GDPR en gegevensbescherming

GDPR staat voor 'General Data Protection Regulation', in het Nederlands de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming'. Het is een Europese wettekst die, vanaf 25 mei 2018, alle bestaande regelgeving over het verwerken van persoonsgegevens in de verschillende EU-lidstaten harmoniseert. De wetgeving bepaalt hoe bedrijven en organisaties met onze persoonsgegevens moeten omgaan. In België vervangt deze wetgeving de Privacywet. GDPR is ook belangrijk voor Ziekenhuis Oost-Limburg, aangezien we deze wetgeving moeten respecteren in de omgang met patiëntengegevens, de gegevens van personeelsleden en alle andere gegevens die we, bijvoorbeeld van bezoekers, verwerken.

Op deze webpagina willen we toelichten op welke manier we de rechten en vrijheden van de patiënten, medewerkers en andere personen (‘betrokkenen’) vrijwaren wanneer we persoonsgegevens verwerken, zowel op papier als in de digitale informatieomgeving.

We besteden hierbij bijzondere aandacht aan de manier waarop we gevoelige persoonsgegevens verwerken, in het bijzonder wanneer we nieuwe innovatieve technologieën gebruiken bij zorginnovatie, wanneer we deze gegevens uitwisselen met andere actoren (zoals andere ziekenhuizen, huisartsen, woonzorgcentra, …) of het verwerken van de gegevens buiten het strikte kader van toedienen van zorg (zoals het gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek en kwaliteit).

Voor meer informatie met betrekking tot de gegevensbescherming in het Ziekenhuis Oost-Limburg Autonome Verzorgingsinstelling kan u steeds terecht bij mevrouw Myriam Goemans, de Data Protection Officer (DPO) van het Ziekenhuis Oost-Limburg via e-mail: dpo@zol.be of via telefoon: 089/32 13 24. 

Beleidstekst voor gegevensbescherming ZOL

Lees ons privacybeleid.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg