Technieken

Een abdominaal chirurg verricht ingrepen in de buik (= abdomen).

In bovenstaande gedeelte wordt een overzicht gegeven van frekwent uitgevoerde ingrepen in de buik.
Elke ingreep is vrij ingrijpend voor de patiënt, zodat duidelijke informatie en een eerlijke arts-patiënt relatie belangrijk is.

Voor de buikoperaties kunnen verschillende technieken worden gebruikt.
Er is een onderscheid tussen een open procedure en een minimaal invasieve procedure.

 

Open procedure

 

Open procedure

Bij een open procedure wordt er een klassieke, soms vrij grote, insnede gemaakt. Voor complexe procedures of procedures waarbij het gevoel van de handen nodig is, is dit de beste benadering.

Dit geldt ook voor operaties in een al zwaar bewerkte buik (al meerdere operaties) of als er een grote massa/tumor verwijderd moet worden.

Laparoscopie

 

Laparoscopie

In andere gevallen is minimaal invasie chirurgie eleganter omdat er kleinere insnedes worden gebruikt. Die kleinere sneetjes geven minder pijnklachten waardoor de patiënt over het algemeen sneller normaal kan bewegen, doorademen en hoesten. Daardoor herstelt de patiënt doorgaans met wat meer comfort. De kans op wondinfecties is ook kleiner bij kleinere sneetjes.

Bij de minimaal invasieve procedures maken we onderscheid tussen laparoscopie (“kijkoperatie”) en robotchirurgie. Bij de kijkoperatie houdt een cameraman/vrouw de camera vast en gebruikt de chirurg enkele sneetjes om eenzelfde operatie uit te voeren als bij de open procedure. De chirurg en het team kijken op een TV-sherm en hebben daardoor een 2D-beeld. Een goed geoefend chirurg weet hoe de anatomische structuren liggen en “kent” de derde dimensie (dieptezicht).

Robotchirugie

 

Robotchirugie

Bij de robotchirurgie zijn de insnedes grotendeels hetzelfde als bij laparoscopie, maar nu zit de chirurg in een aparte console en bedient hij/zij met pedalen ook de camera. De chirurg heeft een 3D-beeld en kan zelf in- en uitzoomen. De operatie kan mogelijks nog iets preciezer worden uitgevoerd dan bij een “kijkoperatie”, hoewel dit nooit in grote klinische studies bewezen is.
De robot wordt daardoor vooral gebruikt bij operaties waarbij een stabiel, 3D camera-beeld voordelen biedt en bij operaties op moeilijk te bereiken plaatsen waar inzoomen door de chirurg belangrijk is.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. dr. Kurt Van der Speeten, Abdominale Heelkunde - 2021

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg