaten. De chirurg zal u na de ingreep een bezoekje brengen om uw algemene toestand te beoordelen en u de postoperatieve zorgen uit te leggen, zodat u volledig geïnformeerd het ziekenhuis kan verlaten.

De postoperatieve evolutie en littekens

Het gelaat is zeer rijk aan bloedvaatjes en reageert sterk op elke "agressie". Elke heelkundige ingreep, zelfs uitgevoerd met de grootste voorzichtigheid is een "agressie". Deze reactie van het gelaat uit zich op 2 manieren: met bloeduitstortingen en zwellingen.

  • De bloeduitstortingen (ecchymosen) zijn het resultaat van diffusie van bloed onder de huid, zoals men ook ziet bij blauwe plekken; deze bloeduitstortingen zullen progressief resorberen en dit verloopt in diverse stadia, waarbij de huid eerst blauw, dan groen en dan geel verkleurt. De uitgebreidheid van deze bloeduitstortingen is moeilijk te voorzien. Het verdwijnen ervan is echter een vaststaand feit, vaak zeer snel en gewoonlijk na 3 weken volledig.
  • De zwelling (oedeem), is de andere manier, waarop de weefsels van het gelaat reageren. Deze zwelling kan zeer snel ontstaan en is meestal zeer uitgesproken ter hoogte van de oogleden en de wangen. Het ontzwellen gebeurt eveneens vaak zeer snel en wordt meestal bereikt na een aantal dagen, met uitzondering van de zone ter hoogte van de jukbeenderen, waar de zwelling enkele weken kan blijven bestaan.

Om voornamelijk de bloeduitstortingen te verminderen, wordt er aangeraden om een vijftal dagen voor de ingreep te starten met Arnica Montana druppeltjes (op basis van kruiden cfr. A. Vogel) die u via de mond inneemt. Deze moeten verder doorgenomen worden tot een tweetal weken na de ingreep. Ondanks dit hulpmiddel is het zeer belangrijk dat u wat geduld oefent (10 dagen tot 1 maand) om uw gelaat de tijd te geven om te recupereren van de twee bovenvermelde fenomenen.

De littekens ter hoogte van het gelaat worden in weinig zichtbare zones geplaatst, verborgen in de haren, rond de oren of rond de neusgaten. Ze zijn echter niet te verbergen ter hoogte van de oogleden, doch dit is een van de enige plaatsen op het lichaam, waar men kan zeggen dat het litteken gewoonlijk quasi onzichtbaar wordt.

Wil u meer informatie over een bepaalde ingreep, dan kan u klikken op de desbetreffende ingreep die vermeld staat bovenaan deze pagina.

 

Lees hier meer over de mogelijke risico's en complicaties na een operatie. 
 
 
 
 
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bob Vermeulen, plastische chirurgie - 2018

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg