Werk zelf mee aan veilige zorg

Patiëntenparticipatie

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over de zorg die wij u verstrekken.

Indien u toch nog vragen heeft over uw ziekte of behandeling adviseren wij u om deze vragen te noteren. Zo heeft u deze steeds bij de hand als de verpleegkundige of arts langskomt. Zeg gerust als u iets niet goed begrepen heeft. Het is beter te veel te vragen dan te weinig. Als u onzeker bent, kan u een familielid, vriend of vertrouwenspersoon vragen om aanwezig te zijn bij het gesprek.

In de brochure Veilig in het ziekenhuis van het Vlaams Patiëntenplatform, vindt u een aantal tips die u helpen om mee te werken aan een veilig verblijf in het ziekenhuis.

 

Medicatie

 • Breng een exact overzicht mee van de medicatie die u thuis inneemt. Ook de inname van geneeskrachtige kruiden (vb. Sint-Janskruid) en geneesmiddelen zonder voorschrift dienen gemeld te worden aan de behandelende arts.
 • Meld eventuele medicatieallergieën.
 • Vraag uitleg als u plots andere medicatie krijgt.
 • Vraag waarvoor uw mediatie dient. Vraag ook hoe, wanneer en hoe lang u ze moet innemen.

Identificatieklevers

Na uw inschrijving ontvangt u steeds klevers met uw identificatiegegevens op. Gelieve de gegevens op deze klevers steeds na te kijken op correctheid. Indien er gegevens niet correct zijn, kan u dit best zo snel mogelijk melden aan de verpleging, een medewerker van de balie, …

Identificatiebandje

Als u opgenomen wordt, zal men u een identificatiepolsbandje aandoen met o.a. uw naam en geboortedatum op. Kijk deze gegevens steeds goed na en meld onmiddellijk als ze niet juist zijn. U mag het armbandje uitdoen wanneer u het ziekenhuis verlaat.

Vraag een nieuw polsbandje indien het om één of andere reden verwijderd werd of als uw naam of geboortedatum niet meer leesbaar zijn.
Tijdens uw verblijf zal men vaak uw naam en geboortedatum bevragen om de veiligheid van de dienstverlening te garanderen en vergissingen te vermijden.

Valincidenten

Een valpartij is snel gebeurd maar het herstel kan soms lang duren. Wij geven u graag enkele tips en suggesties die u kunnen helpen:

 • Draag altijd stevige pantoffels of schoenen;
 • Sta niet zonder begeleiding op indien u niet zo goed te been bent;
 • Houd voorwerpen die u vaak nodig heeft zoals zakdoek, bril, telefoon of bedbel bij de hand;
 • Sta traag recht om duizeligheid te voorkomen;
 • Doe het licht aan als het donker is;
 • Draag geen kleren die over de grond slepen;
 • Laat geen zaken rondslingeren in uw kamer waarover u kan struikelen of uitschuiven.

Hygiëne

Vermits een ziekenhuis een omgeving is waar veel zieken en dus ook ziektekiemen aanwezig zijn, is een correcte handhygiëne zeer belangrijk. Daarom vragen wij al onze zorgverleners om geen ringen, horloges of armbanden te dragen en hun nagels steeds verzorgd en kort geknipt te houden. Ook moeten zij steeds hun handen ontsmetten voor en na elke patiëntencontact.

Naast de handhygiëne van onze medewerkers, is ook uw eigen hygiëne als patiënt belangrijk. Ontsmet en was geregeld uw handen met water en zeep. Doe dit zeker in volgende situaties:

 • Na contact met anderen;
 • Als uw handen zichtbaar vuil zijn;
 • Voor een maaltijd;
 • Na het gebruik van het toilet;
 • Na het hoesten, niezen of snuiten;
 • Voordat u de kamer verlaat voor een onderzoek of behandeling.

Bron: “Veilig in het ziekenhuis” van het Vlaams Patiëntenplatform

Diefstalpreventie

ZOL is een plaats waar vele mensen samenkomen. Het risico dat waardevolle voorwerpen of geld ontvreemd worden, bestaat dus.

Breng daarom zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Indien u toch waardevolle voorwerpen meebrengt, kan u ze in bewaring geven bij de hoofdverpleegkundige. U ontvangt hiervoor een ontvangstbewijs en kan deze voorwerpen steeds terugvragen tijdens de kantooruren.

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Indien u toch slachtoffer wordt van diefstal kan u dit melden aan de (hoofd)verpleegkundige.

GSM-gebruik

GSM gebruik is toegelaten in ZOL behalve op een aantal kritieke afdelingen zoals hartbewaking, medische beeldvorming, neonatologie, het operatiekwartier en intensieve zorgen. Dit om de veiligheid van de patiënten niet in gevaar te brengen. Op deze afdelingen zal u een duidelijk verbodsteken vinden om u eraan te herinneren de GSM niet te gebruiken.

Meld (bijna)incidenten

Heeft u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis een onaangename ervaring opgedaan of is het anders verlopen dan verwacht had, dan kan u dit hier melden. Uit (bijna)incidenten kunnen wij als organisatie heel veel leren. Wij nemen elke melding serieus en ondernemen de nodige acties om herhaling van het (bijna)incident te voorkomen.

Er is een verschil tussen het melden van een klacht en het melden van een (bijna)incident.

 • Voor het melden van klachten (een uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces) verwijzen wij u graag naar de onafhankelijke ombudsdienst.
 • Om een (bijna)incident (een onbedoelde gebeurtenis in het zorgproces waarbij u schade heeft opgelopen of had kunnen oplopen) te melden, kan u een e-mail sturen naar kwaliteit@zol.be. Dit e-mailadres wordt niet permanent opgevolgd. Gelieve u voor (dringende) medische vragen te richten aan de behandelaar.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg