Bezoekregeling

Door COVID-19 geldt er een aangepaste bezoekregeling. Op deze pagina vindt u de actuele bezoekregeling voor alle campussen van het ZOL. De afspraken over begeleiding bij raadpleging, in het dagziekenhuis en bij opname vindt u onderaan deze pagina.

NIET-COVID-afdeling

Elke patiënt, opgenomen op een NIET-COVID afdeling, mag dagelijks bezoek ontvangen.

Er is maar één bezoekmoment per bezoekdag en het bezoek bestaat telkens uit één persoon en mag maximaal twee uren duren.
Begeleiding bij opname tot op de afdeling telt als bezoekmoment.

De patiënt duidt wekelijks twee vaste bezoekers aan, na 7 dagen kunnen twee andere bezoekers gekozen worden. De vaste bezoeker wordt steeds in het dossier geregistreerd.

Bezoekuren

 • Campus Sint-Jan en Sint-Barbara: 12u-20u (van maandag tot en met zondag)
 • Campus Maas en Kempen: 
  • 12u-18u (van maandag tot en met vrijdag)
  • 14u-18u (zaterdag, zondag en feestdagen)

COVID-afdeling

Elke patiënt, opgenomen op een COVID-afdeling/of in kamerisolatie, mag gedurende de opname 1 keer per week bezoek ontvangen.

 • COVID-niet IZ: één persoon gedurende 1 uur
 • COVID IZ: twee personen gelijktijdig gedurende 30 minuten

Bezoekuren

Een medewerker van het ziekenhuis neemt contact op met de familie om bezoek op een COVID-afdeling te plannen.

Het bezoek kan plaatsvinden binnen volgende bezoekuren: van 14u tot 18u. Gelieve het afgesproken tijdstip te respecteren en u 15 minuten op voorhand aan te melden aan het onthaal van de betrokken campus. 

Algemene afspraken voor alle bezoekers

 • Een bezoeker test positief op COVID-19: de bezoeker mag ten vroegste 2 weken na de positieve test terug op bezoek komen in het ziekenhuis en dit indien hij/zij dan geen symptomen meer heeft.
 • Campus Sint-Jan: als bezoeker kan je enkel binnen met een QR-code die je via de patiënt ontvangt.
 • Twee- of meerpersoonskamer: patiënten ontvangen nooit gelijktijdig bezoek. Maak hiervoor de nodige afspraken.
 • Bezoekuren: bezoekers dienen zich stipt aan de afgesproken uren te houden.
 • Mondmaskers: patiënten en bezoekers vanaf 6 jaar dragen een mondmasker gedurende het bezoek. De bezoeker voorziet zelf een eigen mondmasker. Mondmaskers met een ventiel zijn niet toegestaan. Ook bandana’s of sjaals kunnen niet als mondmasker dienen.
 • Handhygiëne: de bezoeker past handhygiëne toe bij het betreden van het ziekenhuis en bij het betreden en verlaten van de patiëntenkamer.
 • Tijdens het bezoek: de bezoeker en de patiënt blijven op de patiëntenkamer.
 • Social distancing: de richtlijnen m.b.t. social distancing worden te allen tijde toegepast:
  • Bewaar steeds 1.5m afstand, ook in de gangen, liften en andere openbare plaatsen in het ziekenhuis
  • Respecteer het maximaal toegelaten aantal personen in de liften. Dit wordt aangegeven met posters t.h.v. de liften. 
 • Bezoekers jonger dan 18 jaar: niet toegelaten.
 • Op de kamer: de bezoeker mag hulp bieden aan de patiënt, bijvoorbeeld tijdens het maaltijdmoment. De bezoeker maakt geen gebruik van de badkamer op de patiëntenkamer.
 • Was: de vaste bezoeker mag de was van de patiënt thuis wassen en terug meebrengen naar het ziekenhuis.
 • Voeding: er mag voeding van thuis worden meegebracht.

Het naleven van de bezoekregeling zal ad random gecontroleerd worden, indien er inbreuken op de afspraken worden vastgesteld kan worden beslist dat de patiënten gedurende een periode van 14 dagen geen bezoek kan ontvangen.

Bij vragen of onduidelijkheden kan u steeds bij een verpleegkundige terecht.

Uitzonderingen

 • Pediatrie: Beide ouders mogen op bezoek komen, er wordt gevraagd dat zoveel mogelijk dezelfde persoon blijft slapen. Broertjes en zusjes zijn niet toegelaten.
 • (Intensieve) neonatologie: Beide ouders mogen onbeperkt op bezoek komen, dit mag tegelijkertijd. Broers en zussen mogen 1x/week op afspraak op bezoek komen, maar niet gelijktijdig binnen. 
 • (Intensieve) materniteit (kraampopulatie): De partner van de zwangere mag op bezoek komen en mag blijven slapen. Broertjes en zusjes mogen dagelijk tijdens het verblijf gedurende 1 uur komen. De bezoekuren voor de afdeling Materniteit zijn de volgende: campus Sint-Jan: 18u-20u, campus Maas en Kempen 16u-18u.
 • Onmiddellijke naasten van patiënten in kritieke toestand: bezoek wordt in overleg met de afdeling afgesproken. 
 • Patiënten in eindelevensfase: Bezoek is toegestaan meermaals per dag maar er worden maximaal 3 bezoekers tegelijkertijd toegestaan. De bezoekers moeten niet steeds dezelfde zijn.
 • Patiënten op psychiatrische afdeling: bevraag de specifieke bezoekregeling op de afdeling. 

Begeleiding

Begeleiding op de raadpleging 

Kom je naar het ziekenhuis voor een raadpleging/ onderzoek, dan doe je dit bij voorkeur alleen. Er is 1 begeleider per patiënt toegestaan.

Alle maatregelen van social distancing en mondmaskerplicht blijven behouden. Indien er vastgesteld wordt, dat de veilige afstand (1,5 m) niet voldoende kan gerespecteerd worden, vragen we de begeleider om buiten het ziekenhuis te wachten. Het spreekt voor zich dat je begeleider geen symptomen van COVID-19 heeft.

Begeleiding op de dagziekenhuizen

In de dagziekenhuizen gelden specifieke afspraken i.f.v. het soort activiteit die er wordt uitgevoerd en de infrastructurele mogelijkheden van de locatie. De afdeling zal hierover de nodige informatie verschaffen.

Begeleiding bij opname

Bij opname is begeleiding tot op de afdeling mogelijk. Bij aankomst op de afdeling neemt de begeleider afscheid. Dit is dus geen bezoekmoment. Het is mogelijk om afscheid te nemen op de kamer, daarna verlaat de begeleider de afdeling.

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg