Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen en contacten met lotgenoten kunnen zeer belangrijk zijn in het genezings- en verwerkingsproces. Het uitwisselen van ervaring en tips is zowel voor patiënten als hun naasten vaak van groot belang.

Hieronder treft u een link aan naar een externe website met een overzicht van alle Vlaamse patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen:
www.zelfhulp.be

Vele afdelingen en medische diensten in het ZOL werken samen met specifieke patiëntenverenigingen, relevant voor hun dienst. Op deze pagina vindt u een lijst met contactgegevens van organisaties waar onze medische diensten mee samenwerken.
Aarzel echter niet om ook uw behandelende arts te vragen naar patiëntverenigingen die voor u relevant kunnen zijn.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg