De Vlaamse overheid voert jaarlijks audits uit in alle Vlaamse ziekenhuizen om zich te vergewissen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg die wordt aangeboden.

In 2018 werd het chirurgische en internistische traject geïnspecteerd. Het ZOL ontving na een tweede controle een gunstig rapport voor elke campus.

In 2019 werd het cardiaal zorgtraject geïnspecteerd. Het ZOL ontving een gunstig rapport.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg