Medewerkerstevredenheid

In het zijn wij er sterk van overtuigd dat tevreden medewerkers en artsen zorgen voor tevreden patiënten. Geëngageerde medewerkers doen immers méér. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Vandaar dat er zeer veel aandacht wordt geschonken aan de betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers.

Het onderzoek wordt om de twee jaar uitgevoerd bij onze medewerkers en om de drie jaar bij onze artsen. Om de betrouwbaarheid en anonimiteit van de data te garanderen, gebeurt de studie steeds door een externe firma.

Resultaten tevredenheid van de medewerkers

Onderwerp ZOL 2013 ZOL 2015 ZOL 2018 Gemiddelde Vlaamse ziekenhuizen
Medewerkers zijn tevreden tot zeer tevreden over het ZOL als werkgever. 84 % 81 % 78 % 63 %
Het ZOL wordt aanbevolen als werkgever. 90 % 89 % 85 % 76 %
Medewerkers zijn normaal tot heel hoog gemotiveerd. 95 % 93 % 93 % 89 %

 

Resultaten tevredenheid van de artsen

Onderwerp ZOL 2014 Gemiddelde Vlaamse ziekenhuizen
De artsen zijn tevreden tot zeer tevreden over het ZOL. 87 % 65 %
Het ZOL wordt aanbevolen bij collega-artsen als werkplek. 94 % 75 %
Artsen zijn normaal tot heel hoog gemotiveerd. 75 % 57 %

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg