Kwaliteitsdashboard

Dagelijks worden verschillende parameters bepaald die de kwaliteit van onze zorgverlening op een objectieve manier vastleggen. Dit stelt ons in staat om continu te verbeteren.

Intern worden de kwaliteitsindicatoren tweemaandelijks gerapporteerd aan alle afdelingen en diensten om zo verbeterprocessen op te starten.

Ook wensen wij op een open en transparante wijze te communiceren met het brede publiek over onze kwaliteitsresultaten en verbeteracties. Op deze manier kan u als patiënt een geïnformeerde keuze maken over het ziekenhuis waaraan u uw gezondheid toevertrouwt.

Kwaliteitsdashboard

  1. Zorginspectie
  2. Medische zorg
  3. Indicatoren algemeen
  4. Tevredenheid patiënten
  5. Tevredenheid medewerkers

 

Alle VIP² indicatoren worden op onze eigen website gepubliceerd maar zijn ook terug te vinden op de centrale website van VIP².

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg