Prijsindicatie

Alle kosten kunnen vooraf niet gekend zijn. Soms moet er immers tijdens de ingreep bijkomend of ander materiaal gebruikt worden. Daarom zullen deze kosten het meest variëren. De kosten voor medische verzorging, gebruikte materialen en geneesmiddelen zijn verder ook afhankelijk van het verloop van de behandeling. Daarom wordt hiervoor een vork met een minimaal en een maximaal bedrag opgegeven.

Van de verblijfskosten kan vooraf wel een exacte kostenraming gegeven worden. In functie van bovenstaande informatie kan er ook een juiste inschatting gemaakt worden van de supplementen en het remgeld dat moet betaald worden. Deze vindt u hier terug:

In het kader van ons streven naar een goed en voorafgaandelijk zicht op de kosten van het ziekenhuisverblijf werd voor een 30-tal ingrepen een raming uitgewerkt van de minimum en maximum kosten van verblijf, geneesmiddelen en honoraria. Dit blijft evenwel slechts een raming van het persoonlijk aandeel van de patiënt, te betalen na een ingreep in normale omstandigheden (zonder complicaties).
De erelonen van de geneesheren zijn in het ZOL steeds conform de officiële verbintenistarieven.
Bij een verblijf in een éénpersoonskamer moet u ermee rekening houden dat de arts een supplement kan aanrekenen tot een maximum van 150%. Deze prijsindicaties en de overige informatie die we u hiermee beschikbaar stellen moet u een goede inschatting kunnen geven van de te verwachten kosten.

Deze prijsindicaties zijn op eenvoudig verzoek te bekomen bij de behandelend geneesheer en inschrijvingen-vooropname.

Klik hier voor de lijst van prijsindicaties.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg