Bezoekregeling

Algemeen

Voor iedere patiënt die in het ziekenhuis verblijft, wordt dagelijks één bezoeker toegestaan. 

De vaste bezoeker mag de patiënt dagelijks bezoeken gedurende maximaal één uur.

 • De patiënt mag 2 vaste bezoekers aanduiden en geeft dit door aan de verpleging.
 • Deze 2 vaste bezoekers mogen wekelijks wijzigen, na overleg met de verpleegkundige.
 • Dagelijks mag u één bezoeker ontvangen, gedurende één uur. de vaste bezoekers mogen
  dus nooit samen op bezoek.
 • De twee vaste bezoekers moet deel uit maken van de 'sociale bubbel van 5' van de patiënt.
 • Patiënten op een twee- of meerpersoonskamer ontvangen nooit gelijktijdig bezoek.
 • Op de afdeling worden concrete afspraken gemaakt over het exacte uur waarop het bezoek kan plaatsvinden.
 • De patiënt informeert zijn vaste bezoekers over het afgesproken bezoekuur.

Patiënten die in isolatie verblijven omwille van (een vermoeden van) COVID-19 mogen eenmaal per week bezoek ontvangen gedurende maximaal één uur.

Elke bezoeker draagt verplicht een eigen mondmasker en ontsmet de handen bij het betreden van het ziekenhuis.

Mondmaskers met een ventiel zijn niet toegestaan. Ook bandana’s of sjaals kunnen niet als mondmasker dienen.

Social distancing: hou 1,5m afstand:

 • In de gangen, liften en andere openbare ruimtes van het ziekenhuis.
 • Ook ten opzichte van een eventuele kamergenoot van de patiënt die u bezoekt.

Besteed aandacht aan nies- en hoesthygiëne. Gebruik een papieren zakdoek of eventueel uw elleboog en ontsmet de handen.

Voor palliatieve patiënten en patiënten op intensieve zorgen of hartbewaking gelden er uitzonderingen i.v.m. het bezoek. Wenst u meer info over deze uitzonderingen? Spreek een verpleegkundige aan op de afdeling. Ook bij andere vragen of onduidelijkheden kan u steeds bij een verpleegkundige terecht.

Op de kamer

Ontsmet de handen bij het betreden en verlaten van de kamer.

Tijdens het bezoek de kamer niet verlaten:

 • Wandel niet rond in het ziekenhuis ook niet om te gaan roken.
 • Maak geen gebruik van de dagzalen van de afdeling tenzij u hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft.

De vaste bezoeker mag hulp bieden aan de patiënt, bijvoorbeeld tijdens het maaltijdmoment.

De vaste bezoeker mag de was van de patiënt meenemen en terug meebrengen naar het ziekenhuis.

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg