Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsvisie

In ZOL staat de patiënt centraal. Dit staat in de missie van het ziekenhuis en is ook de drijfveer van elke medewerker van ZOL. Wij bieden u kwaliteitsvolle en veilige zorg aan en willen graag nog een stapje verder gaan. Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken trachten we u steeds te betrekken in uw zorgproces, u vriendelijk te woord te staan en een vlotte samenwerking tussen onze medewerkers te garanderen.

Om dit dag in dag uit te kunnen garanderen is er een gedetailleerd kwaliteitsbeleid uitgewerkt. Tevens worden alle facetten van de zorgkwaliteit objectief in kaart gebracht en besproken op alle niveaus. Deze resultaten leiden tot continue verbeteracties om zo de veiligheid van onze patiënten steeds te kunnen garanderen.

Wij hopen dat u tijdens uw verblijf in ZOL onze dynamiek om steeds te willen verbeteren aan den lijve kan ondervinden en wensen u alvast te danken voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Kwaliteitsstructuur

De dienst Kwaliteit en Patiëntveiligheid van ZOL bestaat uit een hoofd kwaliteit en patiëntveiligheid die rechtstreeks rapporteert aan de directeur ICT en Kwaliteit en samen met vijf stafmedewerkers instaat voor de concrete uitstippeling van het kwaliteitsbeleid en de enthousiasmering en ondersteuning van de meer dan 4.000 medewerkers.

Om de kwaliteitsfilosofie te laten doordringen in de organisatie is er maandelijks een stuurgroep Kwaliteit waar zowel de directie, artsen, divisiemanagers, zorgcoördinatoren, het diensthoofd apotheek en de ombudspersoon op aanwezig zijn. De besproken thema’s en verbeteracties worden opgenomen op de teamvergaderingen binnen elke divisie, afdeling en dienst.

Vier keer per jaar wordt er gedetailleerd gerapporteerd aan de Raad van Bestuur zodat ook zij volledig op de hoogte zijn van de behaalde resultaten en de gedefinieerde verbeteracties. Op deze manier kunnen we garanderen dat het strategisch en operationeel beleid van het ziekenhuis draait om de kwaliteit van zorg voor onze patiënten.

Het enthousiasmeren van alle medewerkers gebeurt door hen steeds bij het beleid te betrekken, duidelijk en frequent te communiceren, het organiseren van talrijke opleidingsmomenten en het frequent uitvoeren van audits op alle diensten en afdelingen.

Heeft u zelf ook nog suggesties voor het verbeteren van onze kwaliteit van zorg? Meld het ons via kwaliteit@zol.be.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg