Melden van klachten en/of incidenten

Heeft u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis een onaangename ervaring opgedaan of is er iets anders gelopen dan verwacht? U kan dit aan ons melden. Uit dergelijke meldingen kunnen wij als organisatie heel veel leren. Wij nemen elke melding serieus en ondernemen de nodige acties om herhaling ervan te voorkomen.

Met een medisch (bijna)incident bedoelen we een onbedoelde gebeurtenis in het zorgproces waarbij u schade heeft opgelopen of had kunnen lopen.

Om een medisch (bijna)incident te melden, kan u een e-mail sturen naar kwaliteit@zol.be. Dit e-mailadres wordt niet permanent opgevolgd. Gelieve u voor (dringende) medische vragen te richten aan de behandelaar. De dienst Kwaliteit en Patiëntveiligheid zal de melding doorgeven aan de betrokken medewerkers afhankelijk van de inhoud van de melding.

Wil u echter een klacht indienen of heeft u een algemene of financiële vraag dan kan u deze best via volgende kanalen doorgeven:

  • Voor algemene vragen of suggesties kan u telefonisch contact opnemen met 089 32 50 50 of faxen naar 089 32 79 00. U kan ook een e-mail sturen naar info@zol.be of uw vraag of suggestie invullen op dit contactformulier. Een medewerker zal uw vraag of suggestie afhankelijk van de inhoud doorgeven aan de betrokken medewerker(s).
  • Onder een klacht verstaan we een uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces of een meningsverschil. Indien het niet mogelijk is om de klacht rechtstreeks op te nemen met de betrokkenen, kan u zich met uw klacht richten tot onze ombudsdienst (Christel Lambregs en Kelly De Haes). De ombudsdienst is steeds te bereiken via e-mail (ombudspersoon@zol.be). Telefonisch (089 32 15 21) is de ombudsdienst te bereiken van maandag tot en met donderdag van 09u00 tot 11u00. U kan ook contact opnemen via dit contactformulierVoor een persoonlijk gesprek maakt u best vooraf een afspraak. De ombudsdienst bevindt zich in lokaal J0.30, ZOL Genk, campus Sint-Jan.
  • Voor financiële informatie of klachten over een factuur kan u steeds terecht bij de ‘dienst Facturatie’ op het telefoonnummer 089 32 19 50, via een e-mail aan facturatie@zol.be of via dit contactformulier.
    U kan ook terecht bij de debiteurenadministratie in lokaal A0.50, vlakbij de inschrijvingen. Dit van maandag tot vrijdag steeds van 8 tot 17 uur.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg