Ziekenhuishygiëne

Hygiëne in het ziekenhuis is uitermate belangrijk. Zo is een team van ziekenhuishygiënisten continu onze werkmethodes aan het doorlichten om risico’s op te sporen en nieuwe procedures uit te werken volgens de laatste internationale normen. Onze zorgverstrekkers worden continu opgeleid over deze nieuwe ontwikkelingen en worden vaak geaudit op het naleven van procedures met betrekking tot ziekenhuishygiëne.

Vermits een ziekenhuis een omgeving is waar veel zieken en dus ook ziektekiemen aanwezig zijn, is een correcte handhygiëne zeer belangrijk. Daarom vragen wij al onze zorgverleners om geen ringen, horloges of armbanden te dragen en hun nagels steeds verzorgd en kort geknipt te houden. Ook moeten zij steeds hun handen ontsmetten voor en na elk patiëntencontact.

Ook u als patiënt kan een rol spelen in het vermijden van ziekenhuisinfecties. U leest er meer over via volgende link.

Hand–in–scan: een objectieve wijze om handhygiëne te beoordelen

Handen zijn de belangrijkste overdrachtsweg van micro-organismen. Het correct toepassen van handhygiëne is de meest efficiënte wijze om deze overdracht  te voorkomen. 

De medewerkers sensibiliseren voor correcte handhygiëne is een belangrijke blijvende opdracht van de dienst ziekenhuishygiëne. We willen het dit jaar op een andere manier aanpakken om zo nog meer medewerkers te bereiken en te overtuigen van het belang van een goede handhygiëne. Daarom stellen wij jullie graag een nieuw toestel voor: de 'hand-in-scan'.

De “hand-in-scan” beoordeelt objectief de techniek van handhygiëne en geeft onmiddellijk op een visuele wijze feedback. Het toestel is eenvoudig door alle medewerkers van het ziekenhuis te gebruiken.

De handen dienen op de gekende wijze ontsmet te worden. Vervolgens hou je een hand in het toestel. Het toestel zal  beoordelen of alle delen van de hand adequaat ontsmet werden.  De beoordeling zal als volgt gegeven worden:

De delen van de hand in het rood aangegeven, zijn niet voldoende ontsmet. Dit kan twee oorzaken hebben:

  • er is onvoldoende handalcohol genomen om alle delen van de hand te ontsmetten of
  • niet alle delen van de hand zijn ingewreven met handalcohol.

Na het doorlopen van deze test kent iedere medewerker zijn/haar aandachtspunten.

In deze brochure leest u hoe u uw handen correct kan ontsmetten.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg