Patiëntentevredenheid

Dit onderzoek geeft ons inzicht in wat de patiënt (en zijn familie) vindt van een verblijf in het ZOL. Dit is voor ons zeer belangrijke feedback om de algemene (zorg)kwaliteit te verbeteren.

Om deze reden voeren wij twee patiëntentevredenheidsonderzoeken uit:

  • Een eigen meting die continue wordt uitgevoerd. Alle domeinen van de kwaliteit van de verstrekte zorg worden bevraagd: van de vriendelijkheid en technische vaardigheden van onze medewerkers tot de tevredenheid over de maaltijden en de netheid op de kamer. U kan hier tijdens elk verblijf aan deelnemen en dit zowel op papier als elektronisch. Ook nu kan u deelnemen.
  • De meting in het kader van het VIP² project (uitgewerkt door het Vlaams Patiënten Platform). Deze meting, die twee keer per jaar gedurende vier weken wordt uitgevoerd, bevraagt voornamelijk hoe de patiënten de zorg tijdens hun ziekenhuisverblijf ervaren. Aan deze meting nemen ongeveer een 36-tal ziekenhuizen deel waardoor wij onze resultaten kunnen vergelijken met anderen.

Resultaten

Algemene tevredenheid

De patiënten die hebben deelgenomen aan deze tevredenheidsmeting, geven ons een gemiddelde score van 8,4/10. Deze score komt overeen met het gemiddelde van de andere deelnemende ziekenhuizen.

Algemene tevredenheid

 

Zou u het Ziekenhuis Oost-Limburg aanbevelen?

Het ZOL wordt door 94% van de patiënten aanbevolen (70% zeker wel, 24% waarschijnlijk wel). Het percentage van patiënten dat het ZOL “zeker wel” zou aanbevelen (70%) bij vrienden en familie is hoger dan bij de andere deelnemende ziekenhuizen (66%).

Aanbevelingsvraag

 

Bekijk het integrale rapport zoals het werd teruggekoppeld door onafhankelijke onderzoekers.

© 2019 Ziekenhuis Oost-Limburg