Identificatie van patiënten

Tijdens een opname in het ziekenhuis komt u in contact met heel wat zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, paramedici, ...) die samen verantwoordelijk zijn voor uw zorg. Daarom krijgt u bij opname in het ziekenhuis een identificatiebandje aan met daarop onder meer uw naam, voornaam en geboortedatum. Aan de hand van dit bandje kunnen zorgverleners uw identiteit controleren, zodat u altijd die onderzoeken en behandelingen krijgt die voor u werden voorgeschreven. U zal merken dat men op verschillende momenten tijdens uw behandeling opnieuw vraagt naar uw naam en geboortedatum en dit controleert met de gegevens op uw identificatiebandje.

Controleer daarom steeds of de gegevens op uw identificatiebandje correct zijn en meld onmiddellijk wanneer er onjuistheden zijn.

De aanwezigheid van een volledig en correct identificatiebandje vinden wij zeer belangrijk. Twee maal per jaar voert ZOL interne audits uit om de bandjes van alle patiënten te controleren op aanwezigheid, volledigheid en correctheid. Deze audits zijn additioneel aan de externe controle uitgevoerd in het kader van het VIP² project.

Deze indicator geeft aan hoeveel procent van de patiënten een correct identificatiebandje draagt.

  2014 2015 2016 2017 2018
ZOL Genk 95,5 % 97,35 % 97 % 91,3 % 96,9 %
ZOL Maas en Kempen 91,6 % 94,1 % 95,9 % 95,4 % 99,6 %

 

De resultaten van de externe meting alsook een vergelijking ten opzichte van andere ziekenhuizen is terug te vinden op de centrale website van VIP².

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg