Bezoekregeling campus Sint-Jan, campus Sint-Barbara en Medisch Centrum André Dumont

Regeling voor bezoekers en begeleiders tijdens raadplegingen

Vanaf donderdag 17 december wordt de regeling voor bezoekers en begeleiders van patiënten aangepast.

 • Het uitgangspunt blijft dat we minder mensen willen en kunnen toelaten in onze gebouwen. Want minder mensen, betekent minder contacten en minder contacten betekent minder besmettingen. Maar natuurlijk willen we er ook voor zorgen dan onze patiënten de steun van hun omgeving niet moeten missen.
  Voor niet-Covid patiënten:
  • is bezoek door één persoon toegestaan op de dag van opname en daarna telkens om de andere dag. (Voorbeeld: dinsdag -> donderdag -> zaterdag).
  • De patiënt kies per week één vaste bezoeker, deze wordt genoteerd in het patiëntendossier. Gedurende de week is dat de enige persoon die de patiënt kan bezoeken. Na 7 dagen kan een andere vaste bezoeker worden aangeduid.
  • Het bezoek mag telkens maximaal 1 uur duren.
 • Voor Covid-patiënten verandert er niets. Bezoek blijft toegestaan, eenmaal per week door één persoon, gedurende één uur.

Begeleiding blijft verboden voor patiënten die op raadpleging komen. Uitzondering: kinderen, mensen in een rolstoel of met dementie, patiënten die op slechtnieuws gesprek komen, zwangere vrouwen die een echo krijgen en slechtzienden of slechthorenden, mogen uiteraard nog steeds door 1 persoon begeleid worden. Voor deze mensen maken we graag een uitzondering.

We zullen strikt toezien op het naleven van deze nieuwe regeling. Want - zoals reeds gezegd - enkel door onze contacten tot een absoluut minimum te herleiden, zullen we succesvol zijn in het bestrijden van dit virus. We danken iedereen voor zijn of haar bereidwillige medewerking.

Als ziekenhuis zullen we willekeurige controles uitvoeren om de naleving van onze bezoekregeling te toetsen. Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld, kan het bezoekrecht van de patiënt gedurende 14 dagen beperkt worden.

Algemeen

 • Patiënten op een twee- of meerpersoonskamer ontvangen nooit gelijktijdig bezoek.
 • Op de afdeling worden concrete afspraken gemaakt over het exacte uur waarop het bezoek kan plaatsvinden.
 • De patiënt informeert zijn vaste bezoekers over het afgesproken bezoekuur.

Elke bezoeker draagt verplicht een eigen mondmasker en ontsmet de handen bij het betreden van het ziekenhuis. 

Mondmaskers met een ventiel zijn niet toegestaan. Ook bandana’s of sjaals kunnen niet als mondmasker dienen.

Social distancing: houd 1,5m afstand

 • In de gangen, liften en andere openbare ruimtes van het ziekenhuis.
 • Ook ten opzichte van een eventuele kamergenoot van de patiënt die u bezoekt.

Besteed aandacht aan nies- en hoesthygiëne. Gebruik een papieren zakdoek of eventueel uw elleboog en ontsmet de handen.

Voor palliatieve patiënten en patiënten op Intensieve Zorgen of Hartbewaking gelden er uitzonderingen i.v.m. het bezoek. Wenst u meer info over deze uitzonderingen? Spreek een verpleegkundige aan op de afdeling. Ook bij andere vragen of onduidelijkheden kan u steeds bij een verpleegkundige terecht.

Op de kamer

Ontsmet de handen bij het betreden en verlaten van de kamer.

Tijdens het bezoek de kamer niet verlaten:

 • Wandel niet rond in het ziekenhuis ook niet om te gaan roken.
 • Maak geen gebruik van de dagzalen van de afdeling tenzij u hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft.

De vaste bezoeker mag hulp bieden aan de patiënt, bijvoorbeeld tijdens het maaltijdmoment.

De vaste bezoeker mag de was van de patiënt meenemen en terug meebrengen naar het ziekenhuis.

Bezoekregeling campus Maas en Kempen

Welke begeleiders/ bezoekers zijn wel toegelaten?

 • Consultatie
  • Geen begeleider per patiënt (tenzij noodzakelijk bij patiënten met fysische of psychische beperkingen, < 18-jarigen of patiënten voor consultatie gynaecologie) Geen kinderen tussen 1 en 18 jaar toegelaten op consultatie, tenzij zelf patiënt
 • Dagopname
  • Geen begeleiding (excl. besproken uitzonderingen).
 • Geriatrisch dagziekenhuis, dienst Endoscopie, dienst Slaaplabo
  • Eén begeleider per patiënt.
 • COVID-afdeling
  •  Eén bezoeker, eenmaal per week, gedurende 1 uur. De sociale dienst contacteert de familie om het bezoek te plannen zo snel mogelijk na de opname.
 • Pediatrie
  • Hospitalisatie: beide ouders/voogden mogen elkaar afwisselen.
  • Dagopname: Eén van beide ouders/voogden mag bij de patiënt blijven.
 • Intensieve Zorgen
  • 2 vaste bezoekers gedurende 30 min. De bezoekers mogen wekelijks wisselen.
 • COVID- Intensieve Zorgen
  • 2 vaste bezoekers, eenmaal per week gedurende 30 min.
  • De sociale dienst contacteert defamilie om het bezoek te plannen zo snel mogelijk na opname.
 • Alle andere afdelingen (incl. ouderenpsychiatrie)
  • 1 vaste bezoeker per patiënt per dag (gedurende 1u). De bezoeker mag wekelijks wisselen (Uitz.: Familie die komt waken bij terminale patiënten, na overleg met de afdeling).

Let op: om misbruik te voorkomen zal aan de bezoekers gevraagd worden om zich te legitimeren.

Welke begeleiders/ bezoekers zijn niet toegelaten?

 • Personen met symptomen van een mogelijke COVID-19 besmetting.
 • Personen die in thuisquarantaine zijn.
 • Kinderen jonger dan 18 jaar (m.u.v. broertjes en zusjes op materniteit).
 • Begeleiders/bezoekers die enkel een face-shield dragen.

Wat zijn onze bezoekuren?

 • Heelkunde, Geriatrie, Reva, Interne
  • 17u - 18u
 • Ouderenpsychiatrie
  • 15u - 16u
 • ICU / Medium Care
  • 16u - 16u30
 • Pediatrie
  • 24u/24u (enkel ouders/voogd)
 • Materniteit
  • OF partner 24u/24u, indien deze overnacht
  • OF partner 8u-18u, indien deze niet overnacht
  • OF partner 15u-18u met broertjes/zusjes van de baby.
   Let  op: broertjes en zusjes mogen slechts 1 x tijdens de opname op bezoek komen.

Algemene richtlijnen

 • Handhygiëne en 1,5 m afstand wordt overal en altijd gerespecteerd.
 • Mondmaskers blijven aan tot buiten het ziekenhuis.
 • Op de afdeling blijven patiënten en bezoekers op de kamer.
 • U kan ten laatste om 18u het ziekenhuis verlaten, daarna sluit de deur.

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg