Melden van klachten en/of incidenten

Heeft u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis een onaangename ervaring opgedaan of is er iets anders gelopen dan verwacht? U kan dit aan ons melden. Uit dergelijke meldingen kunnen wij als organisatie heel veel leren. Wij nemen elke melding serieus en ondernemen de nodige acties om herhaling ervan te voorkomen.

Met een medisch (bijna)incident bedoelen we een onbedoelde gebeurtenis in het zorgproces waarbij u schade heeft opgelopen of had kunnen lopen.

Om een medisch (bijna)incident te melden, kan u een e-mail sturen naar kwaliteit@zol.be. De dienst Kwaliteit en Patiëntveiligheid zal de melding doorgeven aan de betrokken medewerkers afhankelijk van de inhoud van de melding.

Wil u echter een klacht indienen of heeft u een algemene of financiële vraag dan kan u deze best via volgende kanalen doorgeven:

  • Voor algemene vragen of suggesties kan u telefonisch contact opnemen met 089 32 50 50 of faxen naar 089 32 79 00. U kan ook een e-mail sturen naar info@zol.be of uw vraag of suggestie invullen op dit contactformulier. Een medewerker zal uw vraag of suggestie afhankelijk van de inhoud doorgeven aan de betrokken medewerker(s).
  • Onder een klacht verstaan we een uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces of een meningsverschil.
    Voor het melden van klachten verwijzen we u graag naar de onafhankelijke ombudsdienst. U kan zich telefonisch richten tot onze ombudspersoon, Christel Lambregs via het telefoonnummer 089 32 15 22 of elektronisch via dit contactformulier.
    Voor een persoonlijk gesprek maakt u best vooraf een afspraak. Met dringende vragen kan u bij haar terecht op afspraak (lokaal J0.30, campus Sint-Jan).
  • Voor financiële informatie of klachten over een factuur kan u steeds terecht bij de ‘dienst Facturatie’ op het telefoonnummer 089 32 19 50, via een e-mail aan facturatie@zol.be of via dit contactformulier.
    U kan ook terecht bij de debiteurenadministratie in lokaal A0.50, vlakbij de inschrijvingen. Dit van maandag tot vrijdag steeds van 8 tot 17 uur.

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg