Patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite

Staat op de website van het ziekenhuis patiëntgerichte informatie?

Medewerkers van het Vlaams Patiëntenplatform vzw beoordeelden de ziekenhuiswebsite op acht aspecten aan de hand van een checklist:

  • Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website;
  • Praktische informatie;
  • Informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis;
  • Informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis;
  • Informatie over de kostprijs van de zorg;
  • Informatie over privacy en patiëntenrechten;
  • Patiëntenvoorlichting en patiëntenervaringen;
  • Interactiemogelijkheden van de website.

In totaal worden 53 aspecten beoordeeld. De totaalscore geeft weer in welke mate de ziekenhuiswebsite voldeed aan de criteria. Deze indicator meet ook een aantal aspecten die momenteel nog maar zelden aanwezig zijn op (ziekenhuis)websites. Deze criteria kunnen ziekenhuizen echter helpen om hun website nog meer af te stemmen op de informatie die patiënten zoeken.

Waarom is deze indicator belangrijk?

Patiënten hebben recht op informatie over de zorg die ze krijgen. Een degelijke, gebruiksvriendelijke ziekenhuiswebsite met relevante informatie en toepassingen heeft voordelen voor zowel zorginstellingen als voor patiënten en hun omgeving.

Goed geïnformeerde patiënten kunnen beter mee beslissingen nemen over hun zorg, wat kan leiden tot positievere uitkomsten.

Wat kan u zelf doen als patiënt?

Indien de informatie op een ziekenhuiswebsite onduidelijk is of ontbreekt, kan u dit melden aan het ziekenhuis (bv. via de webmaster of communicatiedienst).

Aan hoeveel procent van de criteria voor patiëntgerichte informatie voldoet de ziekenhuiswebsite? Patiëntgerichte informatie is informatie die relevant en gemakkelijk vindbaar is voor patiënten.

Patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite 2016

Bij de opbouw van de website werd zoveel als mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van VIP². Omdat wij onze patiënten goed wensen te informeren omtrent o.a. bereikbaarheid artsen, prijsramingen,… wordt er nog elke dag verder gewerkt aan de uitbouw van de website. Omdat we de mening van de patiënten hierbij zeer belangrijk vinden, hebben we ook de mening van onze patiënten gevraagd.

Verder zijn we bezig met de uitrol van een elektronisch patiëntendossier waarbij de patiënt in de toekomst rechtstreeks informatie zal kunnen opvragen via het patiëntenportaal.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg